Archieven

Office 2013

Set van presentaties vertalen en bewerken in Powerpoint online

Powerpoint Online (toegankelijk via Office 365 of via Onedrive.com kan een grote hulp zijn bij het aanpassen en vertalen van een set presentaties. Dat kan zo:

 1. Kopieer de set van presentaties waarvan je wil vertrekken in een nieuwe, lege map op Onedrive.com of Office 365.
 2. Open die map in je browser.
 3. Voor elk van die bestanden: Bewerken, Bewerken in Powerpoint online. Doe de aanpassingen die nodig zijn.
 4. Afgewerkt? Wijzig de titekl van de presentatie bovenaan in het scherm (dat kan je tegelijk doen in Powerpoint online, maar niet in het programma Powerpoint)
 5. Je kan presentaties hernoemen in functie van specifieke noden, bv. 00 vóór de naam zetten alsje de presentatie wil deleten (wat je nadien kan doen), of 1 vóór de naam zetten van een presentatie waar je je snel opnieuw wil over buigen.

Kan met Office 365 account niet inloggen op Word 2013

V. Ik heb een Office 365 account van het werk, maar slaag er niet in om te loggen in Word 2013 (of Excel of Powerpoint). Is daar iets aan te doen?

A. Mogelijk werkt dit:

 • Installeer Office 2016 op dat toestel. Het is een onderdeel van je Office 365 abonnement.
 • Als dat niet gaat (omdat je bv. geen installatierechten hebt) probeer dit:
  • Zorg dat je een Live account hebt. Indien niet, maak er een.
   • Om complicaties verderop te vermijden, gebruik daarvoor niet het mailadres van je Office 365 account (dat kan OneDrive in de knoop krijgen) en geen Gmail account (dat kan synchronisatie van kalenders serieus ingewikkeld maken).
   • Best neem je het Live account waarmee je inlogt op Windows.
  • Log in in Word 2013 met dat Live account. Bestand, Openen, Onedrive.
  • Voeg nu een account toe: dat Office 365 abonnement. Kies voor Werk of schoolabonnement.
 • Voilà, dat zou voldoende moeten zijn. Als je nu in Word 2013 inlogt met dat Live account, zal je zowel het Live als het Office 365 account zien.
 • TIP. Als je dit doet op een toestel waarop je gene apart gebruikersaccount (aparte login) hebt, vergeet dan vooral niet uit te loggen in Word / Excel / Powerpoint. rechtsboven op je naam klikken, dan Accountinstellingen, Afmelden.

Gelijke cellen laten oplichten

V. Kan Excel gelijke cellen in twee verschillende kolommen laten oplichten? Ik bedoel: als de waarde in de tweede kolom gelijk is aan de waarde in de eerste kolom?

A. Ja, dat kan met voorwaardelijke opmaak, maar er is een trucje.

 • Selecteer de eerste cel van de tweede kolom (de eerste cel die moet oplichten)
 • Start tab, Voorwaardelijke opmaak, Nieuwe regel
 • Cellen opmaken met, Celwaarde gelijk aan
 • Tik =A2 (de truc is: géén “”, géén dollartekens)
    
 • Stel de opmaak in
 • Kopieer de opmaak naar beneden

 

Grafiek maken voor zwart/wit afdrukken

V. Ik heb grafieken in een tekst opgenomen die gekopieerd is, maar die grafieken zijn niet te te lezen. Is dat op te lossen?

A. Je kan een grafiek voorbereiden voor gebruik in zwart/wit afdrukken.

Het was eenvoudiger in Excel 2010. Zie https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2012/03/28/excel-charts-tips/

In Excel 2013 en 2016 doe je dat zo.

 • Maak de grafiek
 • Rechtsklik op een regio / segment en kies Opvulling, Bitmappatronen, Meer bitmappatronen. Kies rechts voor Patroonopvulling
   
 • TIP. In het geval van cirkelgrafieken, zorg ervoor dat de labels duidelijk vermeld zijn. Voeg Gegevenslabels toe (via +), kies rechts voor Categorienaam en Labellijnen toevoegen

 

 

 

Geen bijlage bij antwoorden in Outlook 2013

V. Soms als ik antwoord op een mail kan ik geen bijlage toevoegen. Als ik zelf een bericht maak, kan dat wel.
A. Heb je links een preview venster (waarin je de tekst van de berichten ziet)? Mogelijk is het scherm te smal. Klik op POP OUT als je het antwoord aan het schrijven bent.
In 2016 staan de knoppen bovenaan over het hele scherm en niet boven het bericht, en gaat je dat niet gebeuren.

Word: paswoord op PDF document

V. Kan ik in Word een paswoord zetten op een document waar ik een PDF van maak?

A. Ja – bij “Opslaan als” kies je voor PDF, en dan bij de laatste optie duid je aan dat je een paswoord wil instellen.

pw-pdf-wd2016

Meer info nodig?

Word zoomt vreemd

V. Soms scrolt Word heel vreemd – dan verspringt het menu.

A. Office programma’s hebben verschillende zones waarbinnen je kan scrollen: het lint, het navigatievenster, en het documentvenster.

word2016scrolzones

Als je scrolt, scrol je telkens binnen die ene zone waar de muisaanwijzer zicht bevindt.

Zoeken op afzender in Outlook

V. Hoe kan ik zoeken op afzender in Outlook? Ik weet dat ik kan sorteren op VAN, en dat ik een zoekmap kan maken. Maar een telkens een zoekmap maken, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

A. Je bent op zoek naar Geavanceerd zoeken – ctrl+shift+F

ol-advanced find

Onterechte blanco regel bovenaan inhoudstafel

V. Ik heb ene inhoudstafel ingevoegd, maar die bevat bovenaan een enter (lege paragraaf) die ik niet weg krijg. Wat kan ik doen?

A. Verwijder de inhoudstafel – en voeg ene nieuwe inhoudstafel toe. Kies nu voor “aangepaste inhoudstafel”.

wd-blancolijnbovenaanbibl

Bibliografie niet alfabetisch gesorteerd

V. Als ik een bibliografie invoeg in Word, is de sortering verkeerd. Het lijkt erop dat een aantal bronnen steevast vanboven gaan staan.

A. Dat betekent dat er vóór de naam van die auteurs een of meer spaties staan. Je ziet die niet altijd, maar ze zijn er wel degelijk.

 • Verwijzingen, Bronnen beheren
 • Selectere elk van de bronnen die buiten de sortering vallen
 • Selecteer daarvan de auteurs. Verwijder de spatie(s) vóór de naam van de eerste auteur.
 • Geen spatie te zien? Selecteer de auteur(s), plak in Notepad (Kladblok), verwijder daar de spatie(s) die ervoor staan, en plak terug.

Titel verschijnt naast naam auteur in korte referentie

V. Als ik een korte referentie invoeg, zet Word er ineens zo maar de titel bij. Wat is dat?

A. Word zet een titel bij de naam van auteur in de korte referentie als er in de lijst van bronnen tweemaal dezelfde auteur voorkomt met hetzelfde jaar. Ga naar Verwijzingen, Bronnen beheren en controleer je lijst kritisch. Dezelfde bron zal twee keer voorkomen. Verwijder een van beiden en het is opgelost.

Je kan alleen een bron verwijderden die niet gebruikt is in de tekst – je ziet dat in de lijst doordat er een v staat bij de bron die in de tekst voorkomt. Desgevallend moet je die dubbele verwijzing eerst uit je tekst verwijderen.

Excel zeurt over externe links

V. Ik heb hier enkele Excel files die, als ik ze open, een waarschuwing geven over externe files. Wat is dat?

A. Blijkbaar heb je in die bewuste spreadsheets verwezen naar andere spreadsheets. Excel wil je dat laten weten, en vragen of je die externe links wil updatens (=de laatste gegevens van die externe bestanden inlezen).

xlzietexternelinks1

In die spreadsheet met externe links kan je zoeken (Ctrl+F) naar rechte haken [

 

xlzietexternelinks2

om ze te vinden:

xlzietexternelinks3

Een reader maken een Onenote

Een reader is een collectie externe teksten van diverse origine en/of structuur die niet (zo maar) in een lineair carcan en een eenvormige structuur te vatten zijn. Het kan een nuttig en leuk instrument zijn om klas- of zelfstudieactiviteiten te ondersteunen. De teksten die de reader bevat kunnen door de studenten gebruikt worden om iets te maken, om informatie op te doen om iets anders te doen enz. De instructies van die activiteiten kunnen ook worden opgenomen in de reader.

Een reader die online staat heeft het voordeel dat hij kan aangepast worden van zodra de nood zich laat voelen, en dat er geen papier verloren gaat.

Onenote is een geweldig leuke tool om zo’n reader te maken. Dat kan zo:

 1. Bedenk waar je reader voor moet of gaat dienen, welke teksten of soorten teksten hij moet gaan bevatten, en hoe je die wil structureren: welke opdeling je wil maken.
 2. Je kan Onenote gebruiken op Onedrive of Onedrive van Office 365.
  onenote-reader1 onenote-reader2
  Of een locale applicatie – maar sla het bestand op in de cloud.
 3. Maak het Onenote notitieblok en geef een naam
  onenote-reader3 onenote-reader4
 4. Maak de secties die je gepland hebt in de eerste stap. Maak zoveel pagina’s als je nodig en nuttig acht.onenote-reader5
 5. Via de opdracht “Delen” kan je een link maken waarmee mensen dit notitieblok kunnen bekijken. onenote-reader6
  Je kan die link om te delen achteraf op deze plaats weer verwijderen, en daarmee je notitieblok afschermen
  onenote-reader7
 6. Belangrijk: als je Onenote op Office 365 staat, zal een gebruiker in principe ook moeten inloggen in je Office 365 omgeving.
  onenote-reader8
 7. Meer info nodig? Zie
  Beknopte handleiding voor OneNote 2013 – https://support.office.com/nl-nl/article/Beknopte-handleiding-voor-OneNote-2013-ab75be1a-06e2-4b0f-be5d-8652f1fac102
  OneNote, meer dan een notitieblokje – http://www.zelfstudie.be/tutorial/345/handleiding-microsoft-onenote.php
  Notities maken met OneNote, het is kinderlijk simpel – http://computertotaal.nl/apps-software/notities-maken-met-onenote-63866

Vele bestanden bij Onenote notitieblok openen op Onedrive

A. Als ik via Onedrive een Onenote notitieblok wil benaderen en klik op recent zie ik een pak vreemde dingen

V. In Onedrive zie je alle secties als aparte bestanden verschijnen. Start Onenote op in Onedrive, dat gaat makkelijker werken.
onenote-velefiles

Onderkant van pagina blijft leeg

wd-onderkalntpaginaleeg1 wd-onderkantpaginaleeg2 wd-onderkantpaginaleeg3

Alle Woorden Met Hoofdletter Beginnen

V. Hoe kan ik alle woorden van een zin met een hoofdletter beginnen – zonder dat manueel te doen uiteraard? Shift+F3 schakelt wel tussen

alle woorden met hoofdletter beginnen

en

ALLE WOORDEN MET HOOFDLETTER BEGINNEN

maar komt niet altijd op

Alle Woorden Met Hoofdletter Beginnen

A. In Word is er een knop voor onder Lettertype:

beginhoofdletters

Spellingscontrole voor extra talen in Word 2016

Je kan makkelijk nieuwe talen toevoegen aan Office 2016.

Link doorgeven naar een online document

V. Hoe kan ik anderen makkelijkst toegang geven tot een document dat ik online heb opgeslagen? Kan dat via een link?

A. Ja, dat kan via een link.

Als je document in Google drive staat:

 1. Rechtsklik pop het document en kies DELEN of DEELBARE LINK OPHALEN.
  shareaddress1

  shareaddress2

 2. Je kan instellen of die link kan gebruikt worden om het document te wijzigen:
  shareaddress3
  shareaddress4

Als je document in Onedrive staat

 1. Ook in Onedrive rechtklik je op het document dat je wil DELEN.

  shareaddress5

  Nadien KOPPELING OPHALEN
  shareaddress6
  en instellen of bewerken is toegestaan.
  shareaddress7

Je kan ook delen rechtstreeks van in Word 2013 of 2016 (op voorwaarde dat je document is opgeslagen in Onedrive): DELEN, E-MAIL, EEN KOPPELING VERZENDEN.

 

shareaddress8

 

Wel twee dingen die je niet mag vergeten:

 • Je correspondent mag de mail met die link niet verliezen. Als je deelt via mailadres (=via login), kan je correspondent je document vinden onder “Gedeeld met mij” in Google Drive of Onedrive.
 • en je kan die toelating niet intrekken. Je kan die link wel annuleren (waardoor hij ongeldig wordt) maar dan kunnen de andere correspondenten er ook niet meer aan.

Word en Excel 2013/2016 standaard – Off 2007 ook op toestel

V. Kan ik Word en Excel 2013 niet als standaard instellen op mijn Windows 10 toestellen? Het Office 365 abonnement zal niet verlengd worden, en daarom heb ik de oude Office 2007 ook nog staan. Maar zowel in Word als Excel blijven die 2007 standaard, niet 2013.

A.Van makkelijk naar moeilijker

Vreemde tekens in bronvermelding

V. Ik zie vreemde tekens in een bronvermelding die ik gemaakt heb in Word. Hoe krijg ik die vreemde tekens weg? Ik zie niets verkeerd aan de bron.

broncyrillisch

A. Blijkbaar heb je die bron ingevoerd met als taalinstelling een taal met Cyrillisch schrift.0 Wijzig de taal in Engels of Nederlands. Update nadien de bibliografie

broncyrillisch2

Tekst en afbeeldingen afgesneden

V. In een stuk tekst worden letters afgesneden – horizontaal afgekapt. Ook afbeeldingen worden afgesneden. Wat is dat?

regelsafgekapt1

A. In de opmaak van de paragraaf (en mogelijk van het opmaakprofiel) heb je bij regelafstand EXACT staan naast een waarde. Verander dat in TEN MINSTE.

regelsafgekapt2

Lijst secties Onenote niet scrolbaar

A. Ik gebruik heel veel Onenote omdat het zo handig is. Maar ik heb intussen zoveel secties dat ik niet meer kan scrollen op een PC omdat de bovenband te breed is. Wat kan ik doen?
V. Je kan scrollen met de muis.
– In Onenote, druk op TAB (=springen naar volgende besturingselement[en]) tot één van de secties omkaderd is.
onenote-nav2
– Lukt niet? druk op TAB tot “+ Pagina” omkaderd is

onenote-nav1
– Druk tweemaal shift+TAB  (=2 x springen naar vorige besturingselement[en]) en één van de secties zal omkaderd zijn.

onenote-nav2
– Nu kan je navigeren met de pijl naar links en naar rechts.

 

Dubbels verwijderen in Excel

Het verwijderen van dubbels in Excel is heel handig.

xl-duplicata

Even opletten: het is niet hoofdlettergevoelig. Dat betekent dat

Jan
jan
jAn
jaN

als dubbels worden gezien.

Pendikte bij tekenen in Powerpoint

V. Kan ik bij het tekenen in Powerpoint de pendikte aanpassen?

A. Ja. Er zijn twee manieren om te tekenen in Powerpoint:

 • Invoegen, Vormen, Lijnen, Krabbel
  ppt2013tekenen1
  Rechtsklikken, Vorm opmaken
  ppt2013tekenen2
  Dan de pendikte instellen.
  ppt2013tekenen3
 • In 2016 ziet dat er zo uit:
  Invoegen, Vormen, Krabbel
  ppt2016-tekenen1
  Nadien die vorm opmaken:
  ppt2016-tekenen3

  ppt2016-tekenen2

 • Tijdens een presentatie (F5) de pen namen (Ctrl+P)
  Daar is de pendikte niet aanpasbaar.
  ppt2016-tekenen4

 

 

2016

 

Paginanummering overhoop

V. Mijn paginanummering ligt overhoop. Heb je een snelle tip?

A. Ja – je zal in de knioi liggen met de sectie-einden. Het eenvoudigste is om die allemaal te verwijderen.

Ctrl+H (zoeken en vervangen)
Zoeken naar: ^b (dat is het symbool voor sectie-einde)
Vervangen door: niets – leeg laten
Alles vervangen

En nu kan je de paginanummering instellen zoals je wil.

Zotero: interlinie van bibliografie aanpassen

V. Kan ik de interlinie aanpassen van de bibliografie die Zotero invoegt?

A. Ja – door de stijl te wijzigen

 1. Klik ergens in de door Zotero gegenereerde bibliografie.
 2. Om te zien welke stijl gebruikt wordt: klik op de pijl naar beneden rechts van de lijst met opmaakprofielen
  wd-zotero-style1
  of doe Ctrl+Shift+S
 3. Je ziet welke stijl in gebruik is. Druk op wijzigen.
  wd-zotero-style2
 4. En kies wat je wil wijzigen. In dit geval: Alinea.
  wd-zotero-style3

Zotero zoekvak verdwijnt

V. Ik heb de Zotero invoegtoepassingen geïnstalleerd in Firefox en in Word. Soms als ik een verwijzing wil invoegen, verdwijnt het zoekvak. Iets met klikken of zo. Wat kan ik doen?

wd2016-zoterozoekvak

A. Het Zotero zoekvak verdwijnt inderdaad als je in een andere applicatie klikt (zoals bijvoorbeeld Word). Druk op Alt+Tab om het terug te zien.

Alle hyperlinks verwijderen uit document

V. Kan ik alle hyperlinks verwijderen uit een Word document? IK heb vele stukken geplakt,; en, die staan vol links.

A. Ja, dat kan. Ctl+A (alles selecteren), Ctrl+Shift+F9. Of je kan rechtsklikken op elke link apart om de hyperlink te verwijderen.

Zie: How to remove all hyperlinks in Word? – http://www.extendoffice.com/documents/word/635-word-remove-all-hyperlinks.html

Maar natuurlijk kan je ook plakken als tekst zonder opmaak en dan zijn de links en andere opmaak weg van bij het begin.

 

Notities afdrukken naast slides in Powerpoint 2013/2016

V. Kan ik notities afdrukken naast de slides? Ik gebruik Powerpoint 2013.

A. Ja – door te exporteren naar Word.

 • In Powerpoint: Bestand Exporteren, Handouts
  ppt-export1
 • Zeg aan Powerpoint dat je notities naast de slides wil
  ppt-export2
  (of eronder als het resultaat je straks niet bevalt)
 • Word start en krijgt alle gegevens van Powerpoint. Als dat klaar is, wil je waarschijnlijk de eerste kolom verwijderen in Word (waar de slide nummers staan)

 

Niet-rechthoekige afbeelding opnemen in een tekst

V. Kan ik een niet rechthoekige afbeelding opnemen in een tekst – bv. een foto bijsnijden of zo?

A. Een afbeelding die je invoegt is altijd rechthoekig, maar je kan die in Word wel transparant maken of de achtergrond ervan verwijderen. Maar vooral: je kan een onregelmatige vorm uitsnijden uit iets dat op je scherm staat (foto of iets anders).

 1. Open het bestand waar die afbeelding in staat en zorg dat ze volledig op je scherm past.
 2. Zoek naar het knipprogramma. Gebruik desnoods het vergrootglas – en als je dit veel wil doen, kan je dat knipprogramma vastmaken aan Start na er op te klikken met de rechtermuisknop.
  knipprogramma1
 3. In het knipprogramma kan de vorm instellen – kies daar voor Vrije vorm-knipsel.
  knipporgramma2
 4. Knip het stuk uit het scherm. Het zal geopend worden in Knipprogramma. Daar kan je het desgewenst bijwerken of gewoon kopiëren.
  knipprogramma3

 

Powerpoint bedienen van op telefoon

V. Kan ik Powerpoint bedienen van op een afstandsbediening? Of vanop mijn smartphone?

A. Het kan van op je telefoon met Office Remote.

Windows Phone: Office Remote – https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/office-remote/9wzdncrfhx5h
PC: Microsoft Office Remote PC Setup  – https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/office-remote/9wzdncrfhx5h

 • Installeer op je smartphone
 • Installeer op je PC als het nog niet gebeurd is.
 • De connectie wordt gelegd via wifi en door een unieke code.
 • OP je telefoon krijg je bedieningsknoppen, de tekst van de notities, en de slide

 

Lijnen nummeren in Word 2013

V. Hoe kan ik lijnen nummeren in Word 2013?

A. Dat is ingebouwd in Word:

 1. Ga naar Pagina-indeling, Regelnummers
  regelnummers1
 2. Klik op Regelnummeropties
  regelnummers2
 3. Stel in bij welk nummer je wil beginnen, om de hoeveel lijnen je wil nummeren, en wanneer er opnieuw moet begonnen worden met tellen.
  regelnummers4
 4. En je bent er.
  regelnummers3

 

Zie ook:

http://www.tech-recipes.com/rx/35019/word-2013-numbering-lines-in-margins/

Bibliografie sorteert niet alfabetisch

Vreemde vaststelling bij het nakijken van een bibliografie: de sortering is niet alfabetisch.

Nochtans zijn het automatische bronnen. Bij het openen van de twee eerste in de lijst (de twee die niet alfabetisch staan) vind ik spaties -na- de naam.

biblionietalfabetisch3 biblionietalfabetisch2

Die zie ik bij een tweede blik ook in de bibliografische lijst.

biblionietalfabetisch4

Bij het wegnemen van die extra spaties verdwijnt het probleem.

Onedrive en Office 365: één ingang mogelijk?

V. Ik heb van de school een Office 365 account, en daarnaast mijn Onedrive. Als ik inlog in Onedrive moet ik kiezen. Is dat niet op te lossen?

A. Inderdaad, als je Onedrive hebt en een Office 365 account ga je een inlogscherm krijgen als dit:

2onedriveaccounts-off-0

Als je voor Onedrive kiest, zie je de Office 365 bestanden niet meer. Naar verluidt werkt men aan een oplossing. Maar je kan wel dit doen voor Office bestansden:

 • Start een Office 2013 programma (Word, Excel, Powerpoint). Je zal ingelogd zijn met één van je accounts. Klik rechtsboven op Switch account.
  2onedriveaccounts-off-1
 • Geef de login gegevens van je ander account:
  2onedriveaccounts-off-2
 • En nu zie je Onedrives naast elkaar – Office 365, en Onedrive:
  2onedriveaccounts-off-3

 

Opmaakprofielen 6. Sets van opmaakprofielen

Sinds versie 2013 kent Word templates naast de opmaakprofielen – in zeker zin opmaakprofielen voor sets van opmaakprofielen. Je vindt ze op de Design tab.

image024

Hier kan je een ander design kiezen, een nieuw design maken en/of een bestaand design aanpassen.

Kan Office 2013 niet activeren

V. Ik heb Office 2013 gekocht, gedownload en geïnstalleerd. Probleem: als ik wil activeren vraagt hij mijn mailadres – om vervolgens te zeggen dat dat niet aan die Office gekoppeld is. Logisch: ik heb een sleutel.

off2013kannietactiveren

A. Voer Setup opnieuw uit. Je zal je die sleutel kunnen ingeven.

Word start niet op

V. Ineens start Word niet meer op bij het openen van een document van OneDrive, met de melding dat een incompatibel product zou geïnstalleerd zijn. Ik ga naar OneDrive om dat document te benaderen, en krijg dezelfde melding. Ben ik dat document op OneDrive nu kwijt? Ik werk in Windows 8.1 en Office 2013.

A. Geen paniek. Neen, je bent die documenten niet kwijt.

 • Als je heel recent een add-on voor Word (of een Office product) geïnstalleerd hebt, is dat de veste kandidaat. Deinstaleer die add-on. Gaat het nu wel? Misschien werkt die niet goed, of is die niet compatibel.
 • Maar ook: mogelijk is Windows begonnen met de installatie van een update. Installeer de beschikbare Updates en herstart.

VBA op iPad

V. Ik heb problemen om mijn Office documenten met macro’s te gebruiken op iPad.

A. Ja – iPad ondersteunt geen VBA macro’s

Zie de conversatie op http://answers.microsoft.com/fr-fr/office/forum/officeonline-word_online/word-online-avec-developer-ruban/865ed336-0014-4be1-9fb5-f27ddd977d0e

en de vergelijkende tabel op https://support.office.com/nl-nl/article/Word-voor-iPad-vergelijken-met-Word-voor-Mac-en-Word-voor-Windows-153d0db5-88b6-4e28-ad7e-df713b8e00bc?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL

Opmaak verwijderen van Word tekst

V. Hoe kan ik de opmaak verwijderen van tekst in Word?

A. Met Plakken speciaal kan je kiezen voor plakken als onopgemaakt tekst. Dat kan overigens ook met ctrl+shift+v

quitarformato2

Als de tekst er al staat, selecteer hem. en in de reeks van opmaakprofielen, klik de lijst open. Kies daar voor de opdracht “Clear formatting”.

quitarformato1

Zie ook:

Word 2013: Clear Text Formatting
http://www.tech-recipes.com/rx/34112/clearing-text-formatting-in-word-office-2013/

Outlook.com mails verwijderen

V. Kan ik mails niet verwijderen van mijn Outlook.com  inbox? Ze blijven staan…

A. Jazeker. Vermoedelijk gebruik je Outlook.com in POP modus. Gan naar de instellingen (tandwiel), Meer instellingen, Pop en … Daar kan je inschakelen dat Outlook.com de berichten verwijdert die jij in je mailprogramma delete.

Zie ook:

How Do I Delete Outlook.com Emails From Email Clients?
http://www.tech-recipes.com/rx/29432/how-do-i-delete-outlook-com-emails-from-email-clients/

Tekst terug horizontaal zetten in Excel

V. Ik heb tekst gedraaid in Excel, maar hoe krijg ik die tekst terug recht?
A. Kijk bij de uitlijningsmogelijkheden van de celopmaak.
xl-rotate2
xl-rotate1

 

EXCELlente statistiek

Excel bevat behoorlijk wat tools om aan ernstige statistiek te doen. In deze post wil ik wat inspiratie geven.

Puntkomma’s tussen namen van auteurs

V. Als ik een bibliografische referentie maak in Word moet ik puntkomma’s zetten tussen de namen. Hoe kan dat snel – liefst zo snel mogelijk?

A. Inderdaad: Word moet weten welke voornamen en welke familienamen zijn, en daarvoor moet je dat opgeven als:

puntenpuntkomma

naam, voornaam, naam1, voornaam2 – zie wat er onderaan dat dialoogvenster staat.

Je kan dat heel snel doen door met Ctrl+pijl (links/rechts) te navigeren in het blokje van de namen. Dat brengt je bij de volgende/vorige spatie. Je kan nu heel snel puntkomma’s plaatsen waar nodig.

Excel: rijen en kolommen draaien

V. Ik heb een grafiek gemaakt maar de rijen en kolommen staan verkeerd. Moet ik herbeginnen?

switchen1

A. Neen – klik op Kolommen / rijen switchen
switchen2

en het is gebeurd

switchen3

Links en rechts op één regel

V. Hoe kan ik tekst links en rechts krijgen op één regel – dus geen enter tussen? Maar dan zo dat de tekst ook mooi recht onder elkaar staat?

A. Gebruik en tabel (en niet spatie spatie spatie of tab tab tab).

 • Maak een tabel met genoeg rijeen en kolommen en plaats je tekst erin
  wdtableLR1
  Nu kan je al links en rechts uitlijnen. Ctrl+L en Ctrl+R zijn je vrienden.
 • Is je tekst rechts te lang, en de vertikale uitlijning onaangenaam? Selecteer cellen op de eerste rij en voeg ze samen (merge) na rechtsklikken.
  wdtableLR3
 • Is dit wat je wil?
  wdtableLR2
  Doe nu de randen weg.

PDF invoegen in Powerpoint

V. Hoe kan ik een PDF invoegen in een presentatie? Ik krijg een foutmelding.

A. Er staan gedetailleerde instructies op https://support.office.com/nl-nl/article/Een-PDF-toevoegen-aan-een-Office-bestand-74819342-8f00-4ab4-bcbe-0f3df15ab0dc. Wat ik in eerste instantie zou proberen is:

Voor meer info: https://support.office.com/en-us/article/Insert-PDF-file-content-into-a-PowerPoint-presentation-5e7719d5-508c-4c07-a3d4-68123c373a62

Wit op zwart

V. Kan ik in een presentatie op eenvoudige manier witte tekst op zwarte achtergrond bekomen? Ik heb de achtergrond zwart gemaakt maar moet nu telkens opnieuw overal de tekst wit maken.

A. Ja, het kan eenvoudiger.

 • In de (weinig gekende) overzichtsweergave kan je alle tekst ineens selecteren (ctrl+a) en wit maken (Font color).
 • Of: View, Slide Master. Dan: Colors, Customize colors.
  ppt-bw
  De achtergrond is wit, de tekst zwart. Wissel om.
  ppt-wb
 • Close Master view. Voilà: je tekst is wit op zwart.
 • Je kan je presentatie opslaan. of opslaan als template.
 • Je kan de opgeslagen template (of presentatie) ook toepassen op bestaande presentaties.
 • En om het makkelijk te maken: wit op zwart – een presentatie die je kan downloaden en gebruiken.

PDF invoegen in presentatie

V. Ik krijg een foutmelding bij het invoegen van een PDF in een Powerpointpresentatie. Wat kan ik doen?

A. Hangt uiteraard af van wélke foutmelding je krijgt. A priori kan je een PDF invoegen als afbeelding of als object (zie Insert PDF file content into a PowerPoint presentationhttps://support.office.com/en-us/article/Insert-PDF-file-content-into-a-PowerPoint-presentation-5e7719d5-508c-4c07-a3d4-68123c373a62).

Maar als dat niet lukt: Maak een PDF van je presentatie met één slide per pagina. Splits die met bv. Split PDF op de plaats waar de PDF moet ingevoegd worden, en assembleer de drie delen (deel 1 van je presnetatie + in te voegen pdf+ deel 2 van je presentatie) met bv. Merge PDF. Het resultaat is een PDF die je kan tonen.

splitpdf.com

Een PDF splitsen met SplitPDF

mergepdf

PDFs samenvoegen met MergePDF

(oorspronkelijke conversatie hier)

Tekst plakken in tabel

V. Ik krijg hier een document met een kader. Ik wil daar tekst in plakken, mar de kader gaat weg en ik krijg twee kaders.. Wat kan ik doen?

A. Om dat uit te leggen, zet niet afdrukbare tekens eens aan (ctrl+8)? De kader die je ziet is resultaat van paragraafopmaak (rand onder / boven / links / rechts).

 

plakinkader1

 

Als je daar tekst in plakt die geen rand heeft, splitst de tabel in twee. Dat is logisch.

plakinkader2

Oplossing? plakken speciaal, opmaak coombineren (merge formatting). Daarbij wordt de opmaak van jouw tekst bewaard, mar ook de randen van de doeltekst.

wd-mergeformatting

 

 

Boekje gedeeltelijk opnieuw afdrukken

V. Hoe kan ik een boekje gedeeltelijk afdrukken? De pagina’s van die afdruk volgen immers niet op elkaar en Word kan dat niet meer apart afdrukken mar ik heb maar een stukje nodig, omdat de rest nog OK is…

A. Print af naar een virtuele PDF printer om een PDF te bekomen. Print van die PDF wat je opnieuw nodig hebt.

Geen PDF printer? Installeer CutePDF (http://www.cutepdf.com).

Zie het oorspronkelijk gesprek op Answers

ip-location