Archieven

Office 2010

Tekstkolommen gelijkmatig verdelen

V. Weet je hoe je kolommen in Word gelijkmatig verdelen? Nu loopt er één kolom door tot het einde van het blad, en de tweede stopt halverwege de pagina.

A. Zet een sectie-einde (doorlopend)
Layout, breaks, section break (continuous)

En dit is het resultaat:

Nog een tip: Vraag Word om alles weer te geven (Ctrl+8 of de knop met ¶) om te zien of je nog ergens andere eindemarkeringen hebt staan.

En ook: dit gaat over tekstkolommen (klommen met vloeiende tekst), niet over tabellen.

Kan niet groeperen in draaitabel

V. Soms kan ik een veld niet groeperen in een draaitabel. Weet je hoe dat kan?

A. De meest voor de hand liggende oorzaak is dat er in een (minstens één) cel een strong staat, een letterreeks die geen getal is.

Zie verder:

http://www.ozgrid.com/Excel/grouping-pivot-tables.htm

 

Hoofdletters en kleine letters in Word voor Mac

V. Naar het schijnt kan je met één toets kleine letters omzetten in HOOFDLETTERS, maar ik vind het niet. Ik gebruik Word voor Mac.

A. De sneltoets die je zoekt is Shift+F3 – maar op je mac klavier moet je mogelijk ook Fn indrukken, dus Fn+Shift+F3. En: er is ook een knop voor.

Zie ook:

Waarden selecteren die het kortst liggen bij veelvouden van x

V. Ik heb hier een hele set metingen. Is er een manier om daaruit de waarden te selecteren die het kortst bij een veelvoud van 5 liggen, kwestie van niet te veel gegevens in mijn grafiek te tonen. Kan dat in Excel?

A. Het is te doen als de waarden op elkaar volgen, door een hulpkolom te gebruiken waarin je het verschil berekent tussen de waarde en het kortstbijliggende veelvoud.

=ABS(A3-MROUND(A3;$C$1))

Als dat verschil kleiner is dan het vorige verschil en het volgende verschil, is dat het minimum en kan je het laten verschijnen met

=IF(B3<B2;IF(B3<B4;A3;””);””)

Dat ziet er zo uit:

En je kan het Excel bestand hier downloaden

 

Voorwaardelijke opmaak niet toepassen op lege cellen

V. Kan ik voorwaardelijke opmaak niét laten toepassen op lege cellen? Ik wil getallen lager dan 10 in het rood laten verschijnen, maar lege cellen worden ook rood.

A. Inderdaad: lege cellen hebben als waarde 0, dus lager dan 10.

Er zijn twee oplossingen.

 • Een flauwe oplossing, die werkt: vraag aan voorwaardelijke opmaak cellen op te maken tussen een lage waarde die bijna nul is (niet nul) en 10.
 • Echte oplossing: een voorwaardelijke opmaak voor blanco cellen toevoegen (wit) en die bovenaan de lijst zetten, en dan de verwerking van voorwaarden stoppen.
 • Maak een nieuwe regel. Let op: vraag niet regels gelijk aan niets (“”)

  Vraag Excel de blanco cellen op te maken – en wel ze op te maken als witte cellen.

 • Vraag Excel de regels te beheren.
 • Plaats de regel voor blanco cellen bovenaan, en vraag Excel de verweking van voorwaarden te stoppen als aan de voorwaarde is voldoen.

 

Opmaak wissen van Excel cellen

V. Als ik een getal intik in een cel (of een aantal cellen) in een Excel werkblad, wordt dat getal een datum en soms een bedrag met €. Hoe komt dat? Wat kan ik doen?

A. Het komt omdat je in die cellen eerder een datum resp. bedrag in die cel hebt geplaatst. Oplossing is om telkens een nieuw blad te maken telkens als je een nieuwe reeks gegevens wil verwerken.

Je kan ook de opmaak van cellen wissen met de gom onder Start.

De F5 functietoetsen in Powerpoint

F5 is een nuttige functietoets in Powerpoint

 • F5 start de presentatie van bij de eerste slide
 • Shift+F5 start van op de actieve slide
 • Ctrl+F5 start de presentatie in Skype
 • Alt+F5 start de diavoorstelling met hulpmiddelen

Totalen boven gestapelde grafiek

V. Kan ik totalen boven een gestapelde kolom krijgen? Automatisch, bedoel ik.

A. Ja, dat kan. Zo gaat het:

 1. Maak een kolom bij die het totaal berekent van de waarden die in de gestapeld kolommen worden uitgezet
 2. Selecteer de gegevens en voeg een gecombineerde grafiek toe
 3. Rechtsklik op één van de reeksen, en kies Grafiek wijzigen. Kies lijn voor het totaal, en gestapelde kolom voor de eerste reeksen.

 4. Voeg via + de data labels toe.
 5. Selecteer de lijngrafiek van de totalen, en kies vor Opvulling en Uitlijning blanco (geen kleur)
 6. Selecteer de labels van de lijngrafiek (de labels van de totalen) en zeg dat ze bovenaan moeten geplaatst worden.
 7. Klaar! Dit is het resultaat.
 8. Als je wil kan je hier de spreadsheet downloaden

Voorbeeld van een puntenboek

V. Kan je me helpen om mijn puntenboek te maken in Excel?

A. Je zal het vooral zelf moeten doen. Dit is wat je nodig hebt / wat je moet weten:

 • Je kan de som berekenen met de functie SOM, het gemiddelde met GEMIDDELDE
 • Gezond verstand
 • Je kan reduceren tot een bepaalde hoogte door te delen door het totaal van de maxima – gebruik dollartekens om  de verwijzingen naar de maxima vast te zetten.
 • Gelijke maxima? Gebruik GEMIDDELDE
 • Ongelijke maxima? Gebruik SOM, en deel door de SOM van de maxima
 • Je kan de namen op één blad plaatsen, en die hergebruiken op andere bladen.

Misschien helpt dit Excel model: puntenboek

Controls herhalen in een Word document

V. Kan ik controls laten herhalen in een Word formulier?

A. Ja, je kan controls laten herhalen als ze zich in een (hele) paragraaf of (hele) kolomrij bevinden, met behulp van de Repeating Section Content Control, een control die bij de  controls staat als je de Developer tools inschakelt in de opties van het lint van Word.

Meer details in How to nest content controls using Word 2013’s new Repeating Section Content Control

 

Horizontale lijn op de helft van een grafiek

V. Kan ik een lijn trekken op de helft van een grafiek?

A. Ja. Maak een kolom bij met daarin het gemiddelde van de waarden die je in de grafiek wil opnemen (of de mediaan – afhankelijk van wat je als grafiek wil maken, van wat je als ‘midden’ beschouwt).
In dit voorbeeld worden willekeurige gegevens uitgezet, samen met het minimum, het gemiddelde en het maximum.

Excel: gemiddelde mee in grafiek

Kostenverdeling

V. Er zijn apps voor kostenverdeling als vrienden samen op stap gaan. Maar kan dat niet gewoon in Excel.

A. Uiteraard – en het is eenvoudig. In bijlage een model met voorbeeldgegevens. Wijzig de namen, geef de gegevens in en … klaar!

kostenverdeling

Metingen uitzetten in een grafiek

V. Hoe kan ik metingen uitzetten in een grafiek?

A. Dat hangt uiteraard af van het soort metingen / gegevens. Enkele voorbeelden:

 • Eén reeks van getallen? Als het maar een maar een klein aantal verschillende getallen zijn (de hoeveelheid gegevens maakt niet uit – het mogen er duizenden zijn), is het antwoord waarschijnlijk een draaitabel. Plaats de gegevens in één kolom, met bovenaan de naam van de soort gegevens. Ga erin staan en doe Invoegen, Draaitabel. Sleep de naam naar kolommen én naar waarden.

  Wijzig “SOM” in “AANTAL”

  En je kan je grafiek maken.
 • Als je veel verschillende gegevens hebt, kan je de gegevens groeperen. Selecteer één waarde in de eerste kolom, rechtsklik en kies Groeperen.

  Kies beginwaarde, eindwaarde en de grootte van de stappen (bv. leeftijden opgedeeld in groepen van 10 jaar).

  En dit is het resultaat:

  Nadeel is wel dat de groepen steeds even groot moeten zijn.
 • Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van de functie AANTAL.ALS

  Het resultaat is alleen overzichtelijk als het aantal verschillende waarden beperkt is tot een tiental.
 • Heb je twee waarden?
  (in dit voorbeeld: een willekeurig getal op de X as, en het dubbel als meetresultaat)

  Selecteer de gegevens en maak een spreidingsgrafiek. En neen, je moet de waarden niet eerst sorteren.
 • Gaat het over straling (met een exponentieel verval, dus) ? Selecteer de Y as, rechtsklik, en vraag bij de instellingen ene logaritmische schaal.
 • Meer info nodig over draaitabellen? Misschien helpt de  ingebouwde PivotTable tutorial. Maar er zijn vele tutorials online, en veel video’s.
 • We geven je ook een Excel bestand met uitwerking van deze voorbeelden

 

Thema’s maken in Word

V. Hoe kan ik beginnen aan een Office thema in Word?
A. Ambitieus programma. Zorg eerst en vooral dat je dit onder de knie hebt:

 • opmaak van lettertypes
 • achtergronden en randen
 • opmaakprofielen
 • templates gebruiken
 • templates maken

Lees dan

Excel laten nummeren vanaf tweede rij

V. Kan ik Excel laten nummeren vanaf de tweede rij? Ik vind het storend dat er nummer twee staat.

A. Eigenlijk niet – dat kan niet.
Zie bv How to get excel row numbers to skip the header
Maar dit kan wel:
– een kolom invoegen waarin je zelf nummert
– of een kolom invoegen waarin je
=ROW()-1
zie How do I start rows with 0 (not 1) or not count header rows in Numbers?

Pedir y no cumplir, privilegio de dirigir