Archieven

Internet Explorer 8 voor developers

Internet Explorer 9 in aantocht

Internet Explorer 9 wordt voorbereid, met ondersteuning voor HTML5. Ontwikkelaars moeten zeker eens een blik werpen op de volgende bijdragen van het IE team:

HTML5, Hardware Accelerated: First IE9 Platform Preview Available for Developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/html5-hardware-accelerated-first-ie9-platform-preview-available-for-developers.aspx

About the Platform Preview
Today we’re excited to release the first ever Internet Explorer Platform Preview.
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/about-the-platform-preview.aspx

IE9 Platform Preview Feedback
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/IE9-Platform-Preview-Feedback.aspx

View, Source en Notepad

V. In Internet Explorer 8 opent View, Source niet langer het HTML bestand in Notepad. Wat kan ik doen?

A. F12 opent Developer Tools. In dat Tools menu vind je Customize Internet Explorer View Source – kies daar voor Notepad.

Zelf plug-ins (beginnen) maken voor Internet Explorer

V. Er zijn massa’s plug-ins voor Internet Explorer te vinden. Maar hoe begin ik daar nu zelf aan?

A. Een mogelijk goed startpunt is SpicIE – Simple plugin creator for Internet Explorer (http://code.msdn.microsoft.com/SpicIE). Daarmee kan je event handlers, toolbar buttons, menu entries, context menu entries, explorer bars en toolbars maken.

Code om IE te detecteren?

V. Ik heb een programma dat Internet Explorer nodig heeft om correct te functioneren. Hoe kan ik checken of IE effectief geïnstalleerd is?

A. Probeer een dir voor %programfiles%\Internet Explorer\iexplore.exe. Indien niet gevonden, is er geen Internet Explorer geïnstalleerd.

Updaten van Active X in IE8 lukt niet?

Active X controls zijn stukjes code die kunnen ingebed zijn in een webpagina en die het werken met de site kunen vergemakkelijken. Als zo’n Active X control wordt geüpdate krijg je bij je volgende bezoek de nieuwe versie te installeren. Soms mislukt dat echter, en krijg je de keer nadien toch nog de vraag om alsnog te updaten.  Dat is met name het geval als de ‘nieuwe’ versie dezelfde datum en bestandsgroote heeft dan de vorige.

Why does my ActiveX control fail to update in Internet Explorer?
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/why-doesn-t-my-activex-control-fail-to-update-in-internet-explorer.aspx

.NET control niet veilig?

V. Blijkbaar worden mijn .NET controls niet meer geladen in de medium-high security setting?

A. Klopt. IE8 heeft een interfaceloze functionaliteit ingebouwd om te testen of code gemanaged is, en omwille van veiligheidsredenen laden .NET controls niet meer met de standaard security settings. De oplossing is om het domein van waar de control komt, toe te voegen aan Trusted sites.

.NET control no longer loads in IE8 in Internet Zone
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/net-control-no-longer-loads-in-ie8-in-internet-zone.aspx

IE9 is in voorbereiding

Internet Explorer 9 is in voorbereiding. Het IE team meldt op hun blog dat er speciale aandacht besteed wordt aan

 • CSS 3 ondersteuning, met bv. afgeronde hoeken
 • een zo hoog mogelijke Acid3 compatibiliteit
 • een (nog) snellere scripting engine
 • meer vloeiende weergave van fonts

An Early Look At IE9 for Developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/11/18/an-early-look-at-ie9-for-developers.aspx

Control/add-on wil niet laden

V. Ik heb hier een ActiveX control die niet wil geladen worden zen zegt An add-on for this website failed to run.  Check the security settings in Internet Options for potential conflicts.. Wat kan dat zijn?

A. In elk geval: check de logfile die in de cache zit, en controleer de security-settings. Maar mogelijk bevat die ActiveX control Java code, en is die op een Java-wijze getekend. De programmeeur mùoet die tekenen als ActiveX control.

Signed ActiveX CAB Packages With Java Permissions Won’t Install
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/signed-activex-cab-packages-with-java-permissions-won-t-install.aspx

MSKB

De laatste artikels over Internet Explorer in de Microsoft Knowledge Base:

MS09-054: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974455

MS09-055: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973525

You cannot upload a large file to the Windows Azure portal in Internet Explorer 8 on a computer that is running Windows Server 2008
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;976104

The application that hosts a WebBrowser control crashes when you use a custom MIME filter on a computer that has Internet Explorer installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;975169

Tables are displayed incorrectly in HTML pages in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;975170

Server error

V. Ik krijg een “500 – Server error” als ik mijn WordPress blog bekijk. Wat kan ik doen?

A. Vooreerst dit: zet de gebruiksvriendelijke foutmeldingen af in Internet Explorer. Tools, Advanced, kruisje weg bij “show friendly HTTP error messages”. Mogleijk is de foutmelding die je te zien krijgt “Error establishing a database connection”, en kan je van daar verder vertrekkende van bv. http://en.forums.wordpress.com/topic/error-establishing-a-database-connection-1

Internet Explorer 8 – Webslices and Accelerators Belux Contest is on!

Microsoft Belux organiseert een wedstrijd voor Internet Explorer 8 webslices en accelerators. Naast je fanatasie is de enige vereiste dat  ingediende accelerators een preview moeten hebben.
http://blogs.msdn.com/katriend/archive/2009/10/14/internet-explorer-8-webslices-and-accelerators-belux-contest-is-on.aspx

IE8 uitbreiden: wat kan en wat kan niet?

In het artikel Guidelines and requirements for add-ons that extend Internet Explorer (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973764) komen een aantal dingen aan bod die interessant zijn voor de ontwikkelaar die add-ons wil maken voor IE8. Deze richtlijnen zijn interessant om ergernissen van gebruikers te voorkomen.

 • Verberg geen bestaande functionaliteiten van IE – ook niet in geval van dubbel gebruik; in dat geval moet de gebruiker manueel kunnen uit- of inschalkelen
 • Gebruik alleen ondersteunde API’s van Internet Explorer
 • De gebruiker moet zijn zoekinstellingen kunnen beheren
 • De gebruiker moet zijn accelerators en settings kunnen beheren
 • De gebruiker moet zijn toolbars en add-ons kunnen beheren

Zie ook:
Guidelines for add-on developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/09/09/guidelines-for-add-on-developers.aspx

MSKB artikels

De laatste artikels over Internet Explorer in de  Microsoft Knowledge Base:

User profiles cannot be deleted after you configure the “Site to Zone Assignment List” policy by using a non-US domain on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974277

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: August 25, 2009
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973874

Pagina ziet er niet uit in (browser) (versie)

V. Mijn website ziet er niet uit bij gebruik van (browser) (versie).

A. Slechts één antwoord: testen.

 • Niet alle browsers en browserversies verstaan alle code op dezelfde manier. Daarom is het belangrijk je webpagina’s met verschillende browsers en browserversies te bezoeken. Maar misschien wil of kan je die niet allemaal installeren: dan zijn er deze twee handige hulpmiddelen
 • Expression Web Superpreview is een tool die verschillende versie van Internet Explorer emuleert. Eigenlijk kan deze tool van render-engine wisselen en de pagina an weergeven met een andere versie. De eerste gratis versie zet IE8, IE7 (IE8 compatibility mode) en IE6 naast elkaar.

  EW Superpreview
  Bijzonder handig is het om layout elementen te laten oplichten, om hun verschillende rendering goed te laten uitkomen.
  EW Superpreview
  De betalende versie (inbegrepen in Expression Web 3) kan meerdere verschillende browsers aan.

 • Lunascape is een browser met meerdere render-engines aan boord. Hij werkt met tabs en heeft een leuke RSS ticker.
  Hij is niet specifiek gebouwd voor webontwikkelaars, maar kan zeer nuttig zijn. Je kan een webpagina openen:
  Lunascape
  en nadien kan je met de knop linksonder de engine switchen (Trident=Internet Explorer, Gecko=Firefox/Mozilla, WebKit=Safari/Opera), of nog een pagina altijd met één bepaalde engine openen.
  Lunascape switchen

“Unknown Publisher” – “Always Ask Before Opening this File”

V. Ik heb hier een aantal programma’s die we binnen het bedrijf veel gebruiken, en telkens komt de melding “Unknown Publisher” – “Always Ask Before Opening this File”. Kan ik dat niet uitschakelen?

A. Ja, dat kan, je kan ervoor zorgen dat die applicaties worden uitgevoerd als low risk. Schakel Unblock uit bij de eigenschappen van het bestand (het bestand, niet de snelkoppeling), en geef de share of de URL op van waar het bestand oorsponlijk komt in Trusted Sites zone.

http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/06/19/how-to-bypass-the-security-warning-unknown-publisher-with-the-checkbox-always-ask-before-opening-this-file.aspx

ip-location

La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad