Archieven

Horizontale lijn op de helft van een grafiek

V. Kan ik een lijn trekken op de helft van een grafiek?

A. Ja. Maak een kolom bij met daarin het gemiddelde van de waarden die je in de grafiek wil opnemen (of de mediaan – afhankelijk van wat je als grafiek wil maken, van wat je als ‘midden’ beschouwt).
In dit voorbeeld worden willekeurige gegevens uitgezet, samen met het minimum, het gemiddelde en het maximum.

Excel: gemiddelde mee in grafiek

ip-location

L’amour, c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose que l’on n’a pas. (Lacan)