Agenda

Archieven

IE

Internet Explorer nieuws van BUILD

Aangekondigd op BUILD in verband met Internet Explorer:

Bookmark and Share

Microsoft Knowledge Base artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

MS13-047: Cumulative security update for Internet Explorer: June 11, 2013
http://support.microsoft.com/kb/2838727/en-us

Unable to print or view the print preview of a webpage in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/973479/en-us

NEW

MS14-012: Cumulative security update for Internet Explorer: March 11, 2014
http://support.microsoft.com/kb/2925418/en-us

[NL]

NIEUW

MS14-012: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: maart 11, 2014
http://support.microsoft.com/kb/2925418/nl

[ES] Artículos nuevos o enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

NUEVO

MS14-012: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 11 de marzo de 2014
http://support.microsoft.com/kb/2925418/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

NOUVEAU

MS14-012 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 11 mars 2014
http://support.microsoft.com/kb/2925418/fr

Bookmark and Share

Beelden opslaan in mappen van in verschillende tabs

V. Ik heb verschillende tabs openstaan om dingen van in op te slaan. Ik ga naar een map om op te slaan.
Soms, als ik wissel van tab, is die nieuwe map bekend. En soms staat daar de oude map. Hoe kan dat?
A. Die nieuwe map is van toepassing op een bepaald type beelden (bv.  PNG, als het eerste bestand een PNG was). Als er een ander type is, zie je de oude map.
TIP: voeg die bestemmingsmap toe aan de favorieten in Windows Verkenner: dan is die bestemmingsmap steeds slechts één klik ver.

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

Internet Explorer 8 crashes when you scroll a scrollbar on a webpage that has Windows Media Player embedded http://support.microsoft.com/kb/2925812/

MS13-047: Cumulative security update for Internet Explorer: June 11, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2838727/en-us?sd=rss&spid=2073

You cannot sign in to Windows Live Web sites in Internet Explorer 8 after you install Windows Live Toolbar on a Windows XP-based computer http://support.microsoft.com/kb/970306/en-us?sd=rss&spid=13418

NEW

MS14-010: Cumulative security update for Internet Explorer: February 11, 2014 http://support.microsoft.com/kb/2909921/

[NL]

NIEUW

MS14-010: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 11 februari 2014 http://support.microsoft.com/kb/2909921/nl

Bookmark and Share

IE freeware

The latest Internet Explorer freeware tools I came across lately:
Enkele gratis Internet Explorer tools die ik laatst gevonden heb:

IE Proxy Toggle is a small app that runs in the system try and enables you to toggle your Internet Explorer proxy settings with a click of your mouse, instead of having to go through the IE Internet Settings. The app can be useful if you use proxy settings occasionally and are looking for a more convenient way to toggle them. http://www.snapfiles.com/get/ieproxytoggle.html

Ginger is a contextual spell and grammar checker that validates your text in MS Office and Internet Explorer. It can check your text as-you-type or via keyboard shortcut and you can also use Ginger to scan an entire Office document for errors. Unlike standard spell checkers, Ginger is not limited to misspelled words but can also find grammar mistakes. http://www.snapfiles.com/get/ginger.html

IETester is a free WebBrowser that allows you to have the rendering and javascript engines of IE9, IE8, IE7 IE 6 and IE5.5 on Vista and XP, as well as the installed IE in the same process. http://www.freewarefiles.com/IETester_program_48675.html

IE9 Compatibility Mode Enabler This program adds a registry entry onto your machine that tells Internet Explorer to always open in Internet Explorer 9 compatibility mode. This is not the same function as you can use by pressing F12 and changing the compatibility mode in there, this is a much stronger method of forcing Internet Explorer 10 and 11 into a more stable Internet Explorer 9 environment. http://www.techygeekshome.co.uk/2014/01/ie9-compatibility-mode-enabler-released.html

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

How to stop an ActiveX control from running in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/240797/en-us

You cannot run executable files or program add-ins that are downloaded by using Internet Explorer or by using Outlook Express on a Windows XP Service Pack 2-based computer
http://support.microsoft.com/kb/843022/

[NL]

AANPASSINGEN

Het beëindigen van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/240797/nl

MS13-097: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 10 december 2013
http://support.microsoft.com/kb/2898785/nl

NIEUW

[ES] Artículos nuevos o enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

ACTUALIZADO

MS13-097: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 10 de diciembre de 2013
http://support.microsoft.com/kb/2898785/es

NUEVO

Cómo cambiar el valor predeterminado del tiempo de espera de mantenimiento de conexión en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/813827/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

MIS A JOUR

MS13-097 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 10 décembre 2013
http://support.microsoft.com/kb/2898785/fr

Bookmark and Share

Help, mijn browser blijft steken op …

Er zijn de laatste tijd (nog) meer en meer klachten van gebruikers over startpagina’s en zoekmachines die zijn gewijzigd en niet meer terug te zetten naar wat de gebruiker wenste. Wat kan je doen?

Algemeen:

 • Update je virusscanner en scan je Windows installatie.
 • Scan je toestel met Malwarebytes antimalware (MBAM, http://www.malwarebytes.org/) en SUPERantispyware (http://superantispyware.com/)
 • Blijf weg van wondermiddelen – hoe groter de wonderen die ze beloven (opschonen, versnellen enz enz enz.) hoe groter de zekerheid dat het misloopt en hoe groter en onherstelbaarder de aangerichte schade. Gebruik geen tools waarvan anderen dan de auteurs/verdelers/verkopers zelf zeggen dat ze werken.

Concreet zijn de meest voorkomende actuele hijackers (kapers) deze – en ik vermeld telkens waar je de instructies vindt om er van af te geraken:

Maar hoe kom ik aan zo’n hijacker? En belangrijker: hoe kan ik dat in de toekomst vermijden? Mogelijk heb je (en misschien per ongeluk)

 • op een kwaadwillige reclame geklikt
 • een internetadres verkeerd ingetikt (tikfout) en tóch doorgeklikt
 • op een kwaadwillige mail geklikt
 • bij de installatie van een programma een aantal ongewenste softwarepakketten (PUP = potentially unwanted programs) mee geïnstalleerd door een keer te veel op JA te klikken. Kampioenen op dat vlak zijn Adobe PDF Reader en Java Virtual Machine. Eén moment van onoplettendheid tijdens de zoveelste update kan je miserie opleveren.

En hoe komen mensen op het idee om mijn browser te kapen?

 • Er zijn eerst en vooral kwaadwilligen die uit zijn op je aandacht – je kliks – je gegevens – je paswoorden – je geld
 • Maar er is meer: we willen als gebruiker niets betalen en hebben geen geduld. Dus: we betalen niet voor content, maar willen ook niet de reclame waar dat die content mee moet gefinancierd worden. Dus moeten die mensen / bedrijven op andere, minder aangename manieren aan geld zien te geraken.
Bookmark and Share

Geen werkbalk of menubalk in IE

V. Hoe komt het dat ik geen werkbalken heb in Internet Explorer. Via Beeld, Werkbalken zou ik dat moeten kunnen instellen, maar ik héb helemaal geen Beeld (of Bestand, Bewerken, enz).

A. Druk op ALT om het menu zichtbaar te maken. En/of rechtsklik op de titelbalk of de tabzone om te kiezen welke werkbalken zichtbaar zijn.

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

The HTML events may not work correctly when a managed application tries to interact with an HTML document by using the MSHTML primary interop assembly component in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/934368/en-us

NEW

MS13-097: Cumulative security update for Internet Explorer: December 10, 2013
http://support.microsoft.com/kb/2898785

[NL]

AANPASSINGEN

Het importeren en exporteren van de map Favorieten van Internet Explorer naar een 32-bits versie van Windows
http://support.microsoft.com/kb/211089/nl

NIEUW

Problemen met een mislukte installatie van Internet Explorer 11
http://support.microsoft.com/kb/2872074/nl

Vereiste updates voor Internet Explorer 11
http://support.microsoft.com/kb/2847882/nl

[ES] Artículos nuevos o enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

ACTUALIZADO

Cómo importar y exportar la carpeta Favoritos de Internet Explorer a una versión de 32 bits de Windows
http://support.microsoft.com/kb/211089/es

Error: “Internet Explorer 8 se encuentra en un modo especial sin complementos de manera que puede solucionar un problema de compatibilidad con el complemento Skype 3.8 de IE”.
http://support.microsoft.com/kb/968129/es

Mensaje de error: “una secuencia de comandos de esta página está provocando que Internet Explorer se ejecute lentamente”
http://support.microsoft.com/kb/175500/es

NUEVO

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

MIS A JOUR

Comment faire pour importer et exporter le dossier Favoris d’Internet Explorer vers une version 32 bits de Windows
http://support.microsoft.com/kb/211089/fr

Message d’erreur: « un script présent sur cette page ralentit Internet Explorer s’exécute lentement »
http://support.microsoft.com/kb/175500/fr

Téléchargements de fichiers Internet Explorer via le protocole SSL ne fonctionnent pas avec les en-têtes de contrôle du cache
http://support.microsoft.com/kb/323308/fr

Bookmark and Share

MS sites: Windows, development, Office 365, Windows Azure, IE, security

Interessant op de Microsoft sites de afgelopen week:

USERS

A BIG OneNote update for Windows note-taking devices
http://blogs.office.com/b/microsoft-onenote/archive/2013/11/25/a-big-onenote-update-for-windows-note-taking-devices.aspx

Finding the right PC for Mom
http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/26/finding-the-right-pc-for-mom.aspx

Windows themes and wallpapers: both old friends and new
http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/12/06/windows-themes-and-wallpapers-both-old-friends-and-new.aspx

WINDOWS 8 / 8.1

Best Thanksgiving apps for Windows phones and tablets
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/11/26/best-thanksgiving-apps-for-windows-phones-and-tablets.aspx

Mint now available from the Windows Store
http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/12/04/mint-now-available-from-the-windows-store.aspx

WINDOWS 8 DEVELOPMENT

Choosing the right sensor
http://blogs.windows.com/windows/b/appbuilder/archive/2013/11/26/choosing-the-right-sensor.aspx

Working with files across the local PC and SkyDrive
http://blogs.windows.com/windows/b/appbuilder/archive/2013/12/06/working-with-files-across-the-local-pc-and-skydrive.aspx

EN OP CODEPLEX

Event-Based Components AppBuilder & AppDesigner
AB3.AppDesigner.72.02 and AB3.AppBuilder.70
http://ebcappbuilder.codeplex.com/releases/view/115673

CS-Script for Notepad++ (C# intellisense and code execution)
Release v1.0.9.2
Released: Nov 27, 2013
http://csscriptnpp.codeplex.com/releases/view/115425

Event-Based Components AppBuilder & AppDesigner
AB3.AppDesigner and AppBuilder 70
Released: Nov 28, 2013
http://ebcappbuilder.codeplex.com/releases/view/115447

WEB & ANDER DEV

Structuring AngularJS Code
http://weblogs.asp.net/dwahlin/archive/2013/12/01/structuring-angularjs-code.aspx

Testing JavaScript with QUnit
http://weblogs.asp.net/nmarun/archive/2013/12/02/testing-javascript-with-qunit.aspx

MANAGEMENT

Synchronization Methods for UE-V 2.0
http://blogs.windows.com/windows/b/springboard/archive/2013/12/05/synchronization-methods-for-ue-v-2-0.aspx

The Garage Series: How to set up Office 365 for your small business
http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/12/04/the-garage-series-how-to-set-up-office-365-for-your-small-business-part-1-of-2.aspx

Office 365 makes the grade with Canada’s second-largest public school system
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/12/04/office-365-makes-the-grade-with-canada-s-second-largest-public-school-system.aspx

Review: Microsoft Office 365 Administration Inside and Out
http://weblogs.asp.net/erobillard/archive/2013/11/28/review-microsoft-office-365-administration-inside-and-out.aspx

Windows Azure Services coming to Brazil
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/12/04/windows-azure-services-expand-into-brazil.aspx

WINDOWS PHONE

Personal finance app Mint comes to Windows Phone 8
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/12/04/mint-the-popular-personal-finance-app-comes-to-windows-phone-8.aspx

Popular Disney games for Windows Phone now free
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/11/25/popular-disney-games-for-windows-phone-now-free.aspx

WINDOWS PHONE DEVELOPMENT

Options for publishing Windows Phone beta apps and testing in-app purchase
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2013/11/27/options-for-publishing-windows-phone-beta-apps-and-testing-in-app-purchase.aspx

Beta apps no longer expire, plus an update for the Dev Center app
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2013/12/05/beta-apps-no-longer-expire-plus-an-update-for-the-dev-center-app.aspx

SECURITY

La Police fédérale et Microsoft tirent la sonnette d’alarme : alerte aux escrocs !
http://blog.mic-belgique.be/articles/alerte-aux-escrocs/

Microsoft Releases Security Advisory 2914486
http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2013/11/27/microsoft-releases-security-advisory-2914486.aspx

HARDWARE

Seiki 50” 4K TV Makes Great PC Display for about $1000
http://blogs.windows.com/windows/b/extremewindows/archive/2013/11/27/seiki-50-4k-tv-makes-great-pc-display-for-about-1000.aspx

INTERNET EXPLORER

Getting to the Content You Want, Faster in IE11
-Page Prediction, Preload, and Prefetch
-Preloading Web Pages with Automatic Page Prediction
-Preloading Web pages using developer-provided hints in markup
-Prefetching Individual Resources Using Developer-Provided Hints in Markup
-Fast, Without Wasting Battery, CPU or Bandwidth
-Seeing Page Prediction, Preload, and Prefetch in Action
-Controlling Page Prediction, Preload and Prefetch
-Faster Page Loads Using SPDY/3, Preparing for HTTP/2.0
-Prioritizing Resources for Efficient Page Load
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/12/04/getting-to-the-content-you-want-faster-in-ie11.aspx

Bookmark and Share

MS sites: Windows, Office, development

Interessant op de Microsoft sites de afgelopen week:

USERS

New Windows themes for the beginning of winter http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/22/new-windows-themes-for-the-beginning-of-winter.aspx

Smile! Camera backup has arrived on the new SkyDrive app for iOS http://blogs.windows.com/skydrive/b/skydrive/archive/2013/11/21/smile-camera-backup-has-arrived-on-the-new-skydrive-app-for-ios.aspx

YouTube and its millions of videos come to Xbox One http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/11/21/youtube-and-its-millions-of-videos-come-to-xbox-one.aspx

WINDOWS 8 / 8.1

Getting help and support with Windows 8.1 http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/21/getting-help-and-support-with-windows-8-1.aspx

New PC settings to play with http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/20/new-pc-settings-to-play-with.aspx

TripAdvisor integrates into Bing Smart Search in Windows 8.1 http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/21/tripadvisor-integrates-into-bing-smart-search-in-windows-8-1.aspx

Video: 3D Printing with the 3D Builder App on Windows 8.1 http://blogs.windows.com/windows/b/extremewindows/archive/2013/11/20/video-3d-printing-with-the-3d-builder-app-on-windows-8-1.aspx

WINDOWS 8 DEVELOPMENT

Network API cheat sheets available now in the download center http://blogs.windows.com/windows/b/appbuilder/archive/2013/11/21/network-api-cheat-sheets-available-now-in-the-download-center.aspx

What’s new for XAML and DirectX interop in Windows 8.1 http://blogs.windows.com/windows/b/appbuilder/archive/2013/11/19/what-s-new-for-xaml-and-directx-interop-in-windows-8-1.aspx

EN OP CODEPLEX

Excel Merge Addin Released: Nov 20, 2013 http://mergeexcel.codeplex.com/releases/view/115146

Microsoft Ajax Minifier 5.3 Released: Nov 16, 2013 http://ajaxmin.codeplex.com/releases/view/114993

Node.js Tools for Visual Studio 1.0 Alpha Released: Nov 20, 2013 http://nodejstools.codeplex.com/releases/view/114437

WEB & ANDER DEV

Building a Node.js Web Site on Windows Azure using Node.js Tools for Visual Studio http://weblogs.asp.net/shijuvarghese/archive/2013/11/24/deploying-a-node-js-web-site-on-windows-azure-using-node-js-tools-for-visual-studio.aspx

Introducing Office 365 Message Encryption: Send encrypted emails to anyone! http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/21/introducing-office-365-message-encryption-send-encrypted-emails-to-anyone.aspx

Introducing the Developer Awwward http://blogs.windows.com/ie/b/ie/archive/2013/11/20/introducing-the-developer-awwward.aspx

Page Instrumentation in ASP.NET 4.5 http://weblogs.asp.net/imranbaloch/archive/2013/11/23/page-instrumentation-in-asp-net-4-5.aspx

MANAGEMENT

Check the service health of your Office 365 service on the go http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/21/check-the-service-health-of-your-office-365-service-on-the-go.aspx

Introducing Office 365 Message Encryption: Send encrypted emails to anyone! http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/21/introducing-office-365-message-encryption-send-encrypted-emails-to-anyone.aspx

Office 2013 Service Pack 1 coming early next year http://blogs.office.com/b/office-news/archive/2013/11/20/office-2013-service-pack-1-coming-early-next-year.aspx

The Garage Series: Unleashing Power BI for Office 365 http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/20/the-garage-series-unleashing-power-bi-for-office-365.aspx

The Microsoft Store on eBay opens! http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/11/19/the-microsoft-store-on-ebay-opens.aspx

SharePoint Online improves external sharing http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/21/sharepoint-online-improves-external-sharing.aspx

SharePoint Online introduces the Touch Design mobile experience http://blogs.office.com/b/office365tech/archive/2013/11/19/sharepoint-online-introduces-the-touch-design-mobile-experience.aspx

Windows Azure: General Availability Release of BizTalk Services, Traffic Manager, Azure AD App Access + Xamarin support for Mobile Services http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/11/21/windows-azure-general-availability-release-of-biztalk-services-traffic-manager-azure-ad-app-access-xamarin-support-for-mobile-services.aspx

WINDOWS PHONE

Instagram and Waze are the latest top apps for Windows Phone 8 http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/11/20/instagram-and-waze-are-the-latest-top-apps-for-windows-phone-8.aspx

Turn Windows Phone into a magic wand for Microsoft Office presentations http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/11/18/turn-windows-phone-into-a-magic-wand-for-microsoft-office-presentations.aspx

WINDOWS PHONE DEVELOPMENT

Taking Advantage of Large-Screen Windows Phones http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2013/11/22/taking-advantage-of-large-screen-windows-phones.aspx

GAMES

1000+ Unity apps across Windows Store and Windows Phone http://blogs.windows.com/windows/b/appbuilder/archive/2013/11/18/1000-unity-apps-across-windows-store-and-windows-phone.aspx

Download the Xbox One SmartGlass app and get ready for your Xbox One http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/19/download-the-xbox-one-smartglass-app-and-get-ready-for-your-xbox-one.aspx

Gamers around the world party in advance of Xbox One release http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/11/21/gamers-around-the-world-party-in-advance-of-xbox-one-release.aspx

It’s official: More than 1 million Xbox One consoles sold in less than 24 hours http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/11/22/it-s-official-more-than-1-million-xbox-one-consoles-sold-in-less-than-24-hours.aspx

New generation of games begins with Xbox One launch http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/11/21/new-generation-of-games-begins-with-xbox-one-launch.aspx

GAME DEVELOPMENT

HARDWARE

Hot Holiday Deals on Windows PCs http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/11/21/hot-holiday-deals-on-windows-pcs.aspx

INTERNET EXPLORER

Why do Tab buttons resize temporarily? http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2013/11/20/why-does-ie-tab-resize-after-tab-is-closed.aspx

INTERNET EXPLORER DEVELOPMENT

EtchMark Under the Hood: Building a Website that Handles Touch, Mouse, and Pen – and Device Shakes http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/11/21/etchmark-under-the-hood-building-a-website-that-handles-touch-mouse-and-pen-and-device-shakes.aspx

 

 

Bookmark and Share

MSKB toevoegingen Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

A fault in Mshtml.dll may occur in an application that hosts the Internet Explorer 8 or Internet Explorer 9 WebBrowser control http://support.microsoft.com/kb/2880217/

File Names Are Not Displayed Correctly When You Try to Download Files in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/296360/

“The service has not been started” error message when you try to use the “Send to OneNote” add-in in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2901647/en-us

NEW

MS13-088: Cumulative security update for Internet Explorer: November 12, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2888505/en-us

MS13-090: Cumulative security update for ActiveX Kill Bits: November 12, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2900986/en-us

[NL]

AANPASSINGEN

Bestandsnamen worden niet correct weergegeven wanneer u probeert te downloaden van bestanden in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/296360/nl

NIEUW

Internet Explorer HTTP-verbindingen wordt verbroken wanneer u een webpagina te sluiten voordat u een reactie XHR ontvangt http://support.microsoft.com/kb/2905733/nl

MS13-088: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 12 november 2013 http://support.microsoft.com/kb/2888505/nl

MS13-090: Cumulatieve beveiligingsupdate voor ActiveX-kill-bits: 12 november 2013 http://support.microsoft.com/kb/2900986/nl

[ES] Artículos nuevos o enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

ACTUALIZADO

Información acerca de las versiones de Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/969393/es?sd=rss&spid=2073

Puede recibir un mensaje de error al hacer clic en un hipervínculo que haga referencia a un archivo en el equipo local o en la red local en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/896204/es-es?sd=rss&spid=2073

NUEVO

MS13-088: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 12 de noviembre de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2888505/es

MS13-090: Actualización de seguridad acumulativa para bits de cierre de ActiveX: 12 de noviembre de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2900986/es

Bookmark and Share

Pagina in tab plots -poef- weg

V. Soms, op een andere computer, als ik aan het werk ben aan mijn WordPress site, verdwijnt ineens de tab met de webpagina. Geen foutmelding, gewoon weg.

A. Er is mij één omstandigheid bekend: Google Chrome frame is waarschijnlijk de boosdoener. Verwijder GoogleFrame BHO via Control panel, of, als je geen installatierechten hebt, deactiveren in IE, Extra, Internetopties, Programma’s, Add-ons.

Toch niet beter? Scan op malware met Malwarebytes antimalware.

Gelukkig onthoud WordPress je laatste wijzigingen aan posts en pagina’s en zal je niet veel werk kwijt zijn.

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

A new window or tab does not open when you click a link in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/2539060

Easy Fix – How do I download an update manually
http://support.microsoft.com/kb/973135/

Easy Fix – How to log in to the same website simultaneously using multiple identities in IE8 http://support.microsoft.com/kb/968341

Error message: “A script on this page is causing Internet Explorer to run slowly”
http://support.microsoft.com/kb/175500/en-us

How to change the home page and the search provider in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2607234/

How to recover the Tab Close prompt in the Internet Explorer? – EeeKB
http://support.microsoft.com/kb/2671166/en-us

“Internet Explorer cannot display the webpage” error
http://support.microsoft.com/kb/956196/

Internet Explorer 8 is running slow
http://support.microsoft.com/kb/2502326

What if the webpage is messed up when I open it by Internet Explorer? – EeeKB
http://support.microsoft.com/kb/2739867/en-us

NEW

MS13-080: Cumulative Security Update for Internet Explorer: October 8, 2013
http://support.microsoft.com/kb/2879017/en-us

[NL]

AANPASSINGEN

De introductiepagina en de zoekmachine in Internet Explorer wijzigen
http://support.microsoft.com/kb/2607234/nl

Internet Explorer accepteert geen cookies van bepaalde domeinnamen
http://support.microsoft.com/kb/2004188/nl

NIEUW

MS13-080: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 08.10.13
http://support.microsoft.com/kb/2879017/nl

[ES]

ACTUALIZADO

Cómo cambiar la página principal y el proveedor de búsqueda en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2607234/es

Cómo ver el código fuente HTML de las páginas web en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/176222/es

NUEVO

Aviso de seguridad de Microsoft: Una vulnerabilidad en Internet Explorer podría permitir la ejecución remota de código http://support.microsoft.com/kb/2887505/es

Impedir el acceso a Internet a los usuario
http://support.microsoft.com/kb/2605305/es

MS13-080: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 8 de octubre de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2879017/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

MIS A JOUR

Procédure d’affichage du code source HTML des pages Web dans Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/176222/fr

NOUVEAU

MS13-080 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 8 octobre 2013 http://support.microsoft.com/kb/2879017/fr

 

Bookmark and Share

Patch KB2887505

Patch KB2887505
Dit is mogelijk hét moment om de patch te installeren die gepubliceerd is in
Microsoft-beveiligingsadvies: Beveiligingsprobleem in Internet Explorer kan leiden tot uitvoering van externe code

http://support.microsoft.com/kb/2887505

TECHi meldt dat het betrokken lek is toegevoegd aan een tool die gaten kan detecteren, en dat dus mogelijk dat lek massaal kan gebruikt worden door kwaadwilligen.
Unpatched IE exploit could go big very soon
http://www.techi.com/2013/10/unpatched-ie-exploit-could-go-big-very-soon/

Bookmark and Share

IE tabs verdwijnen

V. Soms zijn er tabs in Internet Explorer die zo maar verdwijnen. Het gebeurt alleen als ik aan het typen ben. Heb je een idee.

A. Ja: een goede kandidaat is dat je per ongeluk op Ctrl+W drukt. Of op Ctrl+F4 (maar dat is moeilijker ‘per ongeluk’ te doen).

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

A compatibility problem exists between the ALOT Toolbar and Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2428312/en-us

A compatibility problem exists between the Yandex Toolbar and Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2321329/en-us

The Comcast Toolbar is not compatible with Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2320898/en-us

The PDFCreator toolbar add-on may not be compatible with Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/968916/en-us

The XFinity Toolbar is not compatible with Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2321301/en-us

How to delete the contents of the Temporary Internet Files folder http://support.microsoft.com/kb/260897/en-us

Bookmark and Share

Onbekende invoegtoepassing

V. Internet Explorer vraagt me om een onbekende invoegtoepassing uit te voeren wat doe ik?

onbekendewebinhoud0

 

A. Standaard antwoord: niet aannemen. Kruisje rechts om het dialoogvenster te sluiten.

Soms krijg je wat meer uitleg – en ook een eerlijke manier om te weigeren.

onbekendewebinhoudIn dat geval hangt het af van de website die het vraagt, en wie de auteur is van de component. In dit voorbeled komt de vraag van Microsoft Knowsldge Base (http://support.microsoft.com) en antwoord ik dus ‘Toestaan’.

Bookmark and Share

MSKB artikels Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

UPDATES

A new window opens when you try to view a 2007 Microsoft Office program document in Windows Internet Explorer 7 or Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/927009

How to configure Internet Explorer to open Office documents in the appropriate Office program instead of in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/162059/

Outlook 2003 crashes when you open a long email message on a computer that has Windows Internet Explorer 8 installed http://support.microsoft.com/kb/2422556/

Videos won’t play in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2532294

NEW

MS13-059: Cumulative security update for Internet Explorer: August 13, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2862772/

[NL]

AANPASSINGEN

‘Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website’ wanneer u een beveiligde website in Internet Explorer probeert te laden. http://support.microsoft.com/kb/931850/nl

Wanneer u Internet Explorer start, wordt het programma na opening onmiddellijk gesloten http://support.microsoft.com/kb/967896/nl

NIEUW

MS13-059: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 13 augustus 2013 http://support.microsoft.com/kb/2862772/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

ACTUALIZADO

Solución de problemas de un error en la instalación de Internet Explorer 10 http://support.microsoft.com/kb/2820688/es

NUEVO

MS13-059: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 13 de agosto de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2862772/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés (*) dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

MIS A JOUR

CORRECTIF : Internet Explorer peut se fermer de façon inattendue avec un message d’erreur dans le module Mshtml.dll lorsque vous essayez de localiser une page Web dans Windows XP Service Pack 2 http://support.microsoft.com/kb/892052/fr

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

How can I reset the Hosts file back to the default? http://support.microsoft.com/kb/972034/en-us

Unexpected characters for a Wireless connection name on Microsoft Windows http://support.microsoft.com/kb/2874953/en-us

NEW

Internet Explorer cannot display an HTTPS site when SSL 2.0 and TLS 1.2 are selected http://support.microsoft.com/kb/2851628/en-us

[NL]

De cache voor tijdelijke bestanden Internet groeit zonder beperkingen wanneer een toepassing Silverlight blijft in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/970487/nl

De inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden verwijderen http://support.microsoft.com/kb/260897/nl

De instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen http://support.microsoft.com/kb/923737/nl

Er gebeurt niets wanneer u klikt op een koppeling in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/175775/nl

Internet Explorer opnieuw installeren of herstellen onder Windows 7, Windows Vista en Windows XP http://support.microsoft.com/kb/318378/nl

MS12-052: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 14 augustus 2012 http://support.microsoft.com/kb/2722913/nl

MS12-052: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 14 de agosto de 2012 http://support.microsoft.com/kb/2722913/es

Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen http://support.microsoft.com/kb/308260/nl

Problemen met video oplossen wanneer u Internet Explorer gebruikt http://support.microsoft.com/kb/2532294/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Cómo administrar los complementos de Internet Explorer en Windows XP Service Pack 2 http://support.microsoft.com/kb/883256/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

Le cache des fichiers Internet temporaire augmente sans limite lorsqu’une application Silverlight continue à s’exécuter dans Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/970487/fr

NOUVEAU

MS13-055 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 9 juillet 2013 http://support.microsoft.com/kb/2846071/fr

Bookmark and Share

Internet Explorer op BUILD

Deze drie dagen gaat de BUILD conferentie door in San Francisico. Een aantal sessies zijn gewijd aan Internet Explorer:

This year’s BUILD conference is June 26-28 at the Moscone Center in San Francisco, California.  This will be the first broad discussion and distribution of the next versions of Windows and Internet Explorer, and we hope to see many of you there!

The IE engineering team will have seven presentations at BUILD focusing on techniques and tools for building fast, touch-friendly, and immersive sites that harness the power of Windows. If you are at the show, we would encourage you to attend any of the following:

Session Title Summary
2-066 New IE Developer Tools. F12 developer tools have been completely re-imagined for IE11.
2-067 New Platform Capabilities for Advancing Web Development Learn how to take advantage of the latest Web technologies, interoperably.
3-068 Web run-time performance Learn new techniques for analyzing and improving site performance.
3-069 Web Compatibility and Same Markup Build sites that provide great experiences across modern browsers.
3-071 Lighting up your site on Windows 8.1 Leverage the power of the Windows platform to create amazing sites.
4-072 Hyper-fast Web graphics with WebGL Learn how to create sites that provide 3D graphic experiences for IE11.

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/06/25/welcome-to-build.aspx

Bookmark and Share

Nieuwe artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer

De laatste toevoegingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

MS13-047: Cumulative security update for Internet Explorer: June 11, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2838727/en-us

Windowname cannot be found when using Internet Explorer as RemoteApp on Terminal Server http://support.microsoft.com/kb/2833316/en-us

[NL]

MS13-047: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 11 juni 2013 http://support.microsoft.com/kb/2838727/nl

[ES] – Los artículos nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

MS13-047: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 11 de junio de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2838727/es

En dit zijn de laatst gewijzigingde artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

“Internet Explorer cannot display the webpage” error http://support.microsoft.com/kb/956196

Error “Internet Explorer 8 is in a special no add-ons mode so that you can fix a compatibility problem with Skype 3.8 IE Plugin” http://support.microsoft.com/kb/968129/en-us

How to disable the Java web plug-in in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2751647/en-us

How to prevent and remove viruses and other malware http://support.microsoft.com/kb/129972/en-us

Internet Explorer opens, flashes, and then closes immediately when you start it http://support.microsoft.com/kb/967896/en-us

MS12-052: Cumulative Security Update for Internet Explorer: August 14, 2012 http://support.microsoft.com/kb/2722913/en-us

MS13-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: May 14, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2829530/en-us

Repair or reinstall Internet Explorer in Windows http://support.microsoft.com/kb/318378/en-us

[NL]

De Java-webinvoegtoepassing in Internet Explorer uitschakelen http://support.microsoft.com/kb/2751647/nl

Het pictogram van Internet Explorer ontbreekt op uw bureaublad http://support.microsoft.com/kb/945402/nl

Uw startpagina in Internet Explorer wijzigen http://support.microsoft.com/kb/252464/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Cómo deshabilitar el complemento web de Java en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2751647/es

Cómo reinstalar o reparar Internet Explorer en Windows 7, Windows Vista y Windows XP http://support.microsoft.com/kb/318378/es-es

Diferencias entre las versiones de 32 bits y 64 bits de Internet Explorer que se incluyen en las versiones basadas en x 64 de Windows Server 2003 y en Windows XP Professional x 64 Edition http://support.microsoft.com/kb/896457/es

Error “Internet Explorer no puede mostrar la página web” en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/956196/es

[FR] – Articles récemment révisés  dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

Différences entre les versions 32 bits et 64 bits d’Internet Explorer fournies avec les versions x64 de Windows http://support.microsoft.com/kb/896457/fr

 

 

Bookmark and Share

Windows afgesloten – tabs weg?

V. Mijn computer is afgesloten en alle openstaande sites zijn weg. Kan ik daar nog aan geraken?

A. Bij terug opstarten naar Internet Explorer gaan. Ctrl+T (nieuwe tab). Dan Restore last browsing session

Bookmark and Share

Outlook.com

V. Outlook.com werkt niet naar behoren. Internet Explorer crasht, berichten openen niet, … Wat kan ik doen?

A. Probeer elk van de volgende. Als je een stap hebt afgewerkt, proveer of het wel gaat. Misschien moet je niet verder gaan.

 • Desinstalleer Live Messenger. Messengeris sowieso gestopt en vervangen door Skype.
 • Herinstalleer Silverlight (www.silverlight.net)
 • Update Windows
 • Update je antivirus
 • Zet IE terug naar de standaardinstellingen (Extra, Opties, Geavanceerd)
Bookmark and Share

Messenger gestopt: onverwachte gevolgen – desinstalleer!

Messenger is stopgezet en vervangen door Skype. Bij een aantal mensen zorgt dat voor vreemde problemen in Internet Explorer en Outlook. Daarom deze tip: desinstalleer Messenger. Mogelijk lost dat een aantal problemen met Internet Explorer op (pagina’s die niet kunnen getoond worden, crashes).

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Group Policy Internet Explorer Branding reports errorcode 127 http://support.microsoft.com/kb/2813272

*Microsoft Security Advisory: Vulnerability in Internet Explorer 8 could allow remote code execution: May 8, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2847140

MS10-090: Cumulative security update for Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2416400/

*MS13-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: May 14, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2829530/en-us?sd=rss&spid=2073

*MS13-038: Security update for Internet Explorer: May 14, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2847204

[NL]

De cache voor tijdelijke bestanden Internet groeit zonder beperkingen wanneer een toepassing Silverlight blijft in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/970487/nl

MS10-090: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2416400/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

La caché de archivos temporal de Internet crece sin un límite cuando una aplicación de Silverlight continúa ejecutándose en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/970487/es

MS10-090: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2416400

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés (*) dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

MS10-090 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2416400/fr

 

 

 

Bookmark and Share

Skydrive: bestandsnamen niet zichtbaar bij groepen

V. Ik heb een groepen gemaakt in Skydrive, maar die bestandsnamen zijn wit. Wat is dat? Ik werk met Chrome.

A. Het blijkt een bekend probleem bij Chrome – zie o.m. http://answers.microsoft.com/en-us/windowslive/forum/skydrive-files/file-names-not-visible-on-group-skydrive-pages/33539647-8ba4-4a57-a08b-93de40933d43. Er komt een wit vlak te staan op die bestandsnamen. Oplossingen:

 • Skydrive benaderen met Internet Explorer.
 • Chrome desinstalleren en opnieuw installeren. Mogelijk is één keer desinstalleren en ninstalleren niet genoeg, en misschien moet je de Chrome bestanden ook effectief wissen vóór het herinstelleren.
Bookmark and Share

MSKB toevoegingen en updates

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Decreased rendering performance in Internet Explorer when adjusting zoom level in Quirks mode http://support.microsoft.com/kb/2738239

*How to obtain prerequisite updates for Internet Explorer 10 for Windows 7 that fail to install http://support.microsoft.com/kb/2818833/en

*MS13-021: Cumulative Security Update for Internet Explorer: March 12, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2809289/

You cannot run a WebBrowser Control-based application to download a file in Internet Explorer 9 http://support.microsoft.com/kb/2809413/

[NL]

Internet Explorer 10 niet worden geïnstalleerd op een hybride grafische systemen http://support.microsoft.com/kb/2823483

*MS13-021: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 12 maart 2013 http://support.microsoft.com/kb/2809289/nl

*Problemen met een mislukte installatie van Internet Explorer 10 http://support.microsoft.com/kb/2820688/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

*Cómo importar y exportar la carpeta Favoritos de Internet Explorer a una versión de Windows de 32 bits http://support.microsoft.com/kb/211089/es

Mensaje de error: “Un script en esta página está provocando que Internet Explorer se ejecute con lentitud” http://support.microsoft.com/kb/175500/es

*MS13-021: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 12 de marzo de 2013 http://support.microsoft.com/kb/2809289/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés (*) dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

*MS13-021 : Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer datée du 12 mars 2013 http://support.microsoft.com/kb/2809289/fr

 

Bookmark and Share

MSKB artikels

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

“Add-on can cause Internet Explorer to stop responding or crash” error when you run Drive Letter Access http://support.microsoft.com/kb/969228/en-us?sd=rss&spid=13418

Cannot view a Web site that uses an internationalized domain name by using Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/842848/

*FIX: A webpage in Internet Explorer 9 freezes when you close a modal dialog box opened from a Visual Basic 6.0 ActiveX control on a 64-bit operating system http://support.microsoft.com/kb/2787115/

File download fails when attempting the operation in a popup window using Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2000216/

How do I remove Internet Explorer from Windows as a troubleshooting step? http://support.microsoft.com/kb/957700/

How to change the home page and the search provider in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2607234/

*How to recover the Tab Close prompt in the Internet Explorer? – EeeKB http://support.microsoft.com/kb/2671166/

Internet Explorer 8 crashes because error in Mshtml.dll: “Event ID: 1000″ http://support.microsoft.com/kb/979665/

“Internet Explorer cannot display the webpage” error in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/956196/

Internet Explorer does not accept cookies from certain domain names http://157.56.56.139/kb/2004188/

*Microsoft Security Advisory: Update for Vulnerabilities in Adobe Flash Player in Internet Explorer 10 http://support.microsoft.com/kb/2811522

*You cannot print or view a print preview of a webpage in Internet Explorer 8 on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 http://support.microsoft.com/kb/2762808/

[NL]

*Hoe moet ik de prompt Tab sluiten in Internet Explorer herstellen? – EeeKB http://support.microsoft.com/kb/2671166/nl

*Wanneer ik een webpagina in Internet Explorer open, ziet deze er erg rommelig uit. Wat is er aan de hand? – EeeKB http://support.microsoft.com/kb/2739867/nl

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés (*) dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

Je reçois un message d’erreur « Opération abandonnée » lorsque je visite une page Web dans Internet Explorer ? http://support.microsoft.com/kb/927917/fr

 

Bookmark and Share

SVG afbeeldingen online vinden en bewerken

SVG afbeeldingen (scalable vector graphics) zijn vectorabeeldingen waarbij grafische elementen beschreven en opgeslagen worden als wiskundige vergelijkingen. Dat heeft het voordeel van constante kwaliteit bij vergroting. Meer details op Wikipedia en bij SVG Basics. Maar hoe begin je daar aan? Met de gratis tool Inkscape bv. kan je zo’n bestanden maken en bewerken. Maar je kan ook starten van een bestaande afbeelding zonder copyright. Er zijn een aantal databases met zo’n grafische bestanden, maar Openclipart is zeer zeker het bekijken waard. Je kan daar zoeken naar afbeeldingen, zo’n afbeelding gratis opslaan voor gebruik, maar je kan rechtstreeks online bewerken.
openclipart-edit
Jouw geselecteerde afbeelding wordt geopend in ImageBot, van waar je kan opslaan.

Bookmark and Share

MSKB toevoegingen en updates

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

*Error when you try to join a Lync Online Preview meeting by using Lync Web App through Internet Explorer 9: “There was an error while joining the conference” http://support.microsoft.com/kb/2701601

Internet Explorer does not accept cookies from certain domain names http://support.microsoft.com/kb/2004188/

Troubleshoot video problems when using Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/2532294/

*MS13-008: Security update for Internet Explorer: January 14, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2799329/

You receive a fraudulent e-mail message that claims that an attached executable is a Microsoft security update http://support.microsoft.com/kb/959318/

[NL]

*Fout bij het deelnemen aan een Online Preview Lync-vergadering met behulp van Lync Web App via Internet Explorer 9: “Er is een fout opgetreden tijdens het lid worden van de conferentie” http://support.microsoft.com/kb/2701601/nl

Microsoft-beveiligingsadvies: Een beveiligingsprobleem in Internet Explorer kan leiden tot vrijgeven van informatie http://support.microsoft.com/kb/2794220/nl

*MS13-008: Beveiligingsupdate voor Internet Explorer: 14 januari 2013 http://support.microsoft.com/kb/2799329/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Aviso de seguridad de Microsoft: Una vulnerabilidad en Internet Explorer podría permitir la revelación de información http://support.microsoft.com/kb/2794220/es

*MS13-008: Actualización de seguridad para Internet Explorer, 14 de enero, 2013 http://support.microsoft.com/kb/2799329/es

[FR] – Articles récemment révisés ou ajoutés (*) dans la Microsoft Knowledge Base au sujet d’Internet Explorer:

Avis de sécurité Microsoft : Une vulnérabilité d’Internet Explorer peut permettre la divulgation d’informations http://support.microsoft.com/kb/2794220/fr

*MS13-008 : Mise à jour de sécurité pour Internet Explorer : le 14 janvier 2013. http://support.microsoft.com/kb/2799329/fr

Bookmark and Share

Oeps, browser gesloten

V. Wat kan ik doen als ik per ongeluk mijn browser afsluit? Kan ik nog aan de pagina’s die open stonden? Ik gebruik Internet Explorer 9.

A. Ja hoor. Maak een nieuwe tab, en klik op “Reopen last session” (de middenste link op de onderste regel, in Internet Explorer 9 en Internet Explorer 10).

 

Bookmark and Share

Nieuwe MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Favorites are not displayed in Internet Explorer on a computer that is running Windows 8 http://support.microsoft.com/kb/2772501/

FIX: “SCRIPT438: Object doesn’t support property or method ‘setProperty’ “error message when you visit a .NET Framework 3.5-based ASP.NET webpage in Internet Explorer 10 http://support.microsoft.com/kb/2616142/

How to uninstall Internet Explorer 7 http://support.microsoft.com/kb/927177/

Internet Explorer 9 cannot retrieve a secure URL if BranchCache is enabled http://support.microsoft.com/kb/2758617/en-us

Microsoft Security Advisory: Update for Vulnerabilities in Adobe Flash Player in Internet Explorer 10 http://support.microsoft.com/kb/2770041

MS12-071: Cumulative security update for Internet Explorer: November 13, 2012 http://support.microsoft.com/kb/2761451

[NL]

FIX: “SCRIPT438: Object ondersteunt geen eigenschap of methode ‘setProperty’ ‘-foutbericht wanneer u een .NET Framework 3.5 gebaseerde ASP.NET webpagina in Internet Explorer 10 bezoekt http://support.microsoft.com/kb/2616142/nl

Internet Explorer 9 kan een beveiligde URL niet ophalen als BranchCache is ingeschakeld. http://support.microsoft.com/kb/2758617/nl

MS12-071: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 13.11.12 http://support.microsoft.com/kb/2761451/nl

Spellingcontrole woordenlijst invoegtoepassingen voor Internet Explorer 10 Release Preview in Windows 7 SP1 zijn beschikbaar. http://support.microsoft.com/kb/2764916/nl

U ontvangt een foutbericht “In Microsoft Internet Explorer is een fout opgetreden en het programma moet worden afgesloten (Pdm.dll)” http://support.microsoft.com/kb/293623/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Internet Explorer 9 no se puede recuperar una dirección URL segura si está habilitada la característica BranchCache http://support.microsoft.com/kb/2758617

Los complementos de diccionario del corrector ortográfico para la vista previa de versión de Internet Explorer 10 en el Service Pack 1 de Windows 7 están disponibles http://support.microsoft.com/kb/2764916

Favoritos no se muestran en el Explorador de Internet en un equipo que se está ejecutando Windows 8 http://support.microsoft.com/kb/2772501

 

Bookmark and Share

MSKB updates over Internet Explorer

De laatste wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

An Internet Explorer Automatic Component Activation (IE ACA) update is available to disable the “Click to activate” behavior http://support.microsoft.com/kb/945007/

File Names Are Not Displayed Correctly When You Try to Download Files in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/296360/

In Internet Explorer, RSS feeds are not listed, or you cannot subscribe to RSS feeds http://support.microsoft.com/kb/926448/

Troubleshooting Internet Explorer and Proxy Servers http://support.microsoft.com/kb/139546

[NL]

Bestandsnamen worden niet correct weergegeven wanneer u probeert te downloaden van bestanden in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/296360/nl

Hoe het phishingfilter van Internet Explorer of het SmartScreen-Filter inschakelen of uitschakelen http://support.microsoft.com/kb/930168/nl

Internet Explorer reageert niet meer wanneer u een nieuw venster op een computer met Windows XP Service Pack 1 opent http://support.microsoft.com/kb/834873/nl

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Descargas de archivos de Internet Explorer a través de SSL no funcionan con los encabezados de control de caché http://support.microsoft.com/kb/323308/es-es?sd=rss&spid=2073

Los nombres de archivo no se muestran correctamente cuando intenta descargar archivos en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/296360/es

 

Bookmark and Share

Babylon weg?

V. Hoe krijg ik die Babylon weg uit Internet Explorer?

A. Babylon was ooit een prima vertaaltool, en nu is het een gigantische nachtmerrie. Normaal gezien krijg je het weg als je de stappen volgt op http://www.ehow.com/how_5545010_uninstall-babylon.html . Indien niet, is er iets op je toestel geïnstalleerd dat het terugbrengt. Desinstalleer in dat geval de laatst geïnstalleerde gratis programma’s

Bookmark and Share

MSKB artikels Internet Explorer

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

How to block the automatic upgrade of Internet Explorer 9 or Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2695147

*Internet Explorer 8 shuts down when you browse a website through a proxy server http://support.microsoft.com/kb/2719319

Internet Explorer 9 crashes when you use Internet Download Manager http://support.microsoft.com/kb/2561716

Memory usage in Internet Explorer 8 rises due to iframes with orphaned elements with circular references http://support.microsoft.com/kb/2714930

*MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 12, 2012 http://support.microsoft.com/kb/2699988

Policy reporting tools indicate empty Internet Explorer Maintenance policy as winning http://support.microsoft.com/kb/2722241

*You cannot print a document in Internet Explorer 8 or Internet Explorer 9 after you close Print Preview by using the Close (red X) button http://support.microsoft.com/kb/2695166

[NL]

*Geheugenlek in Internet Explorer 8 wanneer u opent en sluit vervolgens een nieuw venster of tabblad met kruisverwijzingen die betrekking hebben op het object window http://support.microsoft.com/kb/2711084/nl

Internet Explorer 9 toont een download voor koppelingen die op een iframe gericht zijn http://support.microsoft.com/kb/2678934/nl

*MS12-037: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 12 juni 2012 http://support.microsoft.com/kb/2699988/nl?sd=rss&spid=2073

[FR] – Les derniers articles publiés (*) ou modifiés sur Internet Explorer dans la Microsoft Knowledge Base

*Comment faire pour utiliser les zones de sécurité dans Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/174360/fr

Le cache des fichiers Internet temporaire augmente sans limite lorsqu’une application Silverlight continue de s’exécuter dans Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/970487/fr

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

*Cómo utilizar las zonas de seguridad en Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/174360/es

MS12-037: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 12 de junio de 2012 http://support.microsoft.com/kb/2699988/es

 

Bookmark and Share

MS sites: Skydrive, Windows Phone, Windows 8, Windows Server 2012

Interessant op de Microsoft sites de afgelopen week:

USERS

Microsoft SkyDrive 16.4.4111.0525 Beta
2012-05-31
http://windows.microsoft.com/en-US/skydrive/home

From Baseball to Birthdays, Image Sharing with SkyDrive
http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/06/08/from-baseball-to-birthdays-image-sharing-with-skydrive.aspx

Create Personalized Gifts in Paint with Scrappin’ Michele
http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/06/08/create-personalized-gifts-in-paint-with-scrappin-michele.aspx

WINDOWS PHONE

Microsoft Photosynth arrives, and Marketplace continues its roll
http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/05/30/microsoft-photosynth-arrives-and-marketplace-continues-its-roll.aspx

Updates to the SkyDrive apps for Windows and Mac
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2012/05/30/updates-to-the-skydrive-apps-for-windows-and-mac.aspx

Introducing the Windows Phone Gear Store
http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/06/08/introducing-the-windows-phone-gear-store.aspx

SECURITY

Microsoft releases Security Advisory 2718704
http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2012/06/03/microsoft-releases-security-advisory-2718704.aspx

Security Advisory 2718704: Update to Phased Mitigation Strategy
http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2012/06/04/security-advisory-2718704-update-to-phased-mitigation-strategy.aspx

Security Advisory 2718704: Collision attack details, WU update rollout
http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2012/06/06/security-advisory-2718704-collision-attack-details-wu-update-rollout.aspx

WINDOWS 8

TIP: Windows 8 start scherm op de andere monitor
http://blogs.microsoft.nl/blogs/ux/archive/2012/05/29/tip-windows-8-start-scherm-op-de-andere-monitor.aspx

Windows 8 Release Preview
http://preview.windows.com
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/release-preview

Windows 8 Release Preview is er
http://blogs.microsoft.nl/blogs/ux/archive/2012/05/31/windows-8-release-preview-is-er.aspx

Announcing the availability of the Windows 8 Release Preview
http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/05/31/announcing-the-availability-of-the-windows-8-release-preview.aspx

The Windows 8 Release Preview & Windows Upgrade Offer – #windows8
http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/05/31/the-windows-8-release-preview-amp-windows-upgrade-offer-windows8.aspx

What businesses will want to know about the Windows 8 Release Preview – #windows8
http://windowsteamblog.com/windows/b/business/archive/2012/05/31/what-businesses-will-want-to-know-about-the-windows-8-release-preview-windows8.aspx

MANAGEMENT

Free ebook: Introducing Windows Server 2012
http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2012/06/04/free-ebook-introducing-windows-server-2012.aspx

DEVELOPMENT

Kinect SDK 1.5 – Les différents flux de données
http://blog.mic-belgique.be/articles/kinect-sdk-1-5-les-differents-flux-de-donnees/

Microsoft Kinect for Windows SDK 1.5
Version 1.5.2.331 date 28 may
The Kinect for Windows SDK enables developers to create applications that support gesture and voice recognition, using Kinect sensor technology on computers running Windows 7, Windows 8 consumer preview, and Windows Embedded Standard 7.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29866

Microsoft .NET Framework 4.5 RC
The Microsoft .NET Framework 4.5 RC is a highly compatible, in-place update to the .NET Framework 4. By using the .NET Framework 4.5 RC together with the C# or Visual Basic programming languages, you can write Windows Metro style apps.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29909

Update to the .NET Framework 4 that allows you to write Windows Metro style apps.
DEVELOPMENT: VISUAL STUDIO 11 DEVELOPER PREVIEW (C#, JS)

Visual Studio Express 2012 RC is here!
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express

INTERNET EXPLORER 9 / 10

EricLaw’s IEInternals: Random Tidbits
- Case-Sensitivity in Cross-Frame Scripting of File URIs
- Blocking ActiveX controls in the Web Browser Control
http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2012/05/30/ieinternals-random-tidbits.aspx

Windows Release Preview: The Sixth IE10 Platform Preview
“IE10 also sends the “Do Not Track” signal to Web sites by default to help consumers protect their privacy”
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/05/31/windows-release-preview-the-sixth-ie10-platform-preview.aspx

Using /run32 Procmon command line argument for 32-bit procmon log analysis
http://blogs.msdn.com/b/askie/archive/2012/06/03/using-run32-procmon-command-line-argument-for-32-bit-procmon-log-analysis.aspx

Legacy DX Filters Removed from IE10 Release Preview
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/06/04/legacy-dx-filters-removed-from-ie10-release-preview.aspx

Moving the Stable Web Forward in IE10 Release Preview
From Experimental to Stable – The Web’s Best Practices – Finishing the Specs – What It Means For Your Code
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2012/06/06/moving-the-stable-web-forward-in-ie10-release-preview.aspx

How to configure Internet Explorer security zone sites using group polices
http://blogs.msdn.com/b/askie/archive/2012/06/05/how-to-configure-internet-explorer-security-zone-sites-using-group-polices.aspx

 

Bookmark and Share

Favorieten zien op andere computer

V. Ik werk op een vaste PC en op een laptop. Kan ik op beide toegang hebben tot dezelfde favorieten?

A. Ja: installeer Mesh en configureer op beide toestellen met dezelfde login. In Mesh, duid je aan dat je Internet Explorer wil synchroniseren – en je favorieten gaan van de ene computer naar de andere.

 

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

*A web page in Internet Explorer’s Favorites cannot be sent to desktop http://support.microsoft.com/kb/2713422/

*How to display zone information in Internet Explorer 9 http://support.microsoft.com/kb/2689449

MS11-018: Cumulative security update for Internet Explorer: April 12, 2011 http://support.microsoft.com/kb/2497640/en-us

MS11-050: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 14, 2011 http://support.microsoft.com/kb/2530548/en-us

[NL]

Runtime-fouten in Internet Explorer oplossen http://support.microsoft.com/kb/822521

*Microsoft-beveiligingsadvies: Updatepakket voor ActiveX-kill-bits van 8 mei 2012 http://support.microsoft.com/kb/2695962/nl

*Zone informatie weergegeven in Internet Explorer 9 http://support.microsoft.com/kb/2689449/nl

[FR] – Les derniers articles publiés (*) ou modifiés sur Internet Explorer dans la Microsoft Knowledge Base

Avis de sécurité Microsoft : Correctif cumulatif pour bits d’arrêt ActiveX daté du 8 mai 2012 http://support.microsoft.com/kb/2695962/fr

Impossible d’enregistrer un Document Office au Format d’origine lors de l’ouverture dans un cadre http://support.microsoft.com/kb/274810/fr

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

*Aviso de seguridad de Microsoft: Paquete acumulativo de actualizaciones para bits de interrupción de ActiveX: 8 de mayo de 2012 http://support.microsoft.com/kb/2695962/es

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Description of Cookies
http://support.microsoft.com/kb/260971

Internet Explorer 8 is running slow
http://support.microsoft.com/kb/2502326

Microsoft Internet Explorer 6 may crash when you try to print or to preview a Web page
http://support.microsoft.com/kb/913788

*Microsoft Security Advisory: Update Rollup for ActiveX Kill Bits: May 8, 2012
http://support.microsoft.com/kb/2695962

Nothing happens when you click a link in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/175775

Troubleshoot video problems when using Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2532294

[NL]

*Beschrijving van Cookies
http://support.microsoft.com/kb/260971/nl

*Runtime-fouten in Internet Explorer oplossen
http://support.microsoft.com/kb/822521/nl

[FR] – Les derniers articles publiés (*) ou modifiés sur Internet Explorer dans la Microsoft Knowledge Base

*Corriger les erreurs d’exécution dans Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/822521/fr

*Description des Cookies
http://support.microsoft.com/kb/260971/fr

*Microsoft Internet Explorer 6 peut se bloquer lorsque vous essayez d’imprimer ou prévisualiser une page Web
http://support.microsoft.com/kb/913788/fr

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

*Corregir errores en tiempo de ejecución en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/822521/es

*Descripción de las Cookies
http://support.microsoft.com/kb/260971/

*Microsoft Internet Explorer 6 puede bloquearse cuando intenta imprimir u obtener una vista previa de una página Web
http://support.microsoft.com/kb/913788/es-es

Bookmark and Share

IE: Internet Protected Mode: Off

V. Sinds gisteren krijg ik de melding op Internet Explorer: “Internet Protected Mode: Off”. Als ik bij “Internet – opties” kijk lijkt alles normaal (=enabled). Enig idee wat er aan de hand kan zijn?

A. Het is een instelling van de security zones (Internet Options, security), geen globale instelling van de browser.

Helaas weet ik niet welke versie van Windows en Internet Explorer

Voor Internet Explorer 7, zie http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2007/04/04/protected-mode-for-ie7-in-windows-vista-is-it-on-or-off.aspx

Voor Internet Explorer 8 of 9, zie http://www.sevenforums.com/tutorials/63141-internet-explorer-protected-mode-turn-off.html

Daar vind je telkens wat het precies is, waarvoor het dient en hoe je het kan aanzetten.

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Error message when you browse a web server that has Internet Explorer installed: “ASP 0177:8000ffff” http://support.microsoft.com/kb/945701/

*Error message when you use Internet Explorer 9 to browse a webpage that uses the dialogArguments property for the showModalDialog method: “Permission denied” http://support.microsoft.com/kb/2658489

How to uninstall Internet Explorer 9? – Microsoft Support http://support.microsoft.com/kb/2509039

*Internet Explorer WPAD Diagnostic – All versions http://support.microsoft.com/kb/2668985

*Internet Explorer Data Collector http://support.microsoft.com/kb/2547207

Internet Explorer appears to stop responding, and you may also notice a memory leak on the computer http://support.microsoft.com/kb/886710

[NL]

*Er is een update beschikbaar voor Internet Explorer 10 in Windows consument Preview http://support.microsoft.com/kb/2680354/nl

De XFinity Toolbar is niet compatibel met Internet Explorer 8 http://support.microsoft.com/kb/2321301/nl

Fout ‘Connection timed out’ in Internet Explorer wanneer de server niet reageert http://support.microsoft.com/kb/181050/nl?sd=rss&spid=2073

*MS12-011: Beveiligingsproblemen in Microsoft SharePoint kunnen leiden tot onrechtmatige uitbreiding van bevoegdheden: 14 februari 2012 http://support.microsoft.com/kb/2663841/nl

[FR] – Les derniers articles publiés (*) ou modifiés sur Internet Explorer dans la Microsoft Knowledge Base

L’erreur Internet Explorer « Délai de connexion dépassé » s’affiche lorsque le serveur ne répond pas http://support.microsoft.com/kb/181050/fr

Internet Explorer semble cesser de répondre, et vous pouvez également remarquer une fuite de mémoire sur l’ordinateur http://support.microsoft.com/kb/886710/fr

[ES] – Los artículos recientemente enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Error de Internet Explorer “agotado tiempo de espera de la conexión” cuando el servidor no responde http://support.microsoft.com/kb/181050/es

Parece que Internet Explorer deja de responder, y también puede observar una pérdida de memoria en el equipo http://support.microsoft.com/kb/886710/es

Bookmark and Share

Maximale grootte van IE cache instellen via batch file

V. Kan ik de groottse van de cache (Temporary Internet Files) van Internet Files bepalen via een batch file?

A. Ja, dat kan, maar het is me niet duidelijk waarom je dat zou willen.

Bookmark and Share

Knowledge Base artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (in het vet) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

Description of the Compatibility View list in Windows Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/960321

How to change the home page and the search provider in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2607234

FIX: A new window always opens when you click a link that has a specified target in a WebBrowser control-based application
http://support.microsoft.com/kb/906473/

An error occurs when using Windows Internet Explorer 8 or Windows Internet Explorer 7 to view a Web site: “Internet Explorer cannot display the webpage”.
http://support.microsoft.com/kb/2293762

[NL]

De introductiepagina en de zoekmachine in Internet Explorer wijzigen
http://support.microsoft.com/kb/2607234/nl

[FR] – Les derniers articles modifiés sur Internet Explorer dans la Microsoft Knowledge Base

CORRECTIF : Une nouvelle fenêtre s’ouvre toujours lorsque vous cliquez sur un lien qui dispose d’une cible spécifiée dans une application de contrôle WebBrowser
http://support.microsoft.com/kb/906473/fr

[ES] – Los artículos recién enmendados o nuevos (en negrita) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

REVISIÓN: Abre una nueva ventana siempre al hacer clic en un vínculo que tiene un destino especificado en una aplicación de control WebBrowser
http://support.microsoft.com/kb/906473/es

Bookmark and Share

Vreemde berichten van mijn Hotmail account

V. Mensen klagen dat ze vreemde berichten krijgen van mijn Hotmail account. Is dat gehacked? Heb ik een virus?

A.

1.
Ja, mogelijk is je account gehacked. Begin met je paswoord te veranderen.

2.
Ja, misschien is je computer besmet.

Blijf voor de rest mijlenver weg van alle rommel die zich aandient om te kuisen, versnellen, beveiligen enz.

3. Ter preventie: update je Windows. En wees voorzichtig met welke sites je bezoekt, en welke bijlagen je opent.

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (in het vet) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

An application that uses the web browser control in Internet Explorer may crash
http://support.microsoft.com/kb/2600932/

Download content is lost after you click the gold information bar to confirm a file download in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/2607445/

MS11-081: Cumulative Security Update for Internet Explorer: October 11, 2011
http://support.microsoft.com/kb/2586448

The window.createPopup method to create a modal window does not work with protected mode enabled in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/2534550/

Some drop-down lists and combo boxes do not appear in Internet Explorer 7 after you install security update 2586448
http://support.microsoft.com/kb/2628724/

You cannot change the font size in Windows Live Mail or in Windows Mail after you install Internet Explorer 9
http://support.microsoft.com/kb/2601253

[NL]

De functie IHTMLEventObj::put_keyCode werkt niet in Internet Explorer 9 Standards-modus
http://support.microsoft.com/kb/2601254/nl

MS11-081: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer van 11 oktober 2011
http://support.microsoft.com/kb/2586448/nl

Platform for Privacy Preferences-privacybeleid van een website gaat verloren wanneer de optie codering van Internet Explorer is ingesteld op ‘Automatisch kiezen’
http://support.microsoft.com/kb/972774

 [ES] – Los artículos recién enmendados o nuevos (*) sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

MS11-081: Actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer: 11 de octubre, 2011
http://support.microsoft.com/kb/2586448/es

Bookmark and Share

Real player verliest knop “Download this video”

V. Real player is de knop “Download this video” verloren in Internet Explorer. Wat kan ik doen?

A. Dat betekent dat de add-on niet langer actief is. Ga naar Tools, Internet Options, Programs, Manage add-ons om hem terug te activeren.

Lukt het toch niet? Kopieer het adres waar die video op staat, start Real player en druk op Ctrl+O (open). Plak het adres. Bij rechtsklikken op de video zie je nu een opslaan opdracht.

 

Bookmark and Share

MSKB updates over Internet Explorer

De laatste wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: March 23, 2010
http://support.microsoft.com/kb/980302/

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: May 26, 2009
http://support.microsoft.com/kb/971180/

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: May 25, 2010
http://support.microsoft.com/kb/982632/

A site does not run in the expected security zone in Internet Explorer 7 if the site address in the security zone uses a wildcard character
http://support.microsoft.com/kb/939940

A truncated or changed version of the original file name appears in the “Save As” dialog box in Windows Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/930228

After you append some characters in an HTML page text box in Internet Explorer 7, the original characters in the text box are replaced with the newly typed characters
http://support.microsoft.com/kb/939913

An application that uses the Ieframe.dll module does not work after you install Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/980342

An extra forward slash mark (/) is appended to the query path of a WebDAV PROPFIND request when you visit a SharePoint Portal Server site by using Internet Explorer on a Windows-based computer
http://support.microsoft.com/kb/945015

Authentication fails when you use Outlook or Outlook Express to try to log on to an HTTP-based mail server if you use Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/904942

Availability of Windows Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/944036/

CPU usage reaches almost 100 percent when you reply to or forward an e-mail message in Outlook 2003 on a computer that has Internet Explorer 7 or Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/kb/974043

Error message when you try to print an Office document that appears in a frame in Internet Explorer 7: “The document in this frame cannot be printed as laid out”
http://support.microsoft.com/kb/933256

Error message when you open a Web page in Windows Internet Explorer 7: “Internet Explorer has encountered a problem and needs to close”
http://support.microsoft.com/kb/936904

Error message when you use Internet Explorer 7 in Windows Vista to try to access a Web server that is configured to use OpenSSL: “Page cannot be displayed”
http://support.microsoft.com/kb/933228

FIX: An Internet shortcut does not display the correct icon in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/935779

FIX: A Visual Basic 6.0 modal form is no longer modal when the form is displayed from a user control in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/930828

FIX: Windows Internet Explorer 7 does not download an ActiveX control that is referenced in a CODEBASE attribute when you open a Web page that contains the OBJECT element and the CLSID attribute is missing
http://support.microsoft.com/kb/934014

FIX: Error message when you try to run a Web application that uses the “window.external” property in Internet Explorer 7: “Internet Explorer has encountered a problem and needs to close”
http://support.microsoft.com/kb/931324

FIX: Error message when you enumerate the cache in Windows Internet Explorer 7: “ERROR_INVALID_PARAMETER”
http://support.microsoft.com/kb/929726

FIX: Error message when an application tries to use Internet Explorer 7 to retrieve a proxy configuration script: “1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE”
http://support.microsoft.com/kb/931195

FIX: Error message when you enumerate the cache in Windows Internet Explorer 7: “ERROR_INVALID_PARAMETER”
http://support.microsoft.com/kb/929726

FIX: Error message when you run an application that starts new processes from an impersonated context on a computer that has Windows Internet Explorer 7 installed: “Access is denied”
http://support.microsoft.com/kb/936610

FIX: Internet Explorer 6 and Internet Explorer 7 may not find the text even though the Web page contains the text
http://support.microsoft.com/kb/936955

FIX: Internet Explorer 7 in Windows Vista starts to render a Web page before the handling of the “onload” event has finished
http://support.microsoft.com/kb/935851

FIX: Internet Explorer crashes when you try to open a new Internet Explorer window after you close a previous Internet Explorer window that displayed one or more XSL transformations
http://support.microsoft.com/kb/909363

FIX: The content of a Web page does not appear to update as expected when you use the “document.open” method in Internet Explorer 7 or in Internet Explorer 6
http://support.microsoft.com/kb/933182

FIX: The CPU usage on the computer may increase to 100 percent when you try to print an HTML page in Windows Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/933264

FIX: The item may not be selected when you use the windowless SELECT control to create a list in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/936953

FIX: Windows Internet Explorer 7 may crash when you use it to visit a Web site
http://support.microsoft.com/kb/935544

FIX: Windows Internet Explorer 7 may exit unexpectedly when an application calls the GetAcceptLanguages function on a computer that is running Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936950

FIX: Windows Internet Explorer 7 may exit unexpectedly when an application calls the GetAcceptLanguages function on a computer that is running Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936950

Focus is not set to the Web page if you minimize the browser window and then maximize it from the taskbar in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/936949

In Internet Explorer 7 on a Windows Vista-based computer, you cannot enter user-defined words that are added to the Microsoft IME user dictionary
http://support.microsoft.com/kb/938637

Internet Explorer 7 incorrectly recognizes an intranet Web site as an Internet Web site
http://support.microsoft.com/kb/936611

Internet Explorer calculates print job page counts incorrectly.
http://support.microsoft.com/kb/889333/

Internet Explorer stops responding when you browse an Arabic Web site that uses Uniscribe API to process Arabic scripts in Windows Vista or in Windows Server 2008
http://support.microsoft.com/kb/977391/

On a computer that has Windows Internet Explorer 7 installed, the security zone of the network drive that you map by using the subst command appears as “Internet”
http://support.microsoft.com/kb/941000/

Problems may occur when you try to use POST method or the GET method to pass Form data in a Web page in Internet Explorer 7 or in Internet Explorer 6
http://support.microsoft.com/kb/939941/

Proxy server settings are not set correctly in Internet Explorer after you download a proxy script that uses chunk encoding
http://support.microsoft.com/kb/843289/

Session cookies may be lost after you open a file that has a local file path or a UNC file path in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/935778/

The Address bar is displayed unexpectedly when you use Internet Explorer 7 to browse a Web page that you developed
http://support.microsoft.com/kb/942710

Internet Explorer 7 may stop responding when you try to resize a frame
http://support.microsoft.com/kb/931278

The content color does not appear as expected when you view a Web page that uses an ICM profile for the ICMFilter filter in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/942171/

The Internet Explorer (No Add-ons) shortcut is not hidden for new user accounts after you disable Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/969058

The Internet Explorer Maintenance Group Policy settings for the Content Advisor do not work on client computers that have Internet Explorer 7 installed
http://support.microsoft.com/kb/950065

The Platform for Privacy Preferences privacy policy of a Web site is lost when the Encoding option of Internet Explorer is set to “Auto-Select”
http://support.microsoft.com/kb/972774

The temporary Internet file cache grows without a limit when a Silverlight application continues to run in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/970487/

The translucent layers intermittently turn gray when you browse a Web page that contains translucent layers by using Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/942174/

The Wininet.dll file does not handle redirection from an HTTPS URL to an HTTP URL in Windows XP with Service Pack 2
http://support.microsoft.com/kb/907301/

Warning message when you upgrade Adobe Flash Player in Internet Explorer 7 on a Windows Vista-based computer: “This program will open outside of Protected mode”
http://support.microsoft.com/kb/934282/en-us?sd=rss&spid=8722

When you download a file in Internet Explorer 7, the space character in the file name is changed to a underscore
http://support.microsoft.com/kb/952730

When you open a Web page by typing a File URI in the Windows Internet Explorer 7 Address bar on a Windows Vista-based computer, the query string disappears after the Web page opens
http://support.microsoft.com/kb/942172/en-us?sd=rss&spid=8722

When you try to open an FTP site by using a Web proxy in Windows Internet Explorer 7, you cannot open the FTP Web site
http://support.microsoft.com/kb/932562

When you use Internet Explorer 7 to visit a Web page that contains IFRAME elements, the contents of an edited IFRAME element are not rendered correctly
http://support.microsoft.com/kb/943245/en-us?sd=rss&spid=8722

When you use Internet Explorer 7 to visit a Web site that includes certain VBScript functions, Internet Explorer 7 may crash
http://support.microsoft.com/kb/940284/

When you use Internet Explorer 7 to browse a Web page, the state of the “Edit with <HTML editor>” command on the File menu may be inconsistent with the state of the “Edit with <HTML editor>” command on the Page menu
http://support.microsoft.com/kb/939946/

When you use Remote Desktop Connection to connect to a terminal server, PNG images do not appear in Internet Explorer 7 during that RDP session
http://support.microsoft.com/kb/935560/

Windows Internet Explorer 7 stops responding if a modal dialog box is open when you try to redraw a Windows Internet Explorer 7 window
http://support.microsoft.com/kb/935903/

You cannot add a Web site to the “Trusted sites” zone when Internet Explorer 7 is installed even when the user account belongs to the Administrators group
http://support.microsoft.com/kb/935786

You cannot open a Web page by using Windows Internet Explorer 7 if the URL of the Web page contains non-ASCII characters
http://support.microsoft.com/kb/935729/

You cannot open a new Internet Explorer window or nothing occurs after you click a link
http://support.microsoft.com/kb/281679/

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste toevoegingen (in het vet) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

You cannot install Internet Explorer 9 and a “0x00009C4F” error is logged
http://support.microsoft.com/kb/2625218/en

Developing IE Extensions
http://support.microsoft.com/kb/982892

How to clear the History entries in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/157729

How to troubleshoot script errors in Internet Explorer on Windows-based computers
http://support.microsoft.com/kb/308260

IEAK 7 and 8 Configuration & Deployment
http://support.microsoft.com/kb/982888

Internet Explorer 7 and 8 Group Policy Deployment
http://support.microsoft.com/kb/982879

Internet Explorer Component Deployment
http://support.microsoft.com/kb/982894

Internet Explorer Memory Usage
http://support.microsoft.com/kb/982890

Internet Explorer security zones registry entries for advanced users
http://support.microsoft.com/kb/182569

Microsoft-beveiligingsadvies: Bedreiging door gecombineerde aanval met Apple Safari op Windows-platform
http://support.microsoft.com/kb/953818/nl

MS09-014: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/963027/nl

Pictures are not displayed on Web sites in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/283807

You experience connection problems when you use Internet Explorer to browse through pages on a secure Web site
http://support.microsoft.com/kb/937480

Web Site Reports That You Must Enable Cookies
http://support.microsoft.com/kb/299331

[NL]

Bericht ‘alleen beveiligde inhoud wordt weergegeven’ in Internet Explorer 9
http://support.microsoft.com/kb/2625928

IEAK 7 en 8 configuratie & implementatie
http://support.microsoft.com/kb/98288

Internet Explorer 7 en 8 Groepsbeleid implementeren
http://support.microsoft.com/kb/982879/nl

Invoegtoepassingen van Internet Explorer beheren in Windows XP Service Pack 2
http://support.microsoft.com/kb/883256/nl

De inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden verwijderen
http://support.microsoft.com/kb/260897

Foutbericht na klikken op Internet-opties in het menu Extra
http://support.microsoft.com/kb/216583

Geheugengebruik voor Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/982890

MS09-054: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/974455/nl

Prestaties van Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/982891/nl

[FR] – Les derniers articles modifiés sur Internet Explorer dans la

Configuration d’Internet Explorer pour permettre plus de deux sessions de téléchargement
http://support.microsoft.com/kb/282402/fr

[ES] – Los artículos recién enmendados sobre Internet Explorer en la Microsoft Knowledge Base

Faltan la barra de menús y la barra de herramientas en Internet Explorer en Windows Vista o Windows XP o en el Explorador de Windows en Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/962963/es?sd=rss&spid=2073

Bookmark and Share

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

After I install Windows Internet Explorer 7 on a computer that is running Windows XP with Service Pack 2, a “Restore My Active Desktop” button appears on the desktop
http://support.microsoft.com/kb/929200

Error message: “A script on this page is causing Internet Explorer to run slowly”
http://support.microsoft.com/kb/175500

Information about the Unsafe File List in Internet Explorer 6, 7, or 8
http://support.microsoft.com/kb/291369/en-us?sd=rss&spid=2073

Internet Explorer Maintenance policies are not applied in preference mode
http://support.microsoft.com/kb/825685

FIX: A new window always opens when you click a link that has a specified target in a WebBrowser control-based application
http://support.microsoft.com/kb/906473

FIX: Error message when you browse a file that uses a custom MIME type in Internet Explorer 6 and Internet Explorer 7: “The file you are downloading cannot be opened by the default program”
http://support.microsoft.com/kb/925832

How to configure Internet Explorer to open Office documents in the appropriate Office program instead of in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/162059/nl?sd=rss&spid=2073

How to delete cookie files in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835

How to recover from a computer virus infection and how to prevent future infections from computer viruses in Windows operating systems
http://support.microsoft.com/kb/940831/

The menu bar and the toolbar are missing in Internet Explorer on Windows Vista or Windows XP or in Windows Explorer on Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/962963

The “Help and Support” feature in Windows Vista stops working when Dreamweaver is configured as the default XML editor
http://support.microsoft.com/kb/937491

Message in the Information bar in Internet Explorer 7 when you browse to a Windows SharePoint Services 3.0 site or to a SharePoint Server 2007 site: “The Web site wants to run the following add-on: ‘Name ActiveX Control’”
http://support.microsoft.com/kb/931509

The Internet Explorer icon is missing from your desktop
http://support.microsoft.com/kb/945402

Internet Explorer stops responding after you click a link on a Web site
http://support.microsoft.com/kb/928387/

Why do I receive an “Operation aborted” error message when I visit a Web page in Internet Explorer?
http://support.microsoft.com/kb/927917/

 

Bookmark and Share
ip-location