Archieven

inhoudstafel

Inhoudstafel redden

V. Weet jij een manier om mijn inhoudstafel te redden? Ineens zijn alle paginanummers versprongen. Updaten doet niets meer, verwijderen en terig invoegen helpt ook niet.

A. Waarschijnlijk zijn de opmaakprofielen TOC1, TOC2, TOC3 beschadigd. Dat zijn de stijlen van de tekst in de inhoudstafel

 1. File, Options, Customize Ribbon – [x] Developer aankruisen
 2. Developer, Document template
 3. Document template – ATTACH
 4. Klik op NORMAL en bevestig
 5. De inhoudstafel valt in zijn plooi.

Stuk tekst onterecht in inhoudstafel

V. Er zijn stukken tekst die in de inhoudstafel verschijnen, maar die er niet thuishoren. Hoe krijg ik die daar uit, zodat die niet meer terugkomen.

A. Beeld, Navigatievenster. Je zal de stukken tekst zien die onterecht in de inhoudstafel staan. Die paragrafen zijn opgemaakt als Kop 1, Kop 2 of Kop 3. Klik op elk van die paragrafen (in het rood op deze illusrtratie), en kies als opmaakprofiel NORMAAL.

Je zal waarschijnlijk ook een aantal lege regels zien in navigatievenster: dat zijn lege paragrafen die (ten onrechte) zijn opgemaakt als Kop 1, Kop 2 of Kop 3. Maak ze op als Normaal of (veel beter) verwijder ze.

Slechts twee niveaus in inhoudstafel

V. Hoe kan ik slechts twee niveaus hebben in mijn inhoudstafel? Ik krijg er altijd drie.

A. Voeg een inhoudstafel in – maar kies voor een aangepaste inhoudstafel.

En kies dan voor twee niveaus.

Een titel niet mee opnemen in de inhoudstafel

In een lange tekst staan titels die je misschien niet in de inhoudstafel wil opnemen. Dat is het geval met de titel “Inhoudsopgave” en met de titels die op ongenummerde pagina’s staan. Het kan zo:

 • Maak de titel op als Kop 1
 • Geef de nieuwe stijl een herkenbare naam.
 • Rechtsklik op die stijl om hem te wijzigen
 • En bij paragraaf, kies “platte tekst” als overzichtsniveau.
 • Pas de nieuwe stijl toe op andere titels die niet in de inhoudstafel mogen komen.
 • Update de inhoudstafel. Klaar.

Titels in hoofdletters, maar niet in de inhoudsopgave

V. Kan ik titels in hoofdletters hebben in de tekst, maar in gewone letters in de inhoudstafels?

A. Ja, en het is eenvoudig. Je moet het opmaakprofiel van die titels (kop) aanpassen.

 1. Rechtsklik op het opmaakprofiel in kwestie. Klik op Wijzigen.
  kapsgeenhoofdl1
 2. Kies Lettertype.
  kapsgeenhoofdl2
 3. Kies voor Hoofdletters (of Klein kapitaal als dat is wat je verkiest)
  kapsgeenhoofdl3
 4. Overigens: het kan ook omgekeerd: in gewone letters in de tekst, in kapitalen of kleine kapitalen in de inhoudstafel: Stijlen toepassen (Ctrl+Shift+B), Alle stijlen. Zoek naar TOC1, TOC2 of TOC 3 (de drie of meer niveaus van de inhoudstafel) en wijzig daar het lettertype in hoofdletters of kleine kapitalen.

 

Onterechte blanco regel bovenaan inhoudstafel

V. Ik heb ene inhoudstafel ingevoegd, maar die bevat bovenaan een enter (lege paragraaf) die ik niet weg krijg. Wat kan ik doen?

A. Verwijder de inhoudstafel – en voeg een nieuwe inhoudstafel toe. Kies nu voor “aangepaste inhoudstafel”.

wd-blancolijnbovenaanbibl

Foutmelding in inhoudstafel

V. Soms krijg ik in mijn inhoudstafel de foutmelding “Error: bookmark not defined’. Van waar komt dat?

A. Je hebt een pagina-einde mee opgemaakt als kop. Zet niet afdrukbare tekens aan, en ga op zoek naar pagina-eindes en sectie-eindes die mee in je titels staan. Plaats er een alina-einde (enter) voor of na, en maak die eindemarkering op als Normaal.

Overigens stapt Word 2013 daar gewoon over – daar krijg je geen foutmelding.

 

 

Koppen worden niet opgenomen in inhoudstafel

V. Ik heb in mijn tekst een aantal koppen die niet worden opgenomen in de inhoudstafel.

A. Twee mogelijke oorzaken:

 • Er staat een pagina-einde voor die kop dat niet is voraafgegaan door een enter en dat dus technisch gezien tot deze paragraaf (die van je weerbarstige titel dus) behoort. Zet eens een enter voor dat pagina-einde, en maak nu die kop op als Kop1. Als je dat niet doet, kan Word niet weten of dat pagina-einde en de tekst ervoor óók in de inhoudstafel moeten. Word neemt immers steeds een hele paragraaf (=van enter tot enter).
 • Of de gebruikte kop heeft een verkeerd niveau.Maar in dat geval zou geen enkele titel met die kop in je inhoudstafel verschijnen. De oplossing in dat geval zou zijn rechtsklikken op de kop in het lint, Bewerken, Alinea, Overzichtsniveau – en dat bijstellen.

Geen opmaak in inhoudstafel

V. Hoe kan ik de opmaak in de inhoudstafel verwijderen? Als ik een inhoudstafel invoeg, zijn er titels in het vet.

A. Die opmaak zit in specifieke opmaakprofielen – TOC1 voor het eerste niveau, TOC2 voor het tweede enz. zo kan je die wijzigen.

 1. Vooraf dit: de vierde optie van inhoudstafel (die zonder voorbeeld) heeft geen opmaak. Misschien wil je starten met die inhoudstafel te gebruiken.
 2. Klik de lijst van opmaakprofielen open, dan Stijlen toepassen (Apply styles).Of Ctrl+Shift+S
 3. Dan klik je op de knop AA die de lijst van opmaakprofielen opent
 4. In de lijst die nu rechts opent, vind je TOC1, TOC2 – of Inhoudsopgave1, Inhoudsopgave2. Rechtsklik, en kies voor Wijzigen. Verwijder de opmaak die je wil wijzigen (bv. vet, onderlijnd, kapitalen). Bevestig.

 

Word starter bibliografie

V. Hoe kan ik een bibliografie invoegen in Word 2010? Ik gebruik de Starter editie.

A. De Starter editie ondersteunt geen bibliografieën.

http://office.microsoft.com/en-us/starter-help/word-features-that-are-not-fully-supported-in-word-starter-HA010374498.aspx

Je zal ze manueel moeten maken, of een hogere versie aanschaffen.

 

Inhoudstafel zonder titel

V. Als ik een inhoudstafel maak in Word, komt er een verkeerde taal boven te staan (Italiaans in mijn geval). Kan ik een inhoudstafel invoegen zonder titel?
A. Ja hoor: klik op “Inhoudstafel invoegen” in plaats van een van de automatische of handmatige inhoudsopgaven.

Tekst in inhoudstafel

V. Op een of andere manier is mijn tekst in de inhoudstafel terecht gekomen. Krijg ik dat nog weg?

A. Dit kan op twee dingen wijzen:

 • Je hebt je tekst  per ongeluk gekopieerd en geplakt in de inhoudstafel. Selecteer zorgvuldig de tekst en plak in een nieuw document. Als dat is wat je nodig hebt, overschrijf je bestaande document met het nieuwe.
 • Je hebt een stuk tekst gemarkeerd als kop. Ctrl+klik opde tekst die ten onrechte in de  inhoudstafel staat, en maak die op als Normal (of een ander passend opmaakprofiel).

Inhoudstafel in Powerpoint

V. Kan ik in Powerpoint een inhoudstafel maken zoals in Word?

A. Neen – niet meer. Maar je kan het ook doen in Overzichtsweergave in Powerpoint: selecteer alles, rechtsklik, klap in. Plak alles even in Notepad (dat neemt de onderliggende niveau’s weg) en plak in een nieuwe slide.

En er is een add-on die het wel kan: http://www.pptfaq.com/FAQ00615.htm – kijk naar Linked Summary Slide. En die add-on blijkt nog gratis ook.

V. Hoe werkt dat concreet?

A. Dit zijn de stappen:

 • Download de add-on van http://billdilworth.mvps.org/PageXXofYY.htm.
 • Het is een ZIP bestand. Pak uit en dubbelklik op het .PPA bestand. Zeg JA op alle beveiligingswaarschuwingen – het bestand is OK.
 • Open de presentatie waarvan je een inhoudstafel wil maken.
 • Ctrl+klik op elke slide die je in het overzicht wil.
 • Add-ins, Linked Summary slide

Inhoudstafel maken

V. Hoe kan ik een automatische inhoudstafel maken in een Word document?

A. De eenvoudigste manier is om opmaakprofielen (stijlen) te gebruiken. Je markeert de titel als Kop1 (hoogste niveau), Kop2 (lager niveau) enz.

wdxp-opmaakprofielen(XP-2003)

wd07-applystylewd07-applystyle (2007)

Let op: misschien zie je niet alle niveau’s op het moment dat je een kop toepast. De lagere niveau’s verschijnen dan gelijdelijkaan.

Nadien kan je de inhoudsopgave invoegen:

wdxp-invoegeninhoudstafel1 wdxp-invoegeninhoudstafel2 (XP-2003)

wd07-inserttablecontents (2007)

Inleiding niet in inhoudstafel

(Meer actuele versie hier)

V. Ik heb een automatische inhoudstafel gemaakt, maar de inleiding is mee opgenomen, en dat wil ik niet. Die inleiding staat nochtans op niet genummerde pagina’s in een aparte sectie. Wat kan ik doen?

A. Word indexeert álle stukken tekst met opmaak Kop 1, Kop 2 enz – voor zover je de inhoudstafel wil laten gaan. Het is niet omdat je stukken tekst in aparte secties hebt staan, dat ze niet opgenomen worden.

Je kan uiteraard helemaal op het einde die items manueel uit de inhoudstafel verwijderen, maar er zijn andere manieren.

 • Beeld, Overzicht (of Overzichtsweergave in oudere versies van Word). Zeg aan die titels dat ze platte tekst moeten worden, geen Niveau 1 (of andere).
  beeld-overzichtsniveau.jpg
 • Alinea, Overzichtsniveau. Als het overzichtsniveau selecteerbaar is, kan je hier Platte tekst kiezen. Overigens: zo kan je er ook voor zorgen dat iets in de inhoudstafel wordt opgenomen zonder als Kop opgemaakt te zijn.
  alinea-overzichtsniveau.jpg
 • De meest eenvoudige manier is om een apart opmaakprofiel te maken voor die titels. Geef de titel van je voorwoord de opmaak Kop 1, maak van die kop een opmaakprofiel Inleiding, en wijzig het overzichtsniveau in platte tekst.

1000