Archieven

Excel 2010+

Excel: Is getal tussen 1 en 15?

V. Is er een manier om een 1 te krijgen in Excel als de invoer van een bepalade cel tussen 1 en 15 is?
A. Bijvoorbeeld:

=ALS(ISGETAL(A1);ALS(A1=<15;ALS(A1>=0;1;"");"");"")

samengesteld uit deze elementen

=ALS(ISGETAL(A1);

is A1 een getal?

ALS(A1=<15;

als het een getal is, is het 15 of kleiner?

ALS(A1>=1

Als het zo is, is het niet kleiner dan een?

;1;

zo ja, zet 1

"");"");"")

anders niets.

Bron van draaitabel achterhalen

V. Als ik een draaitabel heb gemaakt, kan ik nog zien welke de basisgegevens zijn? Ik zie wel de namen van de kolommen, maar niet waar die kolommen dan staan.
A. Klik op de draaitabel, dan Analyseren, Andere gegevensbron, Andere gegevensbron.

 

Je zal zien waarop je bestaande draaitabel gebaseerd is.

Leeftijden van tekst omzetten in getal

V. Ik heb een Excel geërfd met daarin leeftijden genoteerd als bv. 44 j 10 m. Kan ik dat omzetten naar getallen, zodat ik kan rekenen en bv. filteren?

A. Ja – ik zou dat doen met

=NUMBERVALUE(LEFT(A1;2))

Excel neemt dan de eerste twee tekens van die leeftijd (ik ga er van uit dat de leeftijd in twee cijfers is, of een cijfer en een spatie) en zet die om in een getal.

Het x-grootste getal vinden

V. Hoe kan ik het x-grootste getal vinden in Excel?

A. Met de functie GROOTSTE. Daarnaast is er ook de functie RANG, die weergeeft welke rang een waarde heeft in een reeks. Bijvoorbeeld 200 willekeurige getallen in de A kolom, en

 • dan vind je met RANG de hoeveelste (hoe grootste) een bepaalde waarde is
 • en met GROOTSTE vind je de x-grootste waarde

Zin om te spelen? dat kan hier.

Enquêtes verwerken: reeksen van antwoorden

Soms gaat een reeks van antwoorden gebruikt worden voor verschillende vragen. Dat is bv. het geval met waardeschalen. De eenvoudigste manier om die te verwerken, is tellen met AANTAL.ALS.

Nadeel is dat je geen draaitabellen kan gebruiken om antwoorden op verschillende vragen te combineren. Dat is op te lossen door de antwoorden op twee vragen te combineren met &:

en die te tellen met AANTAL.ALS waarbij je het criterium van AANTAL.ALS ook samenvoegt met &:

Enquêtes verwerken: meervoudige selectie

Als je vraag een meervoudige selectie toelaat, splits je de mogelijke antwoorden beter op.

Dat kan met de formule =ALS(ISGETAL(VIND.SPEC(D$1;A2));D$1;””).

Als de inhoud van D1 wordt gevonden in A2 (=als deel van A2), wordt  D1 weergegeven. Vandaar kan je verder werken met draaitabellen.

Inhoud van cellen omwisselen in Excel

V. Als ik twee cellen selecteer, kan ik die omwisselen?

A. Ja, dat kan. Het kan uiteraard met een macro (zie bv. ExtendOffice). Maar het kan ook véél eenvoudiger, zoals uitgelegd op addictivetips.

 • klik op de grens tussen beide cellen
 • druk op shift en sleep die grens naar de doelcel
 • laat los als de muisaanwijzer verandert in drie dikke strepen (stijl ‘balkprofiel’)

 

Gelijke cellen laten oplichten

V. Kan Excel gelijke cellen in twee verschillende kolommen laten oplichten? Ik bedoel: als de waarde in de tweede kolom gelijk is aan de waarde in de eerste kolom?

A. Ja, dat kan met voorwaardelijke opmaak, maar er is een trucje.

 • Selecteer de eerste cel van de tweede kolom (de eerste cel die moet oplichten)
 • Start tab, Voorwaardelijke opmaak, Nieuwe regel
 • Cellen opmaken met, Celwaarde gelijk aan
 • Tik =A2 (de truc is: géén “”, géén dollartekens)
    
 • Stel de opmaak in
 • Kopieer de opmaak naar beneden

 

Grafiek maken voor zwart/wit afdrukken

V. Ik heb grafieken in een tekst opgenomen die gekopieerd is, maar die grafieken zijn niet te te lezen. Is dat op te lossen?

A. Je kan een grafiek voorbereiden voor gebruik in zwart/wit afdrukken.

Het was eenvoudiger in Excel 2010. Zie https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2012/03/28/excel-charts-tips/

In Excel 2013 en 2016 doe je dat zo.

 • Maak de grafiek
 • Rechtsklik op een regio / segment en kies Opvulling, Bitmappatronen, Meer bitmappatronen. Kies rechts voor Patroonopvulling
   
 • TIP. In het geval van cirkelgrafieken, zorg ervoor dat de labels duidelijk vermeld zijn. Voeg Gegevenslabels toe (via +), kies rechts voor Categorienaam en Labellijnen toevoegen

 

 

 

Examen genereren uit vragenlijst

V. Hoe zou ik een examen kunnen laten genereren uit een (Access) databank? Bv. drie vragen van een bepaalde categorie, twee van een andere enz. Ik denk dat het met Access best zou gaan.

A. Neen, Access is niet echt geschikt. Met Access kan je een lijst maken, maar niet een willekeurige selectie genereren. Ik zou dit doen, met Word en Excel:

 • Maak een lijst van alle vraagcategorieën die je nodig hebt / wil gebruiken. Noteer die, en maak een code voor elk.
 • Stel je examenvragen op. Selecteer elk van de vragen, en druk Alt+F3 om een tekstfragment te maken. Begin de naam van elk van die fragmenten met de passende code van de vorige stap.
 • Lijst alle tekstfragmenten op – daarvoor kan je gebruikmaken van de code voorgetseld in Stackoverflow. Ik zou die code zo aanpassen en plakken in een nieuw te maken module (via Alt+F11):
  Sub ListBuildingBlocks()
  Dim oTemplate As Template
  Dim oBuildingBlock As BuildingBlock
  Dim i As Integer
  For Each oTemplate In Application.Templates
   For i = 1 To oTemplate.BuildingBlockEntries.Count
   Set oBuildingBlock = oTemplate.BuildingBlockEntries.item(i)
   Debug.Print oBuildingBlock.Name>
   Next
  Next
  End Sub

  en die code uitvoeren in het immediate window. Het resultaat is de lijst van alle beschikbare tekstfragmenten.

 • In Excel twee kolommen maken: een eerste met de namen van de tekstfragmenten, en een tweede met een willekeurig getal (=RAND()).
 • Filter op de tekstfragmenten – met behulp van de code waarmee elke fragmentnaam start.
 • Sorteer op het willekeurig getal en neem er zoveel je nodig hebt – bv. vier voor die ene categorie waar je nu mee bezig bent.
 • Selecteer de namen van de fragmenten, en plak in Word.
 • Druk op F3 na elk van de namen van de fragmenten
 • En je hebt je examen. Je hebt kunnen gebruikmaken van alle opmaakmogelijkheden van Word (met name enters en inspringen maar ook afbeeldingen en lijsten of tabellen, wat niet zo maar kan in Excel of Access) en Excel heeft voor de selectie gezorgd.

Van etiketten naar tabel

V. Ik heb hier een document ‘geërfd’ om etiketten af te drukken. Kan ik dat terug in Excel krijgen zonder alles over te tikken?

A. Dat Word document bevat de etiketten in de vorm van een tabel. Je kan dat relatief eenvoudig omzetten in een Excel werkblad.

 1. Kies een teken dat nergens in de adressen voorkomt. Bijvoorbeeld puntkomma of ster.
 2. Ctrl+H (zoeken en vervangen), ^p (enter), het teken dat je koos in 1
 3. Selecteer de hele tabel met het knopje linksboven. Ga naar Indeling, Converteren naar tekst. Kies voor alineamarkeringen
   
 4.  Nu omgekeerd: terug naar een tabel. Je kan dit doen in Word: tekst selecteren, Invoegen, tabel, Tekst naar tabel converteren. Kies als lijstscheidingsteken het symbool van 1. Of in Excel: plakken, selecteren, Gegevens, Tekst naar kolommen. Zeg dat je tekst Gescheiden is, en geef het teken op van in de eerste stap.

Voorwaardelijke opmaak van een grafiek

V. Ik weet hoe ik voorwaardelijke opmaak van cellen kan doen in Excel. Maar kan ik dat ook doen met grafieken?

A. Ja, dat kan. Het mees voor de hand liggend zijn kolommen – en de oplossing is het maken van een gestapelde kolommen. Bijvoorbeeld door het uitlichten van minimum en maximum, of het laten aanduiden van waarden onder een bepaalde waarde en boven een andere bepaalde waarde.

 

Dat gaat zo: een kolom met de waarden die in de grafiek moeten worden opgenomen, een kolom (of enkele kolommen) met de waarde die moet worden uitgelicht, en een kolom met de restwaarde.

Bijvoorbeeld: minimum en maximum uitlichten.

 • een kolom met de waarden
 • een kolom voor het minimum
  =ALS(A2=MIN(A:A);MIN(A:A);0)
 • een kolom voor het maximum
  =ALS(A2=MAX(A:A);MAX(A2);0)
 • en een kolom met de restwaarde voor de grafiek – als er geen minimum of maximum is
  =A2-(B2+C2)
 • dat ziet er zo uit – en dan maak je een gestapelde kolomgrafiek

Bijvoorbeeld: het laten markeren van waarden onder een bepaalde waarde, en andere boven een bepaalde waarde.

 • een kolom met de waarden
 • een plaats waar de minimumgrens staat en een waar de maximumgrens staat
 • een kolom met de waarden onder de ondergrens
  =ALS(A2<$H$1;A2;0)
 • een kolom met de waarden boven de bovengrens
  =ALS(A2>$H$2;A2;0)
 • en een kolom met de restwaarde voor de grafiek – de waarden tussen de ondergrens en de bovengrens
  =A2-(B2+C2)

Interesse? Dit is het uitgewerkte voorbeeld, met randomgetallen voor de waarden.

Meer weten?

 

Trendlijn met volle lijn

V. Als ik een trendlijn toevoeg aan een grafiek in Excel krijg ik een stippellijn. Kan ik daar geen volle lijn van maken?

A. Jawel.

 • Voeg een trendlijn toe aan de grafiek vie +, Trendlijn. Kies voor “Meer opties”
 • Ga naar Type streepje en kies naar de lijn die je wil gebruiken

  Je
  kan zo overigens ook een pijl toevoegen, als je dat zou willen.

Reeks van gelijke op opeenvolgende getallen in Excel

Excel kan voor jou een reeks maken vertrekkende van één of twee getallen die je opgeeft.

 • Plaats het eerste getal (of de eerste twee getallen) in een cel (of cellen), selecteer en trek naar beneden
 • Excel zal die éne cel kopiëren, of de reeks uitbreiden door verder te rekenen vertrekkende van die twee eerst opgegeven getallen.
 • Niet het gewenste effect? Druk op de knop die verschijnt vlak na het kopiëren en kies voor Cellen kopiëren / Copy cells om kopijen te verkrijgen, of Reeks doorvoeren / Fill series
  xl-contextcopynl xl-contextcopy
 • Je kan op die manier ook opmaak kopiëren (Alleen opmaak doorvoeren / Fill formatting only) of een kolom aanvullen (Flash-opvulling / Flash fill)

Hele kolom aanvullen

Als je wil, kan Excel voor jou een reeks van getallen aanvullen.
flashfill1

Ga in de reeks staan die moet worden aangevuld, en druk op Gegevens, Flash fill

flashfill2

Je kan hetzelfde effect bereiken met de sneltoets Ctrl+E

Tijd of datum in Excel

V. Ik heb een cel met daarin een tijd en datum. Is het mogelijk om alleen de tijd of alleen de datum te gebruiken of te tonen.

A. Om alleen de tijd of alleen de datum te tonen kan de celeigenschappen instellen. “Tijd” en “korte datumnotatie” / “lange datumnotatie” gaan alleen dat deel van de informatie tonen.

xl-tijdofdatum

Om alleen de datum te behouden gebruik je de functie INTEGER, duie laat vallen wat na de komma staat (de uren)
=INT(datum)
=INTEGER(datul)

Om alleen de tijd te behouden gebruik je de functie REST
=MOD(datum;1)
=REST(datum;1)

Zie ook: Datum en tijd uit een cel abstraheren met Excel – http://www.bevio.nl/2013/03/datum-en-tijd-uit-een-cel-abstraheren/

Speciaal plakken in Excel

V. Is het mogelijk om iets anders te doen dan Ctrtl+V om te plakken in Excel? Dikwijls komt er opmaak mee die ik niet wil, en soms wil ik alleen de opmaak (en niet de inhoud) plakken.

A. Ja.

 • Je kan de opmaak kopiëren/plakken met de borstel. Ga op de cel staan met de bedoelde opmaak. Klik op de borstel. Klik nu op de cel die die opmaak moet overnemen. Klaar!
 • Maar je kan nog véél meer doen met speciaal plakken
  xl-speciaalplakken
  Van links naar rechts en van onder naar boven kan je plakken:

  • (1) alles (‘gewoon’ plakken)
  • alleen de formules
  • alleen de opmaak van formules en getallen
  • de opmaak van de bron behouden
  • (2) zonder randen
  • met behoud van de breedte van de bronkolom
  • transponeren (rijen en kolommen wisselen)
  • (3) alleen de waarden
  • opmaak van waarden en getallen
  • opmaak van waarden en bronnen
  • (4) alleen de opmaak
  • koppeling plakken
  • afbeelding plakken
  • gekoppelde afbeelding

Voor meer details verwijzen we graag naar: Opmaak kopiëren/plakken gebruiken  – https://support.office.com/nl-nl/article/Opmaak-kopiëren-plakken-gebruiken-4bb415a9-d4e4-42b7-b579-170adc594e40

Spreadsheet hergebruiken

V. Is het mogelijk om een spreadsheet die ik gemaakt heb, te hergebruiken voor een volgend project? Met lege gegevens wel te verstaan. Tot nu toe heb ik een bestand alleen-lezen gemaakt en dat steeds gekopieerd, maar die kopij is natuurlijk ook alleen-lezen.

A. Het kan veel eenvoudiger: sla de spreadsheet waarvan je wil vertrekken, op als sjabloon (template).

xl-templatemaken

Dubbelklikken op die template zal een nieuwe, lege spreadsheet maken op basis van die template (d.w.z. met een kopij van die template)

En als je die template / dat sjabloon opslaat in de map van de sjablonen, kan van in Excel met een Bestand, Nieuw, zo’n kopij maken.

Als je meer informatie nodig hebt:

Hoogste waarde laten oplichten

V. Hoe kan ik de hoogste waarde van en Excel bereik laten oplichten?

A. Dat is ingebouwd.

 • Selecteer de cellen in kwestie
 • Voorwaardelijke opmaak, regels voor bovenste/onderste
  xl-top10-1
 • Zeg dat je één enkele waarde wil, en stel de opmaak in.
  xl-top10-2

Cellen kopiëren of verplaatsen zonder de adressen te laten aanpassen

V. Als ik cellen kopieer passen de adressen zich aan – tenzij de adressen met dollartekens. Kan ik cellen verplaatsen (dus niet) kopiëren) zónder dat adressen opschuiven? En van één blad naar een adres blad?
A. Ja, er zijn drie opties:

Van adresetiketten naar adreslijst

V. Een hele tijd geleden heb ik adresetiketten gemaakt van een adreslijst. Die adreslijst ben ik kwijt – maar kan ik nu nog de adreslijst terugvinden?
A. Ja, er zijn een pak mogelijkheden. eerst en vooral moet je zoeken – tik enkele namen in het zoekvak van Windows in – mogelijk staat het adresbestand op een onverwachte plaats. Niet? dan kan je dat adresbestand herstellen.

 • Open het Word bestand met de etiketten. In de tabel gaan staan
  Layout, Data, Convert to Text
  Separate with: *
  Dat zal een * plaatsen tussen de teksten in de verschillende cellen
  wd2013-tabletotext wd2013-tabletotext2
 • Ctrl+H (vervangen)
  vervang ^b (sectie-eindes) door niets (leeglaten)
  wd2013-tabletotext4-removesectionbreaks
  vervang ^p^p door ^p (twee enters door één enter)
  vervang ^p door ;
  vervang * door ^p (een enter na elk stuk dat een cel was
  Dan staat er ; tussen de velden, en een enter na elk record (elk adresgegegeven)
 • Op de eerste regel tik je
  naam; straat; gemeente
 • Herlees manueel of je gegevens er goed gestructureerd uitzien. Op elke regel moet je
  naam; straat; gemeente
  zien staan.
 • Selecteer alles en plak in Excel – Plakken special, onopgemaakte tekst
 • Selecteer in Excel, Gegevens, Tekst naar kolommen – en geef ; als lijstscheidingsteken.
  wd2013-tabletotext3 wd2013-tabletotext4

 

Tekst verticaal zetten in Google drive

V. Kan ik tekst verticaal zetten in de spreadsheet van Google Drive?

A. Neen, dat gaat niet. Zie: https://productforums.google.com/forum/#!topic/docs/Dolco0PAXcM

Het is een handige manier om vele kolommen naast elkaar te zetten, en de tekst zichtbaar te houden.

xl-rotate0

In Excel is het heel eenvoudig: er is een opdracht voor in het lint.

xl-rotate1

En er is een dialoogvenster voor Celuitlijning.

xl-rotate2

Er is in Google een truucje (de letterreeks uit elkaar halen letter per letter) – zie How to make vertical column headers in Google docs – http://www.quikstarts.com/Internet/Google-Docs/how-to-make-vertical-column-headers-in-google-docs/

Rekenblad sorteert niet zoals verwacht

V. Examentijd, dus puntenlijsten. Maar ik zie dat de spreadsheets in Google Drive niet sorteren zoals ik verwacht. Wat kan ik doen?

A. Ja, het kan behoorlijk tricky zijn in Google Drive.

 • Om te beginnen moet je de te sorteren gegevens selecteren. Maar dan nog. Als je ‘gewoon’ sorteert via Gegevens, Blad sorteren
  googledrivesort1
  kan je niet opgeven dat je kolomkoppen of veldnamen hebt, en dan krijg je iets als:
  googledrivesort1b
 • Je moet kiezen voor Gegevens, bereik sorteren,
  googledrivesort2
  en aangeven dat de eerste rij berichtkoppen bevat.
  googledrivesort3
 • Overigens: in Excel is het een stuk eenvoudiger: kies voor aangepast sorteren, zeg dat de gegevens data headers hebben,
  googledrivesort4
  en duid aan in welke volgorde je ze gesorteerd wil hebben.googledrivesort5
  Excel zal je sorteervoorkeuren mee opslaan.

 

Excel zeurt over externe links

V. Ik heb hier enkele Excel files die, als ik ze open, een waarschuwing geven over externe files. Wat is dat?

A. Blijkbaar heb je in die bewuste spreadsheets verwezen naar andere spreadsheets. Excel wil je dat laten weten, en vragen of je die externe links wil updatens (=de laatste gegevens van die externe bestanden inlezen).

xlzietexternelinks1

In die spreadsheet met externe links kan je zoeken (Ctrl+F) naar rechte haken [

 

xlzietexternelinks2

om ze te vinden:

xlzietexternelinks3

Word en Excel 2013/2016 standaard – Off 2007 ook op toestel

V. Kan ik Word en Excel 2013 niet als standaard instellen op mijn Windows 10 toestellen? Het Office 365 abonnement zal niet verlengd worden, en daarom heb ik de oude Office 2007 ook nog staan. Maar zowel in Word als Excel blijven die 2007 standaard, niet 2013.

A.Van makkelijk naar moeilijker

Dubbels verwijderen in Excel

Het verwijderen van dubbels in Excel is heel handig.

xl-duplicata

Even opletten: het is niet hoofdlettergevoelig. Dat betekent dat

Jan
jan
jAn
jaN

als dubbels worden gezien.

Velden sorteren in draaitabel

V. Hoe kan ik velden sorteren in een draaitabel?

A. Naast “Rijlabels” staat een pijl

xl-sorteerpivot1

Daarop klikken geeft je sorteeropties

xl-sorteerpivot2

Maar je kan ook manueel de volgorde wijzigen. Selecteer het label en de waarde die erbij hoort – en als je de vierpuntige pijl ziet, kan je verslepen.

Zie bv. ook How to sort a pivot table manually – https://exceljet.net/lessons/how-to-sort-a-pivot-table-manually

Lange tekst zichtbaar maken in Excel cel

V. Ik heb wat langere tekst in een cel staan in Excel en als ik afdruk staat die tekst er niet helemaal op. Ik kan natuurlijk de kolom verbreden, maar dat is dan te breed. Wat kan ik doen?

A. Stel Tekstterugloop in.

 • Als je vertrekt van:
  xl-textwrap1
 • Selecteer de hele kolom (of rij – afhankelijk van wat je wil) en klik op de opdracht TEKSTTERUGLOOP.
  xl-textwrap2
 • En je krijgt:
  xl-textwrap3

Kolom deleten is geen kolom deleten?

V. Iets vreemd in Excel: als ik een kolom wil verwijderen, wordt ze soms leeggemaakt en soms verwijderd. Wat is dat?
A. Als je een kolom of rij geselecteerd hebt, kan je op twee manieren verwijderen – en het resultaat is niet hetzelfde.

 • Als je drukt op de toets DELET wordt de inhoud van de geselecteerde cellen verwijderd. Maar de geselecteerde rijen / kolommen zelf blijven staan.
 • Als je verwijdert met de opdracht Verwijderen onder de rechtermuisknop, worden de geselecteerde rijen / kolommen verwijderd.
  xl-deletecolumn

Excel 2016 kan prognoses maken

Een leuke nieuwigheid in Excel 2016: de nieuwste versie kan automatische prognoses maken op een apart blad. Het ziet er zo uit:

Details staan uitgelegd in Een prognose maken in Excel 2016 voor Windows – https://support.office.com/nl-be/article/Een-prognose-maken-in-Excel-2016-voor-Windows-22c500da-6da7-45e5-bfdc-60a7062329fd

Het komt hierop neer: selecteer de bekende gegevens, Gegevens, Prognoseblad, begin en einde opgeven.

Nog geen Excel 2016? Geen nood – in 2013 kan er ook zo iets, maar dan heel rudimentair. Selecteer de gegevens, maak een grafiek en voeg een trendlijn toe. Bij de opties voor die trendlijn kies je Voorspelling en stelt in voor hoeveel stappen / periodes.

xl2013-voorspellingen

 

Mailing corrigeren via veldcodes

V. Ik heb ene tikfout gemaakt bij het smaenvoegen van een Word document en een Excel bestand. Hoe kan ik dat best rechtzetten?

A. Via veldcodes. Druk Alt+F9

mailmergewordcodes

Dara kan je de correcties doorvoeren. Druk terug op Alt+F9 en je kan verder werken.

RC verwijzingen in Excel

V. Ik krijg de formules in een vreemde weergave in Exel: die worden weergegeven mer RC


A. Dat is een optie in Excel: File, Options, Formulas. Schakel de R1C1 optie uit

Excel: rijen en kolom die herhaald worden bij afdrukken

V. Hoe kan ik een rij (of twee of drie) herhalen bij het afdrukken van een Excel tabel?

A. Ga naar Page layout, Print titles.

image059

In het volgende scherm kan je aanduiden welke kolom(men) of rij(en) moeten herhaald worden – maar bv. ook of je celranden wil afdrukken.

image061

 

Afdruk samenvoegen – datum wordt getal

V. Als ik in Word een standaardbrief maak met gegevens uit Excel, wwodren data omgezet in een getal of in Amerikaanse notatie. Wat kan ik doen?

A. Probeer

{MERGEFIELD datum \@ “dd/MMMM/yy”}

na het weergeven van de veldcodes. Zie het gesprek op http://answers.microsoft.com/nl-nl/office/forum/office_365hp-word/afdruk-samenmvoegen-word-draait-datumnotatie-om-vs/89df729a-7a0d-444f-a0af-97d2c23c664e?auth=1 voor meer achtergrond.

Excel bladen apart versturen via mail

V. Kan ik van één Excel werkboek verschillende bladen naar verschillende correspondenten sturen?

A. Neen, dat gaat niet – als je een Excel werkboek toevoegt, is het noodzakelijkerwijze het hele werkboek. Dit kan wel (afhankelijk van er precies op die bladen staat ):

 • elk van die bladen kopiëren naar een nieuwe werkmap. Rechtsklik op zo’n tab om die te kopiëren. zie ook. Sending Single Worksheets via E-mail – http://excelribbon.tips.net/T008508_Sending_Single_Worksheets_via_E-mail.html ;
 • of je maakt de mailberichten, en plakt daarin telkens het stuk van het werkblad dat ze mogen zien;
 • mogelijk best: druk het Excel werkblad af als PDF – en kies daarbij voor het hele rekenblad. Je krijgt een PDF met alle bladen. Splits die PDF met iets als http://www.splitpdf.com/ en je hebt één PDF per bestemmeling. Maar die PDF heeft natuurlijk geen (interactieve) berekeningen meer, alleen resultaten.

0, nul of niets in Excel

V. Wat is het verschil tussen 0, nul of niets (lege cel) in Excel?

A. Terwijl een lege cel gewoon leeg is, is 0 een getal (en dan is de cel niet leeg) en “nul” is een string of letterreeks waar je (in principe) niet mee kan rekenen.

nul-1

Het verschil valt vooral op bij het maken van grafieken. 0, nul of niets (lege cel) geven een blanco in een kolomgrafiek.

nul-2

Maar bij ene lijngrafiek wordt er alleen 0 weergegeven (springt de grafiek naar de X-as) bij 0 en nul.

nul-3

En in dit bestand kan je alles eens bekijken.

Tekst terug horizontaal zetten in Excel

V. Ik heb tekst gedraaid in Excel, maar hoe krijg ik die tekst terug recht?
A. Kijk bij de uitlijningsmogelijkheden van de celopmaak.
xl-rotate2
xl-rotate1

 

EXCELlente statistiek

Excel bevat behoorlijk wat tools om aan ernstige statistiek te doen. In deze post wil ik wat inspiratie geven.

Willekeurige getallen bij wijze van voorbeeld / test

V. Ik zou een Excel willen tetsen en daarvoor heb ik willekeurige getallen nodig. Kan ik dat niet door Excel laten in plaats van zelf vanalles in te tikken?

A. Ja – met behulp van de functie RAND() [in het Nederlands ASELECT()] die een willekeurig kommagetal generereert tussen 0 en 1. of met =RANDBETWEEN(min;max) dat een willekeurig getal geeft tussen min en max. Daarmee kan je dit bv. doen:

 

Velden kwijt voor draaitabel

V. Ik ben of een andere manier het rechterstuk van het scherm kwijtgeraakt en ik kan niet meer verder met mijn draaitabel. Wat kan ik doen?
A. Ik denk dat je de lijst met velden kwijt bent. De opdracht om die terug te halen vindt je na rechtermuisklik op de draaitabel.

xlpivot-showfieldlist

Kan Excel bestand niet in/aanvullen

V. Ik heb hier een Excel bestand dat ik moet invullen maar dat gaat niet.  Voor als het belangrijk is: het is een bestand met macro’s.

A. Verwijder de tijdelijke bestanden op je computer.

Win+R (= Start, Run), %temp%. Alles selecteren en op DEL drukken.

Grafiek maken met illustraties

V. Kan ik een grafiek maken met illustraties in plaats van kleurvlakken?

A. Ja. Maak de grafiek, selecteer en rechtsklik om de eigenschappen in te stellen.

xlimagegraph1

Nadien kan je bij opvullen bepalen dat je een beeld wil gebruiken. Je kan kiezen voor een bestand, het klembord of een online afbeelding

xlimagegraph2

En Excel stelt je bij die laatste optie voor om een beeld te zoeken bij de online cliparts, via Bing of van je Onedrive bestanden.

xlimagegraph3

 

Meer info: http://www.tech-recipes.com/rx/32184/excel-create-a-pictograph/

Draaitabel updaten

V. Ik heb een draaitabel gemaakt en ik ben zeer tevreden van het resultaat. Maar als de gegevens wijzigen, moet ik dan herbeginnen?

A. Neen, je kan herberekenen. Formula, Recalculate now.

Als je meer details nodig hebt en/of verder wil gaan: Recalculate Formulas in Power Pivot

Excel blad (goed) verbergen

V. Kan ik een blad in een Excel werkboek verbergen?

A. Ja, je kan rechtsklikken op de tab van een Excel blad en kiezen voor Verbergen. Het blad is dan niet meer zichtbaar.

Maar… rechtsklikken in de zone van de tabs laat meteen ook toe om verborgen bladen terug zichtbaar te maken. Als je dat niet wil, kan je een blad Very hidden maken. Dat doe je in de Visual Basic Editor (VBE), via Alt+F11. Selecteer het blad dat je goed wil verbergen (linksboven), en rechtsbeneden zet je Visible op xlSheetVeryHidden.

 

Powerpivot

V. Ik heb geweldig interessante dingen gehoord over Powerpivot voor Excel 2013, maar ik vind dat niet op mijn Surface.

A. Het is een heel interessante Add-on voor Microsoft Excel voor analyse van gegevens.

Je vindt informatie op bv. http://www.powerpivotpro.com/what-is-powerpivot/

Je kan het downloaden van bv. http://office.microsoft.com/nl-be/excel-help/de-invoegtoepassing-power-pivot-in-microsoft-excel-2013-starten-HA102837097.aspx

Maar je kan de tool niet installeren op Surface RT.

Cellen in Excel onwijzigbaar maken

V. Kan ik een aantal cellen van een Excel werkblad beveiligen zodat een college die niet meer kan wijzigen?
A. Ja – maar het werkt omgekeerd: je duidt aan welke cellen wél mogen gewijzigd worden, en je beveiligt het werkblad.

 1. Selecteer cellen die beschrijfbaar/wijzigbaar moeten blijven. In de celeigenschappen kies je beveiliging om in te stellen dat die cellen niet vergrendeld moeten worden.xl-select-opmaakgetalxl-select-opmaakgetal-unlock
 2. Beveilig het werkblad (in de tab Controleren).
  xl-select-opmaakgetal-blocksheet1
 3. Stel een wachtwoord in. Noteer dat.
 4. Vergeet niet dat dit wachtwoord redelijk makkelijk te achterhalen is met software die makkelijk te verkrijgen is.

xl-select-opmaakgetal-blocksheet2

 

Delen van werkblad onwijzigbaar maken

V. Is het mogelijk om delen van ene Excel werkblad onwijzigbaar / onbeschrijfbaar te maken?

A Ja hoor.

 • Selecteer de cellen die mogen gewijzigd worden, dan Getal, Getalnotatie
  xl-select-opmaakgetal
 • Bij Bescherming, zet Geblokkeerd af

xl-select-opmaakgetal-unlock

 • En nu kan je het werkblad beveiligen.
  xl-select-opmaakgetal-blocksheet1
 • Geef een wachtwoord, bevestig dat wachtwoord, en je bent er.
  xl-select-opmaakgetal-blocksheet2

Functie TEXT werkt niet

V. Ik prober de functie TEXT te gebruiken om een getal om te zetten in een string. Maar TEXT wordt TEKST, en dat geeft uiteraard een foutmelding. Wat doe ik verkeerd?

A. Dat is het effect van autocorrectie. Ga eens kijken bij de autocorrectie opties (Bestand, Instellingen, Controle, AutoCorrectieopties. Verwijder het vervangen van “text” door “tekst”.

Zie ook: Automatisch spelling corrigeren en tekst en symbolen invoegen – http://office.microsoft.com/nl-nl/excel-help/automatisch-spelling-corrigeren-en-tekst-en-symbolen-invoegen-HA010354277.aspx

Verder: TEXT is een heel interessante functie om getallen (en met name data) op een interessante manier weer te geven. Bijvoorbeeld halt =TEXT(A1, “dddd”)

Zie TEXT function – http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/text-function-HA102752840.aspx

 

Synchroon scrollen om spreadsheets te vergelijken

V. Ik heb hier twee grote Excel bestanden. Kan ik die op een of andere manier naast elkaar zetten om te vergelijken?

A. Ja. Je kan vensters naast elkaar zetten met de snap functionaliteit van Windows 7: de titelbalk van een venster naar een zijkant slepen, die van het andere document naar de andere zijkant.

Zie: Arrange windows side by side on the desktop using Snap-  http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Arrange-windows-side-by-side-on-the-desktop-using-Snap

Maar Excel zelf heft nog iets praktischer: naast elkar scrollen.

 • Open beide rekenbladen.
 • View, View side by side.  Beide rekenbladen worden zichtbaar
  xl-syncscrollen
 • Als je nadien Synchroon scrollen aanzet, gaat het scrollen synchroon in beide weergaven.
  xl-syncscrollen2

Zie ook: Excel: Use Synchronous Scrolling and Split Multiple Column/Rows in Vertical/Horizontal View – http://www.tech-recipes.com/rx/44744/excel-use-synchronous-scrolling-and-split-multiple-columnrows-in-verticalhorizontal-view/

 

CONCATENATE geeft fout

V. Als ik in Excel probeer cellen samen te voegen met CONCATENATE krijg ik een #VALUE fout.

A. Dat kan gebeuren als je een bereik aanduidt in plaats van individuele cellen. Helaas werken de oude probleemoplossers http://support.microsoft.com/kb/94202 niet meer wegens achterhaald.

Ik raad aan om in plaats van

=CONCATENATE(A1:A4)

te gebruiken:

=A1&A2&A3&A4

Ofwel een eigen functie te maken. Alt+F11, module invoegen, en daarin plaatsen:

Function samenvoegen(r As Excel.Range) As String
Dim buffer As String
For Each cell In r
buffer = buffer & cell
Next
samenvoegen = buffer
End Function

Gebruik nu de functie samenvoegen in plaats van CONCATENATE.

ip-location