Archieven

Office

Waarden selecteren die het kortst liggen bij veelvouden van x

V. Ik heb hier een hele set metingen. Is er een manier om daaruit de waarden te selecteren die het kortst bij een veelvoud van 5 liggen, kwestie van niet te veel gegevens in mijn grafiek te tonen. Kan dat in Excel?

A. Het is te doen als de waarden op elkaar volgen, door een hulpkolom te gebruiken waarin je het verschil berekent tussen de waarde en het kortstbijliggende veelvoud.

=ABS(A3-MROUND(A3;$C$1))

Als dat verschil kleiner is dan het vorige verschil en het volgende verschil, is dat het minimum en kan je het laten verschijnen met

=IF(B3<B2;IF(B3<B4;A3;””);””)

Dat ziet er zo uit:

En je kan het Excel bestand hier downloaden

 

Uitschieters uitsluiten

V. Bij het maken van een boxplot verschijnen er soms punten.

A. Die punten zijn extremen, dingen die buiten het ‘normale’ bereik van de metingen vallen. Je kan die weglaten door de optie “Uitbijters weergeven” uit te schakelen. Zie

Een Box- en Whisker-grafiek maken

Niet wat je wenst of hoopt? Misschien helpen deze instructies van Alcula dan om je boxplot te maken.

Zie ook: How to Use the Outliers Function in Excel

Liggende boxplot in Excel

V. Kan ik een liggende boxplot maken in Excel 2016?

A. Eenvoudig antwoord: neen, want Excel 2016 maakt een verticale boxplot. Géén horizontale. Zie deze discussie in het Answers forum.

Maar dat betekent niet dat je moet opgeven: met de instructies van Peltier voor het manueel maken van een boxplot in een versie van vóór Excel 2016, lukt het wel.

Voorwaardelijke opmaak niet toepassen op lege cellen

V. Kan ik voorwaardelijke opmaak niét laten toepassen op lege cellen? Ik wil getallen lager dan 10 in het rood laten verschijnen, maar lege cellen worden ook rood.

A. Inderdaad: lege cellen hebben als waarde 0, dus lager dan 10.

Er zijn twee oplossingen.

 • Een flauwe oplossing, die werkt: vraag aan voorwaardelijke opmaak cellen op te maken tussen een lage waarde die bijna nul is (niet nul) en 10.
 • Echte oplossing: een voorwaardelijke opmaak voor blanco cellen toevoegen (wit) en die bovenaan de lijst zetten, en dan de verwerking van voorwaarden stoppen.
 • Maak een nieuwe regel. Let op: vraag niet regels gelijk aan niets (“”)

  Vraag Excel de blanco cellen op te maken – en wel ze op te maken als witte cellen.

 • Vraag Excel de regels te beheren.
 • Plaats de regel voor blanco cellen bovenaan, en vraag Excel de verweking van voorwaarden te stoppen als aan de voorwaarde is voldoen.

 

Waarom () na een functienaam in Excel?

V. Waarom verstaat Excel =NU niet, en moet ik =NU() gebruiken?

A. Als je haakjes gebruikt, verwacht Excel een functie. Als je géén haakjes gebruikt, verwacht Excel een naam. Een naam is een naam die je als gebruiker kan geven aan een selectie van cellen. Selecteer cellen en rechtsklik – en je kan een naam geven.

Zie:

Opmaak wissen van Excel cellen

V. Als ik een getal intik in een cel (of een aantal cellen) in een Excel werkblad, wordt dat getal een datum en soms een bedrag met €. Hoe komt dat? Wat kan ik doen?

A. Het komt omdat je in die cellen eerder een datum resp. bedrag in die cel hebt geplaatst. Oplossing is om telkens een nieuw blad te maken telkens als je een nieuwe reeks gegevens wil verwerken.

Je kan ook de opmaak van cellen wissen met de gom onder Start.

De F5 functietoetsen in Powerpoint

F5 is een nuttige functietoets in Powerpoint

 • F5 start de presentatie van bij de eerste slide
 • Shift+F5 start van op de actieve slide
 • Ctrl+F5 start de presentatie in Skype
 • Alt+F5 start de diavoorstelling met hulpmiddelen

Totalen boven gestapelde grafiek

V. Kan ik totalen boven een gestapelde kolom krijgen? Automatisch, bedoel ik.

A. Ja, dat kan. Zo gaat het:

 1. Maak een kolom bij die het totaal berekent van de waarden die in de gestapeld kolommen worden uitgezet
 2. Selecteer de gegevens en voeg een gecombineerde grafiek toe
 3. Rechtsklik op één van de reeksen, en kies Grafiek wijzigen. Kies lijn voor het totaal, en gestapelde kolom voor de eerste reeksen.

 4. Voeg via + de data labels toe.
 5. Selecteer de lijngrafiek van de totalen, en kies vor Opvulling en Uitlijning blanco (geen kleur)
 6. Selecteer de labels van de lijngrafiek (de labels van de totalen) en zeg dat ze bovenaan moeten geplaatst worden.
 7. Klaar! Dit is het resultaat.
 8. Als je wil kan je hier de spreadsheet downloaden

Voorbeeld van een puntenboek

V. Kan je me helpen om mijn puntenboek te maken in Excel?

A. Je zal het vooral zelf moeten doen. Dit is wat je nodig hebt / wat je moet weten:

 • Je kan de som berekenen met de functie SOM, het gemiddelde met GEMIDDELDE
 • Gezond verstand
 • Je kan reduceren tot een bepaalde hoogte door te delen door het totaal van de maxima – gebruik dollartekens om  de verwijzingen naar de maxima vast te zetten.
 • Gelijke maxima? Gebruik GEMIDDELDE
 • Ongelijke maxima? Gebruik SOM, en deel door de SOM van de maxima
 • Je kan de namen op één blad plaatsen, en die hergebruiken op andere bladen.

Misschien helpt dit Excel model: puntenboek

Controls herhalen in een Word document

V. Kan ik controls laten herhalen in een Word formulier?

A. Ja, je kan controls laten herhalen als ze zich in een (hele) paragraaf of (hele) kolomrij bevinden, met behulp van de Repeating Section Content Control, een control die bij de  controls staat als je de Developer tools inschakelt in de opties van het lint van Word.

Meer details in How to nest content controls using Word 2013’s new Repeating Section Content Control

 

Horizontale lijn op de helft van een grafiek

V. Kan ik een lijn trekken op de helft van een grafiek?

A. Ja. Maak een kolom bij met daarin het gemiddelde van de waarden die je in de grafiek wil opnemen (of de mediaan – afhankelijk van wat je als grafiek wil maken, van wat je als ‘midden’ beschouwt).
In dit voorbeeld worden willekeurige gegevens uitgezet, samen met het minimum, het gemiddelde en het maximum.

Excel: gemiddelde mee in grafiek

Kostenverdeling

V. Er zijn apps voor kostenverdeling als vrienden samen op stap gaan. Maar kan dat niet gewoon in Excel.

A. Uiteraard – en het is eenvoudig. In bijlage een model met voorbeeldgegevens. Wijzig de namen, geef de gegevens in en … klaar!

kostenverdeling

Word voor Mac kan niet praten met Zotero

V. Mijn Word kan niet praten met Zotero. De foutboodschap is  “Word could not communicate with Zotero. Please ensure that Zotero or Firefox is open and try again.” Ik werk met een Mac.

A. Word kan alleen praten met Zotero (=de bronnen opvragen) als Zotero gestart. Daarom vraagt Word om expliciet na te kijken of  het programma Zotero of Firefox (met de Firefox plug-in) gestart is.

Is Zotero wél actief en krijg je toch die foutmelding? Dan is de Word plug-in waarschijnlijk uitgeschakeld in Zotero. In deze conversatie op het Zotero forum vind je daarover de details.

Grafiek maken: hoe te beginnen?

V. Hoe begín ik aan een grafiek?

A. Zoek de X -as: de zone waar de meetpunten staan opgesomd.

Zet de waarden van de X as in een eerste kolom.

In de tweede kolom zet je de gegevens die je kan aflezen uit de oorspronkelijke grafiek. Als er meerdere reeksen van gegevens zijn, voeg je kolommen toe.

Maar ook:

 • de Y as moet je niét overnemen in de tabel: Excel maakt de Y as op basis van de gegevens in de tabel
 • ook hier geldt: oefening baart kunst; hoe meer he jet doet, hoe vlotter het gaat

 

Metingen uitzetten in een grafiek

V. Hoe kan ik metingen uitzetten in een grafiek?

A. Dat hangt uiteraard af van het soort metingen / gegevens. Enkele voorbeelden:

 • Eén reeks van getallen? Als het maar een maar een klein aantal verschillende getallen zijn (de hoeveelheid gegevens maakt niet uit – het mogen er duizenden zijn), is het antwoord waarschijnlijk een draaitabel. Plaats de gegevens in één kolom, met bovenaan de naam van de soort gegevens. Ga erin staan en doe Invoegen, Draaitabel. Sleep de naam naar kolommen én naar waarden.

  Wijzig “SOM” in “AANTAL”

  En je kan je grafiek maken.
 • Als je veel verschillende gegevens hebt, kan je de gegevens groeperen. Selecteer één waarde in de eerste kolom, rechtsklik en kies Groeperen.

  Kies beginwaarde, eindwaarde en de grootte van de stappen (bv. leeftijden opgedeeld in groepen van 10 jaar).

  En dit is het resultaat:

  Nadeel is wel dat de groepen steeds even groot moeten zijn.
 • Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van de functie AANTAL.ALS

  Het resultaat is alleen overzichtelijk als het aantal verschillende waarden beperkt is tot een tiental.
 • Heb je twee waarden?
  (in dit voorbeeld: een willekeurig getal op de X as, en het dubbel als meetresultaat)

  Selecteer de gegevens en maak een spreidingsgrafiek. En neen, je moet de waarden niet eerst sorteren.
 • Gaat het over straling (met een exponentieel verval, dus) ? Selecteer de Y as, rechtsklik, en vraag bij de instellingen ene logaritmische schaal.
 • Meer info nodig over draaitabellen? Misschien helpt de  ingebouwde PivotTable tutorial. Maar er zijn vele tutorials online, en veel video’s.
 • We geven je ook een Excel bestand met uitwerking van deze voorbeelden

 

ip-location

De lo que no se puede hablar, es mejor callarse