Archieven

Word 2010+

Stuk tekst onterecht in inhoudstafel

V. Er zijn stukken tekst die in de inhoudstafel verschijnen, maar die er niet thuishoren. Hoe krijg ik die daar uit, zodat die niet meer terugkomen.

A. Beeld, Navigatievenster. Je zal de stukken tekst zien die onterecht in de inhoudstafel staan. Die paragrafen zijn opgemaakt als Kop 1, Kop 2 of Kop 3. Klik op elk van die paragrafen (in het rood op deze illusrtratie), en kies als opmaakprofiel NORMAAL.

Je zal waarschijnlijk ook een aantal lege regels zien in navigatievenster: dat zijn lege paragrafen die (ten onrechte) zijn opgemaakt als Kop 1, Kop 2 of Kop 3. Maak ze op als Normaal of (veel beter) verwijder ze.

Opmaak vereenvoudigen en opruimen

Bij het afwerken van een groot werkstuk is het een goed idee om de opmaak op te ruimen. Dat kan je zo doen:

 • Start, Stijlen, Stijlen toepassen
 • AA
 • Opties
 • Selecteer weer te geven stijlen: In huidige document

 • Vanaf nu zie je in het overzicht van de stijlen welke stijlen er gebruikt worden in het document. Je kan rechtsklikken en “Alles selecteren” om alle tekst met een bepaalde opmaak te selecteren en bv. anders op te maken. Op die manier kan je het aantal verschillende opmaken / gebruikte opmaakprofielen reduceren.

Slechts twee niveaus in inhoudstafel

V. Hoe kan ik slechts twee niveaus hebben in mijn inhoudstafel? Ik krijg er altijd drie.

A. Voeg een inhoudstafel in – maar kies voor een aangepaste inhoudstafel.

En kies dan voor twee niveaus.

Een titel niet mee opnemen in de inhoudstafel

In een lange tekst staan titels die je misschien niet in de inhoudstafel wil opnemen. Dat is het geval met de titel “Inhoudsopgave” en met de titels die op ongenummerde pagina’s staan. Het kan zo:

 • Maak de titel op als Kop 1
 • Geef de nieuwe stijl een herkenbare naam.
 • Rechtsklik op die stijl om hem te wijzigen
 • En bij paragraaf, kies “platte tekst” als overzichtsniveau.
 • Pas de nieuwe stijl toe op andere titels die niet in de inhoudstafel mogen komen.
 • Update de inhoudstafel. Klaar.

Zotero voegt nummers in in plaats van referentie

V. Ineens voegt Zotero nummers en voetnoten in, in plaats van een APA referentie. Wat is dat?

A. Je hebt Zotero niet gevraagd de APA stijl te gebruiken. Je kan dat instellen bij Documentvoorkeuren.

Grootte van alle afbeeldingen in document in één keer aanpassen

V. Kan ik alle afbeeldingen in een document selecteren en in één keer hun maat aanpassen?

A. Neen, eigenlijk niet.

 • Je kan een afbeelding selecteren en de grootte aanpassen met de handgrepen, of na rechtsklikken. Maar dat gaat telkens slechts voor één afbeelding.
 • KUTools heeft een hulpmiddel dat het voor jou kan doen. Zie deze pagina op ExtendOffice.
 • Op diezelfde pagina is er VBA code die het kan doen: alle afbeeldingen overlopen en de hoogte en breedte instellen op wat jij wil. Details hier.
 • Als je alle afbeeldingen een bepaald percentage (bv 50%) wil verkleinen kan dat met deze macro gevonden op Superuser:
  Sub resize()
  Dim i As Long
  With ActiveDocument
      For i = 1 To .InlineShapes.Count
          With .InlineShapes(i)
              .ScaleHeight = 71
              .ScaleWidth = 71
          End With
      Next i
  End With
  End Sub

Slides van Powerpoint handouts in één keer vergroten

V. Ik heb via File, Export, Create handouts, een set van slides naar Word gebracht. Maar die zijn te klein in Word. Kan ik die niet in één keeer vergroten?

A. Ja, het kan – via een macro.

 1. Als je handouts hebt gemaakt met kolommen (of: drie slides per pagina, of notities naast slides), verwijder eerst de eerste rij (met slide nummers) en de derde (met de notities).
 2. In Word, druk je op Alt+F11 om het macrovenster te openen.
 3. Insert, Module om een module te maken.
 4. In die module plak je deze code:
  Sub ResizeSlides()
       Dim Slide As InlineShape
       For Each Slide In ActiveDocument.InlineShapes
           With Slide
               If .Type = wdInlineShapeEmbeddedOLEObject Then
                   .ScaleWidth = 100
                   .ScaleHeight = 100
               End If
           End With
       Next
   End Sub
 5. Sluit dat venster met Alt+F4
 6. Druk op Alt+F8 en kies Resizeslides.

En het is gebeurd!

De code heb ik gevonden op https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_windows8/resizing-objects-in-word-document-office-2010/21a39c97-7f21-40cc-a924-d4f495a0b1f5

Examen genereren uit vragenlijst

V. Hoe zou ik een examen kunnen laten genereren uit een (Access) databank? Bv. drie vragen van een bepaalde categorie, twee van een andere enz. Ik denk dat het met Access best zou gaan.

A. Neen, Access is niet echt geschikt. Met Access kan je een lijst maken, maar niet een willekeurige selectie genereren. Ik zou dit doen, met Word en Excel:

 • Maak een lijst van alle vraagcategorieën die je nodig hebt / wil gebruiken. Noteer die, en maak een code voor elk.
 • Stel je examenvragen op. Selecteer elk van de vragen, en druk Alt+F3 om een tekstfragment te maken. Begin de naam van elk van die fragmenten met de passende code van de vorige stap.
 • Lijst alle tekstfragmenten op – daarvoor kan je gebruikmaken van de code voorgetseld in Stackoverflow. Ik zou die code zo aanpassen en plakken in een nieuw te maken module (via Alt+F11):
  Sub ListBuildingBlocks()
  Dim oTemplate As Template
  Dim oBuildingBlock As BuildingBlock
  Dim i As Integer
  For Each oTemplate In Application.Templates
   For i = 1 To oTemplate.BuildingBlockEntries.Count
   Set oBuildingBlock = oTemplate.BuildingBlockEntries.item(i)
   Debug.Print oBuildingBlock.Name>
   Next
  Next
  End Sub

  en die code uitvoeren in het immediate window. Het resultaat is de lijst van alle beschikbare tekstfragmenten.

 • In Excel twee kolommen maken: een eerste met de namen van de tekstfragmenten, en een tweede met een willekeurig getal (=RAND()).
 • Filter op de tekstfragmenten – met behulp van de code waarmee elke fragmentnaam start.
 • Sorteer op het willekeurig getal en neem er zoveel je nodig hebt – bv. vier voor die ene categorie waar je nu mee bezig bent.
 • Selecteer de namen van de fragmenten, en plak in Word.
 • Druk op F3 na elk van de namen van de fragmenten
 • En je hebt je examen. Je hebt kunnen gebruikmaken van alle opmaakmogelijkheden van Word (met name enters en inspringen maar ook afbeeldingen en lijsten of tabellen, wat niet zo maar kan in Excel of Access) en Excel heeft voor de selectie gezorgd.

Google drive illustratie opnemen in Word

V. Ik heb een stroomdiagram gemaakt in Google Draw (Google Drive). Hoe krijg ik dat nu in Word of Powerpoint?

A. Start met Ctrl+C, Ctrl+V (kopiëren en plakken).

Lukt dat niet, dan kan je van in Google Drive exporteren als een grafisch bestand (jpeg of png) dat je kan importeren in bv. Word of Powerpoint.

Word: tabs in tabel

V. Hoe kan ik tekst laten inspringen in een tabel? Tab verspringt naar de volgende cel. En als ik dan toch bezig kan: kan ik geen tab zetten in een cel in Word?

A1. Inspringen: gebruik de knop “Inspringing vergroten” bij Start, Alinea.

A2. Een tab in een tabel.

 • Maak niet afdrukbare tekens zichtbaar (kan ook met Ctrl+8)
 • Zet ergens een tab. Selecteer die (zónder de enter die erop volgt) en kopieer.
 • Je kan die plakken waar je wil.

 

 

 

 

Tabelmodellen in Word

V. Als ik in Word een tabel invoeg, krijg ik keuze uit een aantal modellen. Kan ik daar tabellen aan toevoegen?

tabeltemplate1

A. Ja hoor. Maak een tabel die je als model wil opslaan. Selecteer ze, en druk op alt+f3 (autotekst fragment maken). Geef een naam, en sla op in reeks Tabellen.

tabeltemplate2

Zie ook: Word 2013: Save Table Templates for Quicker Access – http://www.tech-recipes.com/rx/43847/word-2013-save-table-templates-for-quicker-access/

Wijziging aan opmaakprofiel permanent maken

V. Ik weet hoe ik een opmaakprofiel moet wijzigen, maar telkens ik Word gebruik, is die wijziging weg. Kan ik die niet opslaan? Ik gebruik Word 2016.

A. Jawel. Duid de optie aan “Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon” vóór je de wijziging van de stijl bevestigt.

wd-templatesstickchanges

Titels in hoofdletters, maar niet in de inhoudsopgave

V. Kan ik titels in hoofdletters hebben in de tekst, maar in gewone letters in de inhoudstafels?

A. Ja, en het is eenvoudig. Je moet het opmaakprofiel van die titels (kop) aanpassen.

 1. Rechtsklik op het opmaakprofiel in kwestie. Klik op Wijzigen.
  kapsgeenhoofdl1
 2. Kies Lettertype.
  kapsgeenhoofdl2
 3. Kies voor Hoofdletters (of Klein kapitaal als dat is wat je verkiest)
  kapsgeenhoofdl3
 4. Overigens: het kan ook omgekeerd: in gewone letters in de tekst, in kapitalen of kleine kapitalen in de inhoudstafel: Stijlen toepassen (Ctrl+Shift+B), Alle stijlen. Zoek naar TOC1, TOC2 of TOC 3 (de drie of meer niveaus van de inhoudstafel) en wijzig daar het lettertype in hoofdletters of kleine kapitalen.

 

Lettertype van bibliografie

V. Kan ik het lettertype van de bibliografie (referentielijst) aanpassen aan het lettertype van mijn tekst?

A. Ja – en het gaat vanzelf als je dat lettertype hebt aangepast door het opmaakprofiel Standaard (Normal) te wijzigen. Dat heb je blijkbaar niet gedaan, maar dit kan nog:

 1. Voeg de bibliografie in en ga er in staan (selecteren is niet nodig)
 2. Ga naar de opmaakprofielen, en klik op Stijlen toepassen (of die Ctrl+Shift+S)
  fontbiblio1
 3. Je krijgt de stijl te zien van de selectie of de invoegpositie (dat is dus de bibliografie).
  fontbiblio2
 4. Klik op Wijzigen om het lettertype aan te passen.

 

Ineens een zwarte lijn

V. Bij het maken van een invulblad in Word probeer ik een invullijn te krijgen waarop de studenten kunnen schrijven. Maar ineens staat daar een zwarte lijn die ik niet wegkrijg.

randlijn1

A. Blijkbaar heb je randlijnen aan staan in Word. Je kan die optie bereiken (en desactiveren) via de knop die verschijnt vlak na het vormen van die zwarte lijn door drie lijntekens te zetten en enter te drukken. Of via Bestand, Opties, Autocorrectie

randlijn2

Als je invullijnen wil, gebruik je best Onderrand (bij Alinea). En om meerdere invullijnen te hebben, maak je best een tabel met een kolom en ene aantal rijen, waarin je de onderrand zwart maakt.

 

Word: paswoord op PDF document

V. Kan ik in Word een paswoord zetten op een document waar ik een PDF van maak?

A. Ja – bij “Opslaan als” kies je voor PDF, en dan bij de laatste optie duid je aan dat je een paswoord wil instellen.

pw-pdf-wd2016

Meer info nodig?

Witruimte na tabel

V. Ik zou graag witruimte willen na mijn tabellen in Word. Kan dat? Maar zonder extra, manuele enter?

tebllijn-afstandvoorenna0

A. Het was vroeger makkelijker, maar het kan nog wel degelijk. Niet bij de instellingen van de tabel, maar met een opmaakprofiel.

 • een opmaakprofiel dat je gebruikt voor de laatste regel van elke tabel, met “ruimte na”
 • of een opmaakprofiel voor alle regels in ene tabel, met “ruimte na” én “geen ruimte tussen paragrafen met hetzelfde opmaakprofiel”

tebllijn-afstandvoorenna

Zie o.m. de discussies op

http://word.tips.net/T003454_Space_after_a_Table.html

http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-word/is-there-a-way-to-add-spacing-after-a-table-in/bcd8a804-074f-e011-8dfc-68b599b31bf5?auth=1

 

Bibliografie niet alfabetisch gesorteerd

V. Als ik een bibliografie invoeg in Word, is de sortering verkeerd. Het lijkt erop dat een aantal bronnen steevast vanboven gaan staan.

A. Dat betekent dat er vóór de naam van die auteurs een of meer spaties staan. Je ziet die niet altijd, maar ze zijn er wel degelijk.

 • Verwijzingen, Bronnen beheren
 • Selectere elk van de bronnen die buiten de sortering vallen
 • Selecteer daarvan de auteurs. Verwijder de spatie(s) vóór de naam van de eerste auteur.
 • Geen spatie te zien? Selecteer de auteur(s), plak in Notepad (Kladblok), verwijder daar de spatie(s) die ervoor staan, en plak terug.

Titel verschijnt naast naam auteur in korte referentie

V. Als ik een korte referentie invoeg, zet Word er ineens zo maar de titel bij. Wat is dat?

A. Word zet een titel bij de naam van auteur in de korte referentie als er in de lijst van bronnen tweemaal dezelfde auteur voorkomt met hetzelfde jaar. Ga naar Verwijzingen, Bronnen beheren en controleer je lijst kritisch. Dezelfde bron zal twee keer voorkomen. Verwijder een van beiden en het is opgelost.

Je kan alleen een bron verwijderden die niet gebruikt is in de tekst – je ziet dat in de lijst doordat er een v staat bij de bron die in de tekst voorkomt. Desgevallend moet je die dubbele verwijzing eerst uit je tekst verwijderen.

Onderkant van pagina blijft leeg

wd-onderkalntpaginaleeg1 wd-onderkantpaginaleeg2 wd-onderkantpaginaleeg3

Alle Woorden Met Hoofdletter Beginnen

V. Hoe kan ik alle woorden van een zin met een hoofdletter beginnen – zonder dat manueel te doen uiteraard? Shift+F3 schakelt wel tussen

alle woorden met hoofdletter beginnen

en

ALLE WOORDEN MET HOOFDLETTER BEGINNEN

maar komt niet altijd op

Alle Woorden Met Hoofdletter Beginnen

A. In Word is er een knop voor onder Lettertype:

beginhoofdletters

Word en Excel 2013/2016 standaard – Off 2007 ook op toestel

V. Kan ik Word en Excel 2013 niet als standaard instellen op mijn Windows 10 toestellen? Het Office 365 abonnement zal niet verlengd worden, en daarom heb ik de oude Office 2007 ook nog staan. Maar zowel in Word als Excel blijven die 2007 standaard, niet 2013.

A.Van makkelijk naar moeilijker

Vreemde tekens in bronvermelding

V. Ik zie vreemde tekens in een bronvermelding die ik gemaakt heb in Word. Hoe krijg ik die vreemde tekens weg? Ik zie niets verkeerd aan de bron.

broncyrillisch

A. Blijkbaar heb je die bron ingevoerd met als taalinstelling een taal met Cyrillisch schrift.0 Wijzig de taal in Engels of Nederlands. Update nadien de bibliografie

broncyrillisch2

Tekst en afbeeldingen afgesneden

V. In een stuk tekst worden letters afgesneden – horizontaal afgekapt. Ook afbeeldingen worden afgesneden. Wat is dat?

regelsafgekapt1

A. In de opmaak van de paragraaf (en mogelijk van het opmaakprofiel) heb je bij regelafstand EXACT staan naast een waarde. Verander dat in TEN MINSTE.

regelsafgekapt2

Paginanummering overhoop

V. Mijn paginanummering ligt overhoop. Heb je een snelle tip?

A. Ja – je zal in de knioi liggen met de sectie-einden. Het eenvoudigste is om die allemaal te verwijderen.

Ctrl+H (zoeken en vervangen)
Zoeken naar: ^b (dat is het symbool voor sectie-einde)
Vervangen door: niets – leeg laten
Alles vervangen

En nu kan je de paginanummering instellen zoals je wil.

Zotero zoekvak verdwijnt

V. Ik heb de Zotero invoegtoepassingen geïnstalleerd in Firefox en in Word. Soms als ik een verwijzing wil invoegen, verdwijnt het zoekvak. Iets met klikken of zo. Wat kan ik doen?

wd2016-zoterozoekvak

A. Het Zotero zoekvak verdwijnt inderdaad als je in een andere applicatie klikt (zoals bijvoorbeeld Word). Druk op Alt+Tab om het terug te zien.

Hoogte van een rij in een tabel

V. Hoe kan ik de hoogte van een rij (of een aantal rijen) in ene tabel in Word instellen?

A.

 • Startpunt: je maakt een tabel met het aantal rijen dat je nodig hebt.
  wd-rijhoogte1
 • Selecteer de rij(en) die je wil aanpassen. Rechtsklik en kies TABELEIGENSCHAPPEN.
  wd-rijhoogte2
 • Bij RIJEN kan je nu de hoogte instellen – als je die hoogte zelf wil definiëren. Dat kan voor alle rijen tegelijk, of voor de rij(en) die op dat moment geselecteerd is (zijn).
  wd-rijhoogte3
 • Maar er is meer: je kan ook klikken op CEL, dan OPTIES.
  wd-rijhoogte4
  Daar kan je celmarges instellen – die uiteraard ook een invloed zullen hebben op de hoogte van de rijen.
  wd-rijhoogte5

Snel naar voettekst

V. Hoe kan ik best naar de voettekst in een Word document? Als ik dubbelklik krijg ik massa’s enters, maar kom ik niet in de voettekst.

A. Dubbelklik in de koptekst, en ga met de pijl (op het toetsenbord) naar beneden.

 

Zotero een referentie naar een webpagina laten maken

Het is heel eenvoudig om met de referentiemanager ZOtero een referentie naar een webpagina te maken.

 • Start Firefox. Installeer de Zotero plugin van http://www.zotero.org.
 • Bezoek de webpagina waarvan je een referentie wil maken.
 • Rechtsklik en kies uit eht ZOTERO menu de opdracht om een referntie te maken.
  ws-zotero-1
 • Klik op de Z in de taakbalk om de lijst met referenties te openen. Kies daarin de net aangemaakte referentie, en vul aan. Met name de naam van de auteur kan Zotero niet automatisch vinden.
  ws-zotero-2

2E1

V. Ik probeer 2E1 te typen in ene mailbericht, maar de E wordt klein en gaat omhoog. Dan maar naar Word, en ook daar gebeurt hetzelfde. Hoe krijg ik die E naar beneden?

2e1

A.

Dat heeft te maken met de autocorrectie-instellingen van Office. Die zijn het makkelijkst in te stellen in Word, Bestand, Instellingen.

2e1-2

En haal nu het kruisje weg bij Rangtelwoorden.

2e1-3

Als je meer info nodig hent, kijk dan bv. eens naar

Automatische opmaak ongedaan maken of uitschakelen – https://support.office.com/nl-nl/article/Automatische-opmaak-ongedaan-maken-of-uitschakelen-195c72fc-5e3f-43d5-a0c3-bf3606e2e58e

Reeks foto’s in één keer invoegen

V. Kan ik een hele reeks foto’s in één keert invoegen in een Word document?

A. Wat er zo maar kan (=wat ingebouwd is):

 • Word, Insert, Picture – open de map met die foto’s en selecteer alle foto’s in kwestie (Ctrl+a, of ctrl+klik) Word voegt die netjes onder elkaar in. Maar je moet natuurlijk wel eerst zorgen dat de foto’s in de juiste formaten staan.
 • Maak een Powerpoint presentatie, voeg daar een foto-album in. Dan exporteer je die presentatie als Word handouts en werk je van daar verder.
 • Maar er zijn ook een aantal plugins die je kunnen helpen, bijvoorbeeld Word Photo Gallery – http://www.gmayor.com/photo_gallery_template.html

Alle hyperlinks verwijderen uit document

V. Kan ik alle hyperlinks verwijderen uit een Word document? IK heb vele stukken geplakt,; en, die staan vol links.

A. Ja, dat kan. Ctl+A (alles selecteren), Ctrl+Shift+F9. Of je kan rechtsklikken op elke link apart om de hyperlink te verwijderen.

Zie: How to remove all hyperlinks in Word? – http://www.extendoffice.com/documents/word/635-word-remove-all-hyperlinks.html

Maar natuurlijk kan je ook plakken als tekst zonder opmaak en dan zijn de links en andere opmaak weg van bij het begin.

 

Inhoudstafel is blauw en zonder pagina’s

V. Help! de inhoudstafel in mijn Word document is blauw en heeft geen paginanummers. Ik update maar er gebeurt niets.
wd-inht-blauw1

A. Ga naar VIEW en kies voor PRINT LAYOUT.
wd-inht-blauw2
Nadien zal je inhoudstafel er gewoon uitzien.

Velden updaten vooraleer af te drukken

V. Is het mogelijk om een inhoudstafel te updaten vóór het printen? Het is jammer dat een document geen correcte inhoudstafel geeft.
A. Ja, het is een instelling in Word. Word, File, Options, Display, Update fields before printing.WDupdatefieldsbeforeprinting

Verborgen tekst verwijderen

V. Ik heb hier eerder gelezen dat verborgen tekst zo handig is om opdrachtenbladen of vragenlijsten te maken waarin de sleutel is opgenomen zodat ik achteraf makkelijk kan aanpassen of controleren. Maar kan ik alle verborgen tekst in één keer verwijderen?

A. Even hernemen: als je de sleutel (het antwoord) mee in je vragenblad zet, kan die tekst selecteren en via Ctrl+Shift+H markeren als verborgen. Je kan in de Word opties instellen of de verborgen tekst al dan niet wordt afgedrukt. Bij niet afdrukken heb je de opgave, bij afdrukken van de verborgen tekst heb je de sleutel.

verborgentekstweg

Om alle verborgen tekst uit een document te verwijderen.

 • Maak niet afdrukbare tekens zichtbaar met de toets ¶ of Ctrl+8
  verborgentekstweg2
 • Doe Ctrl+H (zoeken en vervangen). Kies daar voor “Gelijk welk karakter)” (of zet daar ^?)
  verborgentekstweg4
  en bij MEER, Opmaak: Lettertype, Verborgen
  verborgentekstweg5
 • Vraag Word alles te vervangen
  verborgentekstweg6
 • En ze zijn weg
  verborgentekstweg7

Niet-rechthoekige afbeelding opnemen in een tekst

V. Kan ik een niet rechthoekige afbeelding opnemen in een tekst – bv. een foto bijsnijden of zo?

A. Een afbeelding die je invoegt is altijd rechthoekig, maar je kan die in Word wel transparant maken of de achtergrond ervan verwijderen. Maar vooral: je kan een onregelmatige vorm uitsnijden uit iets dat op je scherm staat (foto of iets anders).

 1. Open het bestand waar die afbeelding in staat en zorg dat ze volledig op je scherm past.
 2. Zoek naar het knipprogramma. Gebruik desnoods het vergrootglas – en als je dit veel wil doen, kan je dat knipprogramma vastmaken aan Start na er op te klikken met de rechtermuisknop.
  knipprogramma1
 3. In het knipprogramma kan de vorm instellen – kies daar voor Vrije vorm-knipsel.
  knipporgramma2
 4. Knip het stuk uit het scherm. Het zal geopend worden in Knipprogramma. Daar kan je het desgewenst bijwerken of gewoon kopiëren.
  knipprogramma3

 

Lijnen nummeren in Word 2013

V. Hoe kan ik lijnen nummeren in Word 2013?

A. Dat is ingebouwd in Word:

 1. Ga naar Pagina-indeling, Regelnummers
  regelnummers1
 2. Klik op Regelnummeropties
  regelnummers2
 3. Stel in bij welk nummer je wil beginnen, om de hoeveel lijnen je wil nummeren, en wanneer er opnieuw moet begonnen worden met tellen.
  regelnummers4
 4. En je bent er.
  regelnummers3

 

Zie ook:

http://www.tech-recipes.com/rx/35019/word-2013-numbering-lines-in-margins/

Opslaan zonder tussenscherm

V. Kan ik in Word 2013/2016 gewoon opslaan zonder dat tussenscherm?

A. Ja – gebruik Ctrl+F12. Je kan dat backstage scherm ook uitschakelen in de opties, Opslaan.

savescreenbacstage

Zie ook: Disable Backstage View When Saving a New File in PowerPoint 2016 – http://www.tech-recipes.com/rx/57314/disable-backstage-view-saving-new-file-powerpoint-2016/

Interlinie en inspringing wijzigen in de bibliografie

V. Kan ik de inspringing en de interlinie wijzigen van een Word bibliografie?

A. Ja, dat kan. Maar vooraf: die inspringing maakt deel uit van de bibliografgische standaard (APA bv.) Je mag dat niet zo maar wijzigen.

Dit kan je doen:

 • Voeg een bibliografie toe aan je document.
 • Stijlen, Stijen toepassen (Ctrl+shift+S) dan Stijlen (knop AA)
 • Kies de stijl bibliografie. Rechtsklik erop, kies Wijzigen.
 • Bij alinea kan je de regelafstand wijzigen en de inspringing.

 

Automatisch referentiebeheer: Zotero of Mendeley?

V. Welke referentiemanager raad je nu aan: Zotero of Mendeley?

A. Dat hangt er van af wat je wil en in welke omstandigheden je werkt.

 • Beide produkten zijn gratis – anders dan de andere reference managers, die allemaal betalend zijn.
 • De ene heeft features die de andere niet heeft en omgekeerd – zie bv. deze vergelijkende tabel van Mendeley zelf:
  mendeley10
  Opvallend daarin is meer opslagruimte voor Mendeley, en de mogelijkheid voor PDF annotatie. Verder valt ook op dat beide een aantal features hebben die ontbreken in de (duur) betalende paketten.
 • Installatie is zeker een issue. Zotero is een plugin voor Firefox die geen speciale eisen stelt, terwijl Mendeley moet geïnstalleerd worden (op voorhand of met admin rechten). En ook de warning die de web importer in IE geeft is niet van de poes:
  mendeley09
  Anderzijds werkt Zotero alleen op Firefox (ja, ook al wordt Chrome vermeld!). En is Zotero niet beschikbaar op iOS, al lijkt installatie van een reference manager op een tablet niet echt meest nuttige…
 • Zotero detecteert automatisch dat er bronnen op de pagina staan, Mendeley niet.
 • Mendeley importeert de Zotero databank (mits het over hetzelfde account gaat) – maar niet omgekeerd.
 • Conclusie? Om snel te werken lijkt Zotero me de beste oplossing. En Mendeley importeert Zotero, dus je kan zelfs combineren.

Automatische bibliografie maken met Mendeley

Mendeley is een gratis reference manager – een softwarepekket om bibliografie mee te maken en te beheren. Zo werkt het:

 1. Download en installeer het pakket van op http://www.mendeley.com
  mendeley0
 2. Maak een account zodat je je bibliografie kan opslaan en via de cloud elder bewerken of opvragen.
 3. Installeer de Web Importer. Dat is geen plugin of add-on, maar een link (met Javascript) die je aan de werkbalk met favorieten toevoegt door die knop er naartoe te slepen.
  mendeley1
 4. Installeer de Word plug-in zodat Word je bibliografie kan benaderen.
  mendeley3
 5. Vanaf dan kan je werken: als je in een bibliografische databank hebt opgezocht, kan je door een klik op die knop de web importer instrueren welke bronnen je aan je bibliografie wil toevoegen. Je kan ook aangeven dat je de PDFs in kwestie waar mogelijk ook wil downloaden.
  mendeley2
 6. Je kan je synchronisatie-instellingen aanpassen, submappen maken en notities maken bij referenties. Je kan ook delen met collega’s met wie je samenwerkt.
  mendeley4
  mendeley5
 7. In Word heb je nu bij References de mogelijkheid om rechtstreeks te zoeken in je Mendeley bibliografie, een bron uit die lijst in te voegen, en nadien de bibliografie te maken op basis van de  in dat document gebruikte bronnen.

Mailing corrigeren via veldcodes

V. Ik heb ene tikfout gemaakt bij het smaenvoegen van een Word document en een Excel bestand. Hoe kan ik dat best rechtzetten?

A. Via veldcodes. Druk Alt+F9

mailmergewordcodes

Dara kan je de correcties doorvoeren. Druk terug op Alt+F9 en je kan verder werken.

Zotero geeft vreemde codes

V. Bij gebruik van Zotero in Word krijg ik geen bibliografische verwijzingen maar vreemde tekens.

A. Waarschijnlijk heb je veldcodes zichtbaar gezet (waarschijnlijk per ongeluk). Als het er zo uit ziet:

zotero-codes1

druk dan op Alt+F9 en je krijgt:

zotero-codes2

Vermijden dat tab een nieuwe rij maakt in Word tabel

V. Tab op de laatste rij maakt een rij bij in een Word tabel. Kan ik dat uitschakelen?

A. Niet zo maar, maar er is wel een mogelijkheid: je kan met de VBA code op http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=474 die gebeurtenis opvangen en het maken van een nieuwe rij vermijden.

Bibliografie sorteert niet alfabetisch

Vreemde vaststelling bij het nakijken van een bibliografie: de sortering is niet alfabetisch.

Nochtans zijn het automatische bronnen. Bij het openen van de twee eerste in de lijst (de twee die niet alfabetisch staan) vind ik spaties -na- de naam.

biblionietalfabetisch3 biblionietalfabetisch2

Die zie ik bij een tweede blik ook in de bibliografische lijst.

biblionietalfabetisch4

Bij het wegnemen van die extra spaties verdwijnt het probleem.

Opmaakprofielen 6. Sets van opmaakprofielen

Sinds versie 2013 kent Word templates naast de opmaakprofielen – in zeker zin opmaakprofielen voor sets van opmaakprofielen. Je vindt ze op de Design tab.

image024

Hier kan je een ander design kiezen, een nieuw design maken en/of een bestaand design aanpassen.

Opmaakprofiel 5. Opmaak voetnoten wijzigen

V. Kan ik de tekst van de voetnoten groter krijgen.

A. Voeg een bibliografie in, doe Ctr+shift+S (apply styles / stijlen toepassen), druk op AA. Rechtsklik op het voetnoot opmaakprofiel, en kies Wijzigen.

Opmaakprofielen 4. Opmaak bibliografie wijzigen

 

V. Kan ik de opmaak van de bibliografie wijzigen? Ik wil met name dat inspringen weg, en méér interlinie.

A. Ja dat kan – maar vergeet niet dat die stijl zo gekozen is in functie van standaarden en afspraken. Maar het kan zeker. Voeg een bibliografie in, doe Ctr+shift+S (apply styles / stijlen toepassen), druk op AA. Rechtsklik op bibliografie, en kies Wijzigen.

image022

 

Opmaakprofielen 3. Andere opmaakprofielen die je kan gebruiken

V. Ok, opmaakprofielen – maar ik zie er slechts enkele. Is het dat dan?

image006

A. Neen, er zijn er meer – klik op Apply styles (stijlen toepassen), dan op de knop AA.

image016

En je krijgt rechts de lijst:

image018

Verder:

 • Onder “Manage styles” (nogmaals de knop AA) staat een krachtig hulpmiddel om stijlen te beheren:
 • Je kan zelf een opmaakprofiel bijmaken. Selecteer een stukje tekst, klik op de pijl naar beneden rechts van de lijst van opmaakprofielen en kies ervoor om een nieuwe stijl/opmaakprofiel te maken.

Geen DOI in Word voor Mac

V. Ik slaag er niet in DOI toe te voegen aan een bibliografische referentie in Word voor Mac. Wat doe ik mis?

A. Er is inderdaad een probleem: gebruikers van Word 2011 melden dat het DOI veld niet verschijnt bij het maken van een bibliografische referentie. Als die DOI echt zo belangrijk is, kan je dat oplossen door twee XML bestanden manueel aan te passen. De details staan in http://answers.microsoft.com/en-us/mac/forum/macoffice2011-macword/has-anyone-updated-the-apa-xsl-for-office-2011-to/ea42180f-8acf-4281-8cee-097fd0df1c6a

Let op: als het daar misloopt, kan het zijn dat je geen bibliografie meer kan maken in Word 2010.

 

ip-location