Archieven

Visual Basic

MSKB artikels over Visual Basic

De laatste toevoegingen (*) en wijzigingen aan artikels in de Microsoft Knowledge Base over Visual Basic:

UPDATE

Een matrix doorgeven tussen een toepassing met Visual Basic .NET of Visual Basic 2005 en een functie van Visual C++ .NET of Visual C++ 2005
https://support.microsoft.com/nl-be/help/841293/how-to-pass-an-array-between-a-visual-basic-net-or-visual-basic-2005-application-and-a-visual-c-net-or-visual-c-2005-function
Het maken van een aangepast menu in Visual Basic .NET of Visual Basic 2005
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/888168/how-to-create-a-custom-menu-in-visual-basic-net-or-in-visual-basic-2005
Het schrijven van een macro in Visual Basic .NET of Visual Basic 2005 die voegt automatisch de tekst van de opmerking
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/822097/how-to-write-a-macro-in-visual-basic-net-or-in-visual-basic-2005-that-automatically-inserts-comment-text
Hoe rechts uitlijnen tekenreeksen als u afdrukt met behulp van Visual Basic .NET of Visual Basic 2005
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/831488/how-to-right-align-strings-when-you-print-by-using-visual-basic-net-or-visual-basic-2005

Visual Basic – gratis!

Een kleine update / status quaestionis over de gratis Visual Basic ontwikkelomgevingen die zeker de moeite zijn:

Van Microsoft

Buiten Microsoft:

MSKB artikels Visual Basic

De laatste (updates van) Microsoft Knowledge Base artikels over Visual Basic. Titels van nieuwe artikels staan in het vet.

[EN]

Description of the cumulative update rollup for the Visual Basic 6.0 Service Pack 6 Runtime Extended Files http://support.microsoft.com/kb/957924/

MS09-062: Description of the security update for Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1: October 13, 2009 http://support.microsoft.com/kb/971023/

MS10-034: Cumulative security update of ActiveX kill bits
http://support.microsoft.com/kb/980195/

How to use structured exception handling in Visual Basic .NET or in Visual Basic 2005 http://support.microsoft.com/kb/315965

MS09-035: Vulnerabilities in Visual Studio Active Template Libraries could allow remote code execution http://support.microsoft.com/kb/969706

MS09-036: Vulnerability in ASP.NET in Microsoft Windows could allow denial of service http://support.microsoft.com/kb/970957

MS09-061: Vulnerability in the .NET common language runtime could allow Remote Code Execution http://support.microsoft.com/kb/974378

MS09-062: Description of the security update for Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1: October 13, 2009 http://support.microsoft.com/kb/971023

MS10-022: Description of the security update for Visual Basic Scripting (VBScript) 5.7: April 13, 2010 http://support.microsoft.com/kb/981349

MS10-022: Description of the security update for Visual Basic Scripting (VBScript) 5.8: April 13, 2010 http://support.microsoft.com/kb/981332

MS10-022: Vulnerability in VBScript and Windows Help could allow remote code execution http://support.microsoft.com/kb/981169

MS12-027: Description of the security update for Visual Basic 6: April 10, 2012 http://support.microsoft.com/kb/2641426

[ES]

MS10-022: Descripción de la actualización de seguridad para Visual Basic Scripting (VBScript) 5,6: 13 de abril, 2010
http://support.microsoft.com/kb/981350/

 

VBA procedure oproepen met variabele

V. Kan ik in VBA een procedure uitvoeren met als naam de inhoud van een variabele?

A.Ja, met Application.Run. Bijvoorbeeld, in een formulier deze code:

Sub demo()
MsgBox “demo”
End Sub

En op een formulier een knop met deze code:

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim namemacro As String
namemacro =
InputBox(“Give the name of the Sub to execute”)
Application.Run
namemacro
End Sub

VB: Annuleren op Inputbox

V. Is er een manier om te weten of de gebruiker op OK of op Annuleren drukt? In beide gevallen is het resultaat een lege string, maar ik wil in mijn VB programma het annuleren apart opvangen.

A. Ja, er zijn wel wat mogelijkheden.

 • In VBA en VB6 kan je een stringpointer gebruiken (http://cuinl.tripod.com/Tips/inputbox.htm). Als die nul is is, heeft de gebruiker op Annuleren gedrukt. Maar er is geen stringpointer in .NET.
 • In VBA kan je Application.Inputbox gebruiken. De geeft False bij annuleren. http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=35206
 • In .NET kan je een eigen Inputbox bouwen. http://www.dreamincode.net/forums/topic/66429-inputbox/
 • De meest elegante oplossing is deze: geeft een spatie mee als standaardinvoer, en als het resultaat leeg is, heeft de gebruiker op Annuleren gedrukt.
      Select Case InputBox("Geef je invoer of druk op Annuleren", "Testen op annuleren", " ")
        Case " "
          MsgBox("Op OK geklikt")
        Case ""
          MsgBox("Op Annuleren geklikt")
        Case Else
          MsgBox("Iets ingevoerd")
      End Select

VBA in Office 2011: waar?

V. Ik zoek VBA in Office voor Mac, maar ik vind het niet.

A.

MSKB artikels over VB

De laatste MSKB artikels over Visual Basic:

How to enable the drag-and-drop operation in Windows Forms
http://support.microsoft.com/?kbid=2451456

HOW TO: Call Windows Installer Functions by Using Visual Basic .NET
http://support.microsoft.com/kb/827024

MSKB artikels Visual Basic

De laatst gepubliceerde en/of bijgewerkte artikels over Visual Basic / Visual Studio inde  Microsoft Knowlegde Base:

Servicing a Microsoft .NET Framework component will trigger a repair of the entire .NET feature set
http://support.microsoft.com/?kbid=2307350

A process handle leak occurs when you set System.Diagnostics.Process.EnableRaisingEvents property to False in the .NET Framework 2.0
http://support.microsoft.com/?kbid=2191614

FIX: You experience high memory usage in the W3wp.exe process when you run an ASP.NET 2.0-Web application that receives many requests from mobile devices
http://support.microsoft.com/?kbid=983465

How to use Socket in Microsoft Silverlight 3
http://support.microsoft.com/?kbid=2278179

How to use LINQ to Objects queries
http://support.microsoft.com/?kbid=2278185

How to create a low-integrity process in Visual C++, in Visual C#, and in Visual Basic.NET
http://support.microsoft.com/?kbid=2278183

MS10-060: Description of the security update for the .NET Framework 2.0 Service Pack 1 and the .NET Framework 3.5 on Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008: August 10, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=983587

MS10-060: Description of the security update for the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 on Windows Vista Service Pack 1 and on Windows Server 2008: August 10, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=983588

MS10-060: Description of the security update for the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 on Windows Vista Service Pack 2 and on Windows Server 2008 Service Pack 2: August 10, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=983589

MS10-060: Description of the security update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and .NET Framework 2.0 Service Pack 2 on Windows Server 2003 and Windows XP: August 10, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=983583

Error message when you run an ADO.NET Framework application to remotely perform read or write operations on FILESTREAM data on a SQL Server 2008 server
http://support.microsoft.com/?kbid=2255379

Reports print slowly over network printers when you use the ReportViewer control in Microsoft Visual Studio 2008
http://support.microsoft.com/?kbid=981568

Visual Studio Crash in Add Class Wizard using CDHtmlDialog as the Base Class
http://support.microsoft.com/?kbid=2276854

Visual Studio Lightswitch op komst

Visual Studio Lightswitch is op komst. Het wordt aangekondigd als volgt:

Microsoft Visual Studio LightSwitch Beta helps you solve specific business needs by enabling you to quickly create professional-quality business applications, regardless of your development skills. LightSwitch is a new addition to the Visual Studio family.

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch

Zomervakantie: studietijd

De zomer vermindert het aantal agenda-verplichtingen, en laat wat tijd voor andere dingen. Zin om je wat (verder) in programmeren en Visual Studio 2010 te verdiepen? Dan is MSDN Zomer misschien iets leuk. Afhankelijk van de tijd die je wil investeren, kan je bijvoorbeeld het volgende doen:

 • In een half uur: een video of een webpagina met informatie over deze nieuwe versie
 • In een halve dag: Visual Studio 2010 installeren, How do I video’s bekijken, en/of in de MSDN website grasduinen
 • In een hel dag kan je misschien ook nog wat informatie halen uit de MSDN magazines en de TechDays sessies die gepubliceerd zijn.

http://msdn.microsoft.com/nl-be/ff718229.aspx

MSKB artikels over VB

Dit zijn de laatst gepubliceerde of gewijzigde artikels in de MIcrosoft Knowledge Base over Visual Basic en het .NET fgramework:

A known issue with the Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 updates and the Microsoft .NET Framework 3.5 updates
http://support.microsoft.com/kb/2197148/

A known issue when you try to install security update 979906 on a computer that does not have the Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 installed
http://support.microsoft.com/kb/2197103

A known issue with security update 979906 in which the Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 package is displayed as “1.0 security update”
http://support.microsoft.com/kb/2197141

East Asian text is displayed incorrectly when you run a Windows Form application in the .NET Framework 2.0
http://support.microsoft.com/kb/981773

Microsoft Advisory Services Engagement Scenario – .Net Application Performing Slow
http://support.microsoft.com/kb/2212349

Microsoft Advisory Services Engagement Scenario – .Net Application Consuming High Memory
http://support.microsoft.com/kb/2206869

Security Settings for ActiveX controls and OLE objects in Office 2003 and in the 2007 Office suite
http://support.microsoft.com/?kbid=983632

Updates for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 may cause the Microsoft Knowledge Base article number to appear instead of the full title of the update in the Add or Remove Programs item in Control Panel
http://support.microsoft.com/kb/2197146

Laatste MSKB artikels

De laatste Microsoft Knowledge Base artikels over Visual Basic / Visual Studio:

A known issue when you try to install security update 979906 on a computer that does not have the Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 installed
http://support.microsoft.com/kb/2197103

A macro does not work in a new Excel workbook after you copy a worksheet to the workbook in Office Excel 2007
http://support.microsoft.com/?kbid=983538

Description of the ASP.NET update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 on Windows XP and on Windows Server 2003: June 8, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=976765

Description of the NCL update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 on Windows XP and on Windows Server 2003: June 8, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=980773

Description of the rollup update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and the .NET Framework 2.0 Service Pack 2 on Windows XP and on Windows Server 2003 (976765 and 980773): June 8, 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=982167

Some issues occur when you run the Diffmerge.exe tool in Visual Studio 2008 SP1 to compare two files
http://support.microsoft.com/?kbid=983179

MSKB artikels Visual Basic

De laatste MSKB (Microsoft Knowledge Base) artikels over Visual Basic:

[NL]
MS10-031: Beveiligingsprobleem in Microsoft Visual Basic for Applications kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben
http://support.microsoft.com/kb/978213/nl
[EN]
FIX: A .NET Framework 2.0-based application that uses Remoting objects crashes and closes unexpectedly
http://support.microsoft.com/?kbid=982318

Visual Studio problemen en how-tos

Dit zijn de laatste MSKB artikels over Visual Basic / Visual Studio:

PROBLEMEN

An access violation occurs, and the corresponding application pool is recycled when an ASP.NET 1.1 Web site is under a heavy load
http://support.microsoft.com/?kbid=976400

A .NET Framework 2.0-based Multi-AppDomain application stops responding when you run the application
http://support.microsoft.com/?kbid=979744

The Visual Studio development environment crashes when you open Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, or Visual Studio 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;983279

Workflows gradually take longer to load in a workflow designer that is re-hosted in the .NET Framework 2.0
http://support.microsoft.com/?kbid=981145

The Visual Studio development environment crashes when you open Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, or Visual Studio 2010
http://support.microsoft.com/?kbid=983279

Error message when you open a Test Results window or when you run a unit test after you install a compatibility update for TFS 2010 on a computer that is running Visual Studio 2008 SP1
http://support.microsoft.com/?kbid=980216

HOW-TO

How to consume ADO.NET Data Services in Silverlight 3
http://support.microsoft.com/?kbid=982499

How to create a Windows Forms design time custom property tab (2008)
http://support.microsoft.com/?kbid=982545

How to create and then to call ADO.NET Data Services for different data sources that include the ADO.NET Entity Framework, LINQ to SQL, and the reflection provider
http://support.microsoft.com/?kbid=982497

How to create a multiple-column drop-down list for a combo box in Windows Forms
http://support.microsoft.com/?kbid=982498

Visual Studio 2010 Launch Kit

Zin om Visual Studio 2010 te ontdekken? Kijk dan zeker eens naar de launch kit.

Visual Studio 2010 Launch Kit
What’s in the Launch Kit
This page contains all the links and resources you’ll need to get the most out of using Visual Studio 2010. Check out the hands-on labs, which demonstrate different ways to deploy Visual Studio; training kits, which present step-by-step directions and resources for using Visual Studio with a variety of other technologies; the reviewer’s guide, the upgrader’s handbook, and more.
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/visual-studio-events/launch-kit

ip-location

Vitamina ELE