Archieven

opmaakprofielen

Opmaak vereenvoudigen en opruimen

Bij het afwerken van een groot werkstuk is het een goed idee om de opmaak op te ruimen. Dat kan je zo doen:

 • Start, Stijlen, Stijlen toepassen
 • AA
 • Opties
 • Selecteer weer te geven stijlen: In huidige document

 • Vanaf nu zie je in het overzicht van de stijlen welke stijlen er gebruikt worden in het document. Je kan rechtsklikken en “Alles selecteren” om alle tekst met een bepaalde opmaak te selecteren en bv. anders op te maken. Op die manier kan je het aantal verschillende opmaken / gebruikte opmaakprofielen reduceren.

Illustraties naast elkaar in Word

V. Hoe krijg ik illustraties naast elkaar in een Word document zonder dat alles verspringt.

A. Er is maar één ernstige oplossingen: tabellen gebruiken.

illustratie 1 illustratie 2
bijschrift 1
bron 1
bijschrift 2
bron 2

Ook voor één illustratie is een tabel de beste oplossing.

illustratie
bijschrift
bron

Tips:

 • Als je het niet zou weten: je kan de randen onzichtbaar maken.
 • Maak bijschriften op in een stijl die je kiest / maakt (bv. bijschrift illustratie). Op basis van die stijl kan je een lijst van figuren maken die de bronnen niet zal bevatten.
 • En ja, Word heeft een ingebouwde Bijschrift functie. Maar die zal het verschuiven niet kunnen tegenhouden.

Wijziging aan opmaakprofiel permanent maken

V. Ik weet hoe ik een opmaakprofiel moet wijzigen, maar telkens ik Word gebruik, is die wijziging weg. Kan ik die niet opslaan? Ik gebruik Word 2016.

A. Jawel. Duid de optie aan “Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon” vóór je de wijziging van de stijl bevestigt.

wd-templatesstickchanges

Onderkant van pagina blijft leeg

wd-onderkalntpaginaleeg1 wd-onderkantpaginaleeg2 wd-onderkantpaginaleeg3

Tekst en afbeeldingen afgesneden

V. In een stuk tekst worden letters afgesneden – horizontaal afgekapt. Ook afbeeldingen worden afgesneden. Wat is dat?

regelsafgekapt1

A. In de opmaak van de paragraaf (en mogelijk van het opmaakprofiel) heb je bij regelafstand EXACT staan naast een waarde. Verander dat in TEN MINSTE.

regelsafgekapt2

Interlinie en inspringing wijzigen in de bibliografie

V. Kan ik de inspringing en de interlinie wijzigen van een Word bibliografie?

A. Ja, dat kan. Maar vooraf: die inspringing maakt deel uit van de bibliografgische standaard (APA bv.) Je mag dat niet zo maar wijzigen.

Dit kan je doen:

 • Voeg een bibliografie toe aan je document.
 • Stijlen, Stijen toepassen (Ctrl+shift+S) dan Stijlen (knop AA)
 • Kies de stijl bibliografie. Rechtsklik erop, kies Wijzigen.
 • Bij alinea kan je de regelafstand wijzigen en de inspringing.

 

Opmaakprofielen 6. Sets van opmaakprofielen

Sinds versie 2013 kent Word templates naast de opmaakprofielen – in zeker zin opmaakprofielen voor sets van opmaakprofielen. Je vindt ze op de Design tab.

image024

Hier kan je een ander design kiezen, een nieuw design maken en/of een bestaand design aanpassen.

Opmaakprofiel 5. Opmaak voetnoten wijzigen

V. Kan ik de tekst van de voetnoten groter krijgen.

A. Voeg een bibliografie in, doe Ctr+shift+S (apply styles / stijlen toepassen), druk op AA. Rechtsklik op het voetnoot opmaakprofiel, en kies Wijzigen.

Opmaakprofielen 4. Opmaak bibliografie wijzigen

 

V. Kan ik de opmaak van de bibliografie wijzigen? Ik wil met name dat inspringen weg, en méér interlinie.

A. Ja dat kan – maar vergeet niet dat die stijl zo gekozen is in functie van standaarden en afspraken. Maar het kan zeker. Voeg een bibliografie in, doe Ctr+shift+S (apply styles / stijlen toepassen), druk op AA. Rechtsklik op bibliografie, en kies Wijzigen.

image022

 

Opmaakprofielen 3. Andere opmaakprofielen die je kan gebruiken

V. Ok, opmaakprofielen – maar ik zie er slechts enkele. Is het dat dan?

image006

A. Neen, er zijn er meer – klik op Apply styles (stijlen toepassen), dan op de knop AA.

image016

En je krijgt rechts de lijst:

image018

Verder:

 • Onder “Manage styles” (nogmaals de knop AA) staat een krachtig hulpmiddel om stijlen te beheren:
 • Je kan zelf een opmaakprofiel bijmaken. Selecteer een stukje tekst, klik op de pijl naar beneden rechts van de lijst van opmaakprofielen en kies ervoor om een nieuwe stijl/opmaakprofiel te maken.

Opmaakprofielen 2. Koppen aanpassen

De meest gehoorde klacht van gebruikers die voor de eerste keer (of keren) een automatische inhoudsopgave maken, is dat ze die stijl niet mooi vinden en liever zelf bepalen hoe die titels eruit zien. Dat is heel eenvoudig: rechtsklik op het opmaakprofiel waar je niet tevreden mee bent.

image006

Nadien kan je dat opmaakprofiel aanpassen – met name het lettertype, de alinea-opmaak, de nummering, de tabinstellingen en meer.

image008

Wil je bv. HOOFDLETTERS (kapitalen) in je titels (maar niet in de inhoudsopgave? Duid dan Hoofdletters aan bij letteropmaak.

image010 image012

Opmaakprofielen 1. Standaardstijlen

We beginnen een reeks over opmaakprofielen in Word. Die opmaakprofielen zijn zeer nuttige hulpmiddelen om je tekst te stroomlijnen en eenvormig op te maken – en tegelijk problemen met layout te vermijden, die voornamelijk te maken hebben met tekst die plots niet meer past of begint te verschuiven.

Je past een opmaakprofiel op een stuk tekst toe door

 • een stuk tekst te selecteren
 • en nadien in de Home tab te klikken op de stijl of het opmaakprofiel dat je wil gebruiken.

image001

Zo kan met het toepassen van Normal (of Standaard in het Nederlands) de opmaak van tekst wegnemen, of door het toepassen van “No Spacing” de extra witregel na een alinea wegnemen.

Een andere manier om stijlen toe te passen is rechtsklikken en te kiezen voor stijlen

image004

en dan de gekozen stijl:

image006

ip-location

Gene zever