Archieven

Vista

Geen icoon voor volume

V. Ik heb geen icoon voor de luidsprekers in Vista. Hoe kan ik die toevoegen?

A. Op http://www.vistax64.com/tutorials/106787-notification-area-system-icons.html (derde methode) vind je een registry tweak die je kan downloaden en installeren.

RDC: kan niet plakken?

V. Ik verbind met de computer op het werk via Remote Desktop Connection. Soms kan ik niet plakken in de mappen van de computer waarmee ik verbonden ben. Moet ik een optie aanvinken of zo?

A. Misschien moet je Clipboard redirection activeren. De werkwijze is beschreven in http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Copy-and-paste-from-a-remote-computer. Als het nog niet werkt, kunnen er netwerk policies in de weg zitten.

PDA synchroniseert niet meer

V. Mijn PDA synchroniseert niet meer. Ik kan hem aansluiten, maar het synchronisatiecentrum start niet meer op. Het is alsof hij niet meer herkend wordt.

A. Probeer dit: Computer, rechtsklikken, eigenschappen, Device manager, Mobile devices. Verwijder je PDA (selecteren en delete). Koppel het toestel los, en koppel het terug aan. Het zal opnieuw geïnstallerd, gedetecteerd en gesynchroniseerd worden.

Bestanden read-only

V. Ik heb een draagbare schijf waarop bestanden van mijn oude computer staan. Ik kan die wel lezen, maar niet meer wijzigen. En toch staan die bestanden niet op read-only.

A. Je bent op een andeer computer, dus met een ander account aan het werk. Rechtsklik op die schijf om de veiligheidsinstellingen te wijzigen. Voeg jezelf als gebruiker (van de nieuwe computer dus) toe, en geef jezelf schrijf- en wijzigingsrecht.

Mappen uitsluiten van Windows Photo Gallery

V. In Windows Photo Gallery verschijnen foto’s die ik niet wil (laten) zien in mijn overzicht. Maar als ik ze verwijder, worden van de schijf gewist. Wat kan ik doen? Ik zie geen manier om die map uit te sluiten van indexering.
A. Verplaats die bestanden zodat ze niet in je Vista profielmappen Pictures of Video (de mappen die verschijnen als je Verkenner opstart) staan, en ze verdwijnen uit het overzicht van Windows Photo Gallery.

Vista SP2 nekt OneNote mobile

Na installatie van Vista SP2 wilde mijn HTC S710 niet meer synchroniseren. Sync Center suggereerde om het partnership te verkereken en opnieuw in te stellen, maar dat hielp niet. Ook desinstallatie van SP2 hielp niet.

Dan maar een reset van de smartphone (die overigens zeer drastisch is: je bent opgelagen berichten en internetconnecties kwijt – alles is immers weg dat niet op de SIM kaart staat). Dat gaat prima, tot OneNote Mobile geïnstalleerd wordt vanuit OneNote 2007: ook als OneNote niet opgenomen is bij de te synchroniseren items, lukt het niet meer.

Folder als muziekfolder getoond

V. Vista denkt dat de inhoud van een folder op mijn PC muziek bevat, maar dat is niet zo. Hoe kan ik het systeem daarvan overtuigen?

A. Rechtsklik op de map en ga naar Properties. Daar kan je een template kiezen voor de weergave van de folder.

foldertemplatevista

3MB geheugen vereist?

V. Ik heb hier een programma dat erover klaagt dat er 3MB geheugen vereist is, maar ik heb er toch veel meer. Wat is er aan de hand.

A. Meest voor de handliggende oorzaak: dat programma is gemaakt met Macromedia Director en je werkt op een XP systeem met meer dan 1GB geheugen. Director kan daar niet mee omgaan en toont: “This program requires at least 3MB of free virtual memory to run”

Mogelijke oplossing: de pagefile aanpassen. Control Panel, System properties, Advanced tab, Performance section, Settings button. Performance Options dialog, Advanced tab, Virtual Memory section, Change. Virtual Memory dialog, Custom Size option.

Vista is mijn gebruikersprofiel kwijt

V. Bij het opstarten van mijn PC vindt Vista mijn profiel niet meer. Ben ik nu al mijn documenten kwijt?

A. Neen hoor. Vista heeft bij het opstarten af en toe last om het gebruikersprofiel te vinden. Uit eigen ervaring zou ik daar een cijfer van iets als 0.5% op plakken.

vistalocationnotavailable

Geen paniek echter: het volstaat om uit te loggen en direct terug in te loggen.

Kan niet navigeren wanneer ik bestand opsla

V. Als ik een bestand opsla in Vista, zie ik niet de mappen zoals ik gewoon ben. Ik kan niet klikken, ik moet de mapnaam intikken. Kan dat niet meer?

A. Jazeker: klik op Browse folders.

Inhoud folder weergegeven als beeldfolder in Vista?

V. Op de een of de andere manier heeft de Windows Verkenner in Vista beslist om de bestanden in een folder weer te geven alsof het allemaal foto’s en video’s zijn. Er staat een kolom “Date taken” en ik kan niet meer sorteren op de datum van opslaan.

A. Als View, Details niet doet wat je verwacht, doe View, Details. Daar kan je kiezen welke kolommen worden weergeven – en op welke soort gegevens je kan sorteren.

Vista Sidebar

V. Ik heb die iconen niet rechts op het bureaublad van Vista. Waar zijn ze?

A. Dat is de Windows Sidebar. Je vindt dat icoon in de system tray (rechts beneden).

Als je ze daar niet vindt: het EXE bestand is “%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sidebar.exe

Remote Desktop Connection minimaliseren?

V. Ik verbind me met het netwerk van het werk via Windows Remote Desktop Connection. Echter: sinds enige tijd geraak ik niet meer terug. Ik kan niet meer switchen naar mijn eigen desktop. De mij bekende toetsencombinaties met Ctrl, Alt en Shift + tab, enter en escape geven geen resultaat.

A. Ga met de muis naar de bovenkant van het scherm van Remote Desktop Connection. Je zal de gele werkbalk van RDC zien verschijnen, met de knop voor het minimaliseren. TIP: pin die werkbalk opnieuw vast.

Windows Live Mail en IE favorieten

V. Ik werk op Vista. Van waar komen die RSS feeds in Windows Live Mail? Ik heb die nooit toegevoegd.

A. Windows Live Mail neemt de RSS feeds van Internet Explorer over. Dat is bijzonder handig: zo kan je in een vertrouwde e-mail omgeving je RSS feeds bekijken.

Security Center ziet mijn antivirus niet

V. Het Security Center van mijn Windows Vista ziet mijn antivirus niet staan. Wat kan ik doen?

A. Desinstalleer dat antivirus pakket en installeer het opnieuw. Als het probleem daarmee niet is opgelost, installeer het laatste Service Pack vor Windows. Of installeer de patch die beschikbaar is vanaf dit MSKB artikel:

Windows Security Center does not detect the antivirus application that is installed on a Windows Vista-based computer
http://support.microsoft.com/kb/952923

Vista start vanzelf opnieuw op

Als mijn computer (VISTA) te lang aanstaat, zonder dat ik ermee werk, of in standby-modus is, krijgt ik een onleesbaar bericht op mijn scherm en start de computer opnieuw op. Ik krijg na het heropstarten het bericht: “Arrêt de l’ordinateur non planifié”.

Dat is een bekend probleem. Computers met Vista ontwaken moeilijk uit stand-by modus – vooral portables.

Stop error message when the computer resumes from hibernation in Windows Vista: “STOP 0x0000000A”
http://support.microsoft.com/kb/941492

(oplossing: installeer Service Pack)

Error message when a Windows Vista-based computer resumes from hibernation: “BitLocker Drive Encryption key needed. Please insert key storage media. Then press ESC to reboot.”

http://support.microsoft.com/kb/923124

(oplossing: zorg dat dezelfde USB apparaten zijn aangeschakeld na de hibernation)

Als het gebeurt zonder stand-by, is het gegarandeerd een malware. Installeer eens Microsoft Malicious Software Removal Tool.
http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.mspx

Geschiedenis van Start, Uitvoeren in Vista

V. Als ik Start, Uitvoeren die om een bestand of map te openen, of om een programma te starten, zie ik

A. Ja, dat kan. Start, Uitvoeren, Regedit om het register te wijzigen. Ga op zoek naar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

en in het rechterscherm kan je verwijderen wat je wil laten verdwijnen. Dat gaat trouwens ook in Windows XP.

Automatisch uitvoeren programma vermijden

V. Hier is een programma dat telkens opstart als Windows start. Hoe kan ik dat vermijden?

A. Start, Uitvoeren,  MSCONFIG. In de System Configuration Tool die opstart, kan je uitvinken wat je niet wil laten opstarten bij het starten van Windows.

In Vista kan je gebruik maken van de Software Explorer van Windows Defender. Start, Programma’s, Windows Defender. Tools, Software Explorer, Category, Startup Programs.

Microsoft heeft een fiche gepubliceerd over deze laatste procedure.

WSRMacros Technical preview available

Windows Speech Recognition Macros (WSRMacros) Technical Preview
The WSRMacros is a tool designed to extend the Windows Speech Recognition capabilities already in Windows Vista today using Macros. These Macros are triggered using spoken commands using Windows Speech Recognition in Windows Vista.

Latest Java update: wait a little

I just installed the latest Java update. But whenever a Java application or applet is launched, Vista slows down, and even Notepad (!!) becomes sluggish.

My advise: wait a little before installing the update. Say NO if you are asked to install it – at least for the time being.

Vista SP1

Microsoft test Service Pack 1 voor Vista, dat in de loop van dit eerste trimester zal beschikbaar worden gemaakt.

Microsoft is testing Service Pack 1 for Vista, that will be available in the first quarter of this year.

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb738089.aspx

Vista4Experts

If you use Vista and are tired of the warnings issued by UAC (User Account Control) or want to tweak it, you definitely should have a look at http://ntcore.com/vista4experts.php. This free tool lets you tweak this and wuite zome other settings.

Als je Vista gebruikt en de veiligheidwaarschuwingen kwijt wil, bekijk dan zeker http://ntcore.com/vista4experts.php waarmee je UAC en heel wat meer kan instellen.

Waar is het zoekvak in Windows Vista?

Het startmenu van Windows Vista bevat een zoekvak waarmee je kan zoeken in je harde schijf.

Als je dat zoekvak niet ziet, kan je Vista zo instellen dat het zoekvak getoond wordt. Rechtsklikken op de startknop, Eifgenschappen, Start menu, Aanpassen, en Zoeken aanvinken.

Het startmenu aanpassen in Vista

Java Virtual machine update causes BSOD

Even opletten met de laatste update van Java VM van Sun (gedateerd van vandaag 13/10/07): bij het afsluiten van de update crasht Vista met een BSOD (blue screen of death). Sluit alle programma’s vooraleer je de update uitvoert, of je riskeert gegevensverlies.

Beware of the latest update of Java Virtual Machine by Sun (dated as of today 10/13): when finishing, it causes a BSOD (blue screen of death) – at least on Windows Vista. Close all programs before executing the update, or you risk data loss.

XPS

After an interesting conversation on IESUPPORT I decided to create a page about XPS.

Na een interessant gesprek op IESUPPORT heb ik een XPS pagina gemaakt.

OL2007: A data file did not close properly

Q. Outlook 2007 reports that a data file did not close properly. What can I do to avoid this?

A. One possible cause is that Outlook deletes the content of the Recycle Bin when it is closed. If this happens when Vista is closed down, Outlook doens’t have the time to achieve the operation. Close down Outlook 2007, wait a little and then shut down Vista.

But there are other possible causes as described in:

Acrobat Reader broken?

Once again, Acrobat breaks its own software.

This morning, an update is proposed for Acrobat Reader. Afterwards, another. And another. And another. And another. Etc. The result: when reading a PDF file in a browser, the browser crashes.
Please, disable automatic update for Acrobat products. At least for a while.

Folders hernoemen in Windows Vista

  • Om een folder te hernoemen in Windows Vista, selecteer de folder and druk op F2. Typ de nieuwe naam in.
  • Er zijn twee problemen:
  • Let erop dat de folder waarin die map zich bevindt, helemaal geladen is. Let op de vooruitgangsindicator in de adresbalk. Als die map niet volledig geladen is, kan de focus verspringen en hernoem je een andere folder. Dat kan gegevensverlies veroorzaken.
  • Soms lukt het niet om een map te hernoemen. Dat is beschreven in het MSKB artikel Error message in Windows Vista when you try to rename a new subfolder in a shared folder on the network: “The folder does not exist” – http://support.microsoft.com/kb/934160

Renaming folders in Windows Vista

  • To rename a folder in Windows Vista, select it and press F2. Type the new name.
  • There are two issues:
  • Make sure that the containing folder is fully loaded (mind the progress indicated in the address bar). If the folder isn’t fully loaded yet, the focus is lost and you rename another folder. This might cause data loss.
  • Sometimes, you are unable to rename the folder. This is described in the MSKB article: Error message in Windows Vista when you try to rename a new subfolder in a shared folder on the network: “The folder does not exist” – http://support.microsoft.com/kb/934160

Dreamweaver 8: giving up

Crashes and poofs are so extremely frequent on Vista that I decided to give up Dreamweaver 8. Forever.

I’ve lost far too much work and time on this.

I can only advise to anyone to revert to MX 2004, or to switch to another product. In any case, the only thing I’ll miss about that version 8 was Shift+Ctrl+V to paste as text.

BSOD in Vista

If you experience blue screens of death in Vista, it might be related to the video driver. Disable hardware acceleration in the display options. Try to update the video driver to a later version by visiting Windowsupdate or the manufacturer’s website. If there is no driver available, disable Aero.

Creating a PDF document

Do you want to create PDF documents? PDF Creator is a nice product, but it doesn’t appear to be compatible with Vista. When you print a document on the PDF CReator virtual printer, irt wants to open a dioalog but Vista doesn’t klike that request.

You can use Cute PDF instead, also free (but not open source). There is no problem with Cute PDF.

ip-location