Archieven

Word 2010+

Opmaak vervangen door andere opmaak

V. Is het mogelijk om in Word alle opmaak (bv. vet) te vervangen door andere opmaak (bv. rode letters)?

A. Ja hoor. Het is eenvoudigst als je een stukje tekst opmaakt met de doelopmaak. Doe dan dit:

 • Zoeken en vervangen (Ctrl+H)
 • Find what: klik op Format, Highlight – en klik op een stuk tekst met de oorspronkelijke opmaak
 • Replace with: klik op Format, Highlight – en klik op een stuk tekst met de doelopmaak
 • Klik op Replace all.

Tekst wissen in functie van opmaak

V. Is het mogelijk om in Word tekst te deleten in functie van opmaak – bij voorbeeld alle tekst in het vet?

A. Ja hoor: zoeken en vervangen (Ctrl+H). Zoeken naar: ^? (dat staat voor gelijk welk karakter). Kies op de opmaak (in dit geval: Format, Font, Bold / Opmaak, Lettertype, Tekenstijl: Vet). Laat het Replace with (Vervangen door) vak leeg, en druk op Replace all (Alles vervangen).

 

Te veel afbreekstreepjes

V. Als ik Word laat splisten krijg ik soms te veel streepjes op het einde van de regels. Is daar iets tegen te doen?

A. Ja: je kan instellen hoeveel opeenvolgende regels met een afbreekstreepje Mogen eindigen.

Pagina-layout, Woordafbreking, Instellingen, Opeenvolgende afbreekstreepjes

wdhyphenation

Zie ook: Wijzigingen in de indeling van de inhoud tussen Word 2013 en eerdere versies van Word

Word rampen 2. Tekst verschuift verticaal

V. Mijn tekst verschuift verticaal, en lijnen springen naar de volgende of vorige pagina. Nochtans probeer ik dat op te vangen met enters of pagina-einde.

A. Gebruik geen twee enters. Gebruik alleen pagina-einde als daar ook effectief een nieuwe pagina moet beginnen. Waarschijnlijk ben je echter opzoek naar Alinea bij volgende houden (een instelling van de paragraaf, onder Tekstdoorloop). En het makkelijkst werkt dat, als je dat instelt in een opmaakprofiel.

Word rampen 1. Tekst verschuift

V. Ik maak mijn tekst op en alles verpringt van zodra ik het bestand op een andere computer open. Hoe kan ik mijn tekst fixeren?

A. Er zijn een aantal zeer eenvoudige dingen, maar je moet je er wel strikt aan houden.

 • Geen (=nooit) twee of meer spaties
  Als je die gebruikt, ben je mogelijk op zoek naar een tab of naar hangend inspringenr (Ctrl+T)
 • Geen (=nooit) twee of meer tabs
  Als je die gebruikt, ben je waarschijnlijk op zoek naar een tabel. In zo’n tabel worden de elementen horizontaal en vertikaal tegen elkaar geplaatst. Je kan die elementen ook horizontaal of vertikaal plaatsen (links-midden-rechts, top-midden-onder).
 • Geen (=nooit) twee of meer enters
  Als je die gebruikt, ben je mogelijk op zoek naar Ctrl+enter (pagina-einde). En als het er om gaat tekst samen te houden, kijk eens onder Alinea, Tekstdoorloop. Daar kan je instellen dat tekst (bv. een titel) bij volgende moet gehouden worden, of dat tekst (bv. een tabel) moet samenblijven.

Word plakopties

V. Als ik voor een les een tekst uit internet overneem en ik plak in Word, kies ik voor “tekst zonder opmaak”. Dat gaat wel, maar ik zou dat graag automatiseren. Kan dat?

A. Ja, dat kan. Je kan in de opties van Word instellen in welk formaat Word standaard plakt. Kies Tekst zonder opmaak voor externe programma’s (namelijk je browser).

Bestand, Opties, Geavanceerd – Knippen, kopiëren en plakken

Achtergrond weg van foto

V. Naar verluidt kan je in Office 2010 de achtergrond wegnemen van een foto. Hoe werkt dat?

A. Als je een foto invoegt en selecteert, staat er links een knop Remove background (onder Picture tools, Format):

In het paars verschijnt wat Word of Powerpoint met de huidige instellingen zou verwijderen. Dan heb je dit te doen:

 • vergroot de kader die verschijnt, zodat alles wat je de foto wil overhouden, in die kader zit
 • markeer de gebieden die niet mogen gewist worden (Mark areas to keep)
 • markeer de gebieden die samen met de achtergrond moeten verdwijnen (Mark areas to remove)

En je bent er:

Tijdlijn maken in Office

V. Kan ik een tijdlijn maken in Word of Powerpoint?

A. Je kan het doen met autovormen (bv. cilinders) in Powerpoint of Word, dat je helpt om exact horizontaal te plaatsen en aan te sluiten. Je moet gewoon de lengte instellen in functie van de relatieve duur (als je samen 8u hebt en dit stuk is 1u, moet het geheel 8x zo lang zijn dan dit stuk).

Je kan het doen met SmartArt, zoals getoond in http://www.microsoft.com/education/CreateTimeline.aspx. Maar de verschillende periodes of stappen zijn niet proportioneel.

Je kan het ook doen met een scatterdiagram (spreidingsdiagram) in Excel. Er is een template te vinden op http://www.vertex42.com/ExcelArticles/create-a-timeline.html

Te ingewikkeld? Het kan met een gestapelde staafgrafiek in Excel. Zie http://www.mrexcel.com/articles/timeline-chart-in-excel.php

Of zo:
– Maak een lijst met de gebeurtenissen, met telkens begin en eindmoment

– Maak nadien in een kolom een rij met als eerste de begindatum, en in elke volgende cel het verschil in eenheden (dagen bv.). Dat geeft dus één cel meer dan het origineel.

– Selecteer die gegevens en maak een 100% gestapelde staaf- of kolomgrafiek

– Rechtsklik op de gegevens, en bewerk elke “Reeks” apart om die het label te geven van die periode.


– Klaar. Nu moet je nog kopiëren en uitknippen.

Word: tabel verwijderen

V. Hoe kan ik een tabel verwijderen uit een Word document? Ik werk mer Word 2010.

A. Wat je kan doen:

 • de tabel met de enters (paragraafmarkering) voor en na de tabel selecteren, en op Delete drukken
 • de tabel selecteren (vierdubbele pijl linksboven de tabel, rechtsklikken en kiezen voor Tabel verwijderen
 • of als de tabel geselecteerd is, klikken op de hulpmiddelen voor tabellen. Onder indeling staat er een knop Verwijderen.

Rasterlijnen weergeven van tabel

V. Ik heb een tabel ingevoegd in Word, maar na het uitzetten van de randen zie ik de tabel niet meer. Kan ik die randen niet tonen?

A. Ctrl+8 toont de niet afdrukbare tekens. Maar waarschijnlijk ben je op zoek naar gridlines of rasterlijnen. 

Selecteer een tabel, kies Indeling onder Hulpmiddel voor tabellen, en klik op Rasterlijnen weergeven. Je hoeft die bewerking maar één keer te doen: de rasterlijnen worden weergeven (of verborgen) voor alle tabellen in het document.

Grafiek plakt vaag

V. Ik maak een grafiek in Excel en plak die in Word, maar die wordt vaag. Wat kan ik doen?

A. Waarschijnlijk is je grafiek geplakt als bitmap, en niet als Excel object. Kies plakken speciaal (in 2003: Bewerken, Plakken speciaal; in 2007/2010: het pijltje onder de Plakken knop) en kies voor Excel object in plaats van bitmap.

grafiekplaktvaag

Achtergrond kleuren van rij of kolom van Word tabel

V. Kan ik een rij of kolom in een tabel in Word kleuren?
A. Ja. In Word 2003: rij of kolom selecteren, Opmaak, Randen en arcering, Arcering, Opvulling – kies kleur. In Word 2007 en hoger kan je de rij of kolom selecteren en kiezen voor Shading in de tab Design van de Table Tools.

Hoofd- en kleine letters omzetten in Word

V. Kan ik Word een tekst laten omzetten van kleine- in hoofdletters en omgekeerd?

A. Ja, met Shift+F3. Selecteer de tekst en druk Shift+F3 De tekst wijzigt achtereenvolgens als volgt:

 • hoofdletters
 • kleine letters
 • de oorspronkelijke combinatie van hoofd- en kleine letters

Opmaakprofielen in de war bij kopiëren en plakken

V. Ik heb hier drie documenten waarin de koppen zijn opgemaakt met opmaakprofielen. Als ik kopieer en plak, kan ik die koppen vastzetten zodat ze altijd hetzelfde blijven?

A. Ja, in principe staan die knoppen vast – BEHALVE als je eerst (naar goede Belgische gewoonte) eerst 37 verschillende opmaken hebt gedefinieerd op één van die titels. Als je daar dan een kop van maakt, beginnen er dingen mee te komen enz.
Altijd hetzelfde, ja, maar dus enkel en alleen in een nieuw document dat je aanmaakt, zoniet sleep je alle eerder opmaakgefoefel mee.
Zo’n opmaakprofiel werkt cumulatief. Bv.
DOCUMENT1
Kop1 = normaal+lettergrootte 14
Kop2 = normaal+vet+cursief
DOCUMENT2
Kop1 = normaal+vet+cursief
Kop2 = normaal+lettergrootte 13
Als je nu die kop2 gaat kopiëren, van doc2 naar doc1, zal dat zeer zeker vuurwerk geven.
Oplossingen:

 • Plak als onopgemaakte tekst, en maak op met de opmaakprofielen van de doeltekst.
 • Doe de opmaak van de koppen op het einde.

Presentatie naar Word sturen

V. Vroeger kon ik een presentatie naar Word versturen (File, Send to, Word). Heel handig om je slides in een Word dcoument te krijgen, of om je annotaties onder je slides af te drukken. Maar ik vind dat niet meer in Powerpoint 0010. Kan dat niet meer?

A. Jawel, dat kan nog steeds. Bestand, Opslaan en verzenden, Hand-outs maken.

ip-location

Exigir e impedir el cumplimiento, es del jefe el instrumento