Archieven

Odisee

Voor mijn studenten van Odisee (ex-HUBKAHO, ex-HUB)

Waarden uit opeenvolgende bladen oplijsten met een formule

V. Kan ik een draaitabel maken over verschillende bladen heen? Ik zou de waarden van de cellen A10 en E4 analyseren over verschillende bladen (Sheet1, Sheet2, Sheet3 enz). Kan dat?

A. Neen. Je kan dat alleen een draaitabel maken als de waarden in kolommen staan op één blad.

Maar er is een oplossing. Maak een blad met

blad A10 E4
1
2
3
4
5

Je kan die cellen ophalen met een formule als =Blad1!A10 enz. En met de functie INDIRECT kan die formule door Excel laten opbouwen.

=INDIRECT(“Sheet”&A2& “!A10”)

en

=INDIRECT(“Sheet”&A2& “!E4”)

Die formules kan je omlaag kopiëren

Een woord niet laten splitsen

V. Men zegt me woordafbreking te gebruiken. Maar kan ik één woord uitsluiten van het splitsen? Het gaat over merknamen.

A. Woordafbreking is inderdaad sterk aangeraden als je tekst uitvult. en het is mogelijk om een woord uit te sluiten van woordafbreking: Maak het op in en taal waarvan je geen spellingscontrole hebt geïnstalleerd.
Controleren, Taal – kies een taal die niet aangevinkt is.

Tekstkolommen gelijkmatig verdelen

V. Weet je hoe je kolommen in Word gelijkmatig verdelen? Nu loopt er één kolom door tot het einde van het blad, en de tweede stopt halverwege de pagina.

A. Zet een sectie-einde (doorlopend)
Layout, breaks, section break (continuous)

En dit is het resultaat:

Nog een tip: Vraag Word om alles weer te geven (Ctrl+8 of de knop met ¶) om te zien of je nog ergens andere eindemarkeringen hebt staan.

En ook: dit gaat over tekstkolommen (klommen met vloeiende tekst), niet over tabellen.

Kan niet groeperen in draaitabel

V. Soms kan ik een veld niet groeperen in een draaitabel. Weet je hoe dat kan?

A. De meest voor de hand liggende oorzaak is dat er in een (minstens één) cel een strong staat, een letterreeks die geen getal is.

Zie verder:

http://www.ozgrid.com/Excel/grouping-pivot-tables.htm

 

Veld tekort in draaitabel

V. Soms als ik een draaitabel maak, is er een veld tekort in de lijst. Wat kan ik doen?

A. Ververs de draaitabel. Zie:

Pivot Table Field List Missing? How to Get It Back

Hoofdletters en kleine letters in Word voor Mac

V. Naar het schijnt kan je met één toets kleine letters omzetten in HOOFDLETTERS, maar ik vind het niet. Ik gebruik Word voor Mac.

A. De sneltoets die je zoekt is Shift+F3 – maar op je mac klavier moet je mogelijk ook Fn indrukken, dus Fn+Shift+F3. En: er is ook een knop voor.

Zie ook:

Projectie geeft ander beeld dan mijn scherm

V. Ik sluit mijn projector aan op de beamer en alles werkt, maar het beeld van beide schermen komt niet overeen.

A. Druk op Win+P om in te stellen wat je wil zien op de projectie: niets (alleen eerste scherm zichtbaar), duplicatie (beide schermen geven hetzelfde beeld – waarschijnlijk wat je wil), uitbreiden (het tweede scherm sluit aan op het eerste).

Je kan dat ook instellen via Instellingen, Beeldscherm.

Waarden selecteren die het kortst liggen bij veelvouden van x

V. Ik heb hier een hele set metingen. Is er een manier om daaruit de waarden te selecteren die het kortst bij een veelvoud van 5 liggen, kwestie van niet te veel gegevens in mijn grafiek te tonen. Kan dat in Excel?

A. Het is te doen als de waarden op elkaar volgen, door een hulpkolom te gebruiken waarin je het verschil berekent tussen de waarde en het kortstbijliggende veelvoud.

=ABS(A3-MROUND(A3;$C$1))

Als dat verschil kleiner is dan het vorige verschil en het volgende verschil, is dat het minimum en kan je het laten verschijnen met

=IF(B3<B2;IF(B3<B4;A3;””);””)

Dat ziet er zo uit:

En je kan het Excel bestand hier downloaden

 

Uitschieters uitsluiten

V. Bij het maken van een boxplot verschijnen er soms punten.

A. Die punten zijn extremen, dingen die buiten het ‘normale’ bereik van de metingen vallen. Je kan die weglaten door de optie “Uitbijters weergeven” uit te schakelen. Zie

Een Box- en Whisker-grafiek maken

Niet wat je wenst of hoopt? Misschien helpen deze instructies van Alcula dan om je boxplot te maken.

Zie ook: How to Use the Outliers Function in Excel

Liggende boxplot in Excel

V. Kan ik een liggende boxplot maken in Excel 2016?

A. Eenvoudig antwoord: neen, want Excel 2016 maakt een verticale boxplot. Géén horizontale. Zie deze discussie in het Answers forum.

Maar dat betekent niet dat je moet opgeven: met de instructies van Peltier voor het manueel maken van een boxplot in een versie van vóór Excel 2016, lukt het wel.

Voorwaardelijke opmaak niet toepassen op lege cellen

V. Kan ik voorwaardelijke opmaak niét laten toepassen op lege cellen? Ik wil getallen lager dan 10 in het rood laten verschijnen, maar lege cellen worden ook rood.

A. Inderdaad: lege cellen hebben als waarde 0, dus lager dan 10.

Er zijn twee oplossingen.

 • Een flauwe oplossing, die werkt: vraag aan voorwaardelijke opmaak cellen op te maken tussen een lage waarde die bijna nul is (niet nul) en 10.
 • Echte oplossing: een voorwaardelijke opmaak voor blanco cellen toevoegen (wit) en die bovenaan de lijst zetten, en dan de verwerking van voorwaarden stoppen.
 • Maak een nieuwe regel. Let op: vraag niet regels gelijk aan niets (“”)

  Vraag Excel de blanco cellen op te maken – en wel ze op te maken als witte cellen.

 • Vraag Excel de regels te beheren.
 • Plaats de regel voor blanco cellen bovenaan, en vraag Excel de verweking van voorwaarden te stoppen als aan de voorwaarde is voldoen.

 

Waarom () na een functienaam in Excel?

V. Waarom verstaat Excel =NU niet, en moet ik =NU() gebruiken?

A. Als je haakjes gebruikt, verwacht Excel een functie. Als je géén haakjes gebruikt, verwacht Excel een naam. Een naam is een naam die je als gebruiker kan geven aan een selectie van cellen. Selecteer cellen en rechtsklik – en je kan een naam geven.

Zie:

Opmaak wissen van Excel cellen

V. Als ik een getal intik in een cel (of een aantal cellen) in een Excel werkblad, wordt dat getal een datum en soms een bedrag met €. Hoe komt dat? Wat kan ik doen?

A. Het komt omdat je in die cellen eerder een datum resp. bedrag in die cel hebt geplaatst. Oplossing is om telkens een nieuw blad te maken telkens als je een nieuwe reeks gegevens wil verwerken.

Je kan ook de opmaak van cellen wissen met de gom onder Start.

De F5 functietoetsen in Powerpoint

F5 is een nuttige functietoets in Powerpoint

 • F5 start de presentatie van bij de eerste slide
 • Shift+F5 start van op de actieve slide
 • Ctrl+F5 start de presentatie in Skype
 • Alt+F5 start de diavoorstelling met hulpmiddelen

Totalen boven gestapelde grafiek

V. Kan ik totalen boven een gestapelde kolom krijgen? Automatisch, bedoel ik.

A. Ja, dat kan. Zo gaat het:

 1. Maak een kolom bij die het totaal berekent van de waarden die in de gestapeld kolommen worden uitgezet
 2. Selecteer de gegevens en voeg een gecombineerde grafiek toe
 3. Rechtsklik op één van de reeksen, en kies Grafiek wijzigen. Kies lijn voor het totaal, en gestapelde kolom voor de eerste reeksen.

 4. Voeg via + de data labels toe.
 5. Selecteer de lijngrafiek van de totalen, en kies vor Opvulling en Uitlijning blanco (geen kleur)
 6. Selecteer de labels van de lijngrafiek (de labels van de totalen) en zeg dat ze bovenaan moeten geplaatst worden.
 7. Klaar! Dit is het resultaat.
 8. Als je wil kan je hier de spreadsheet downloaden

La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo