Archieven

Internet Explorer 8 voor developers

Internet Explorer 10 naast oudere versies

V. Kan ik naast IE10 oudere versies van Internet Explorer installeren op mijn Windows 7 of Windows 8? Gewowon installeren dus, niet in een Virtual Machine.

A. Neen, dat gaat niet – tenzij in een Virtual Machine.

Maar Internet Explorer bevat wel de developer tools (F12). Eén van die tools is Browser switch, waarmee je je de pagina kan laten weergeven als was het in IE10 modus / IE10 compatibitibliteitsweergave / IE9 / IE8 / IE7.

ie10browsermode

Let op: dit is niet echt de rendering in die oudere browsers. Dit is voornamelijk het wijzigen van de user agent string, waardoor de webpagina gelooft dat het over zo’n browser gaat.

Méér nodig? Misschien moet je eens kijken naar Superpreview, onderdeel van Expression Web 4. Die emuleert naast IE6-IE7-IE8-IE9 ook FF3-3.6.

Informatie over de functie SuperPreview in Expression Web 4.0
http://support.microsoft.com/kb/2445851/nl

Pff – weer een Java, een Flash en een aantal Windows updates

V. Weeral een Java update. Kunnen ze ons niet gewoon gerust laten?

A. Ja, er is een update – zie http://freecode.com/projects/sunjdk en http://www.freewarefiles.com/Java-Runtime-Environment-JRE-7_program_71985.html

En neen, ze mogen je niet gerust laten Ja, admin rechten zijn vereist, en dat kan een probleem zijn – maar terwijl elke gebruiker medeverabntwoordelijk is voor de security van de toestellen, software en gegevens waar hij/zij mee werkt, is de admin eindverantwoordelijke voor security. Het is zijn job.

Overigens: er is een update voor Internet Explorer (9.0.7 komt via Windows Update).

Internet Explorer op Linux

V. Kan ik Internet Explorer installeren op Linux?

A. Neen, niet rechstreeks. Maar als je IE op een Linux machine wel, kan je de browser installeren in een virtuele omgeving. Het kan ook in Virtualbox, en de installers die je vindt op https://github.com/xdissent/ievms zullen je daar zeker bij helpen.

Adwords

V. Ik gebruik Internet Explorer 8. Nu blijkt dat ik het Adwords scherm niet meer kan raadplegen.

A. Inderdaad, dat probleem blijkt bekend te zijn (zie http://www.google.nl/support/forum/p/adwords/thread?tid=12bf2be6cbbfedd6&hl=nl). Mogelijke oplossingen: upgraden naar IE9, of Adwords raadplegen in IE8’s compatibiliteitsmodus.

MSKB artikels IE

Bij de laatste lichting vernieuwde MSKB artikels over Internet Explorer behoorlijk wat oudere dingen:

[EN]

MS11-003: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2482017

An update rollup is available for Internet Explorer for Windows CE 5.0 (January 2011)
http://support.microsoft.com/kb/2464611

New command missing in Windows Explorer
http://support.microsoft.com/kb/180257

Internet Explorer ActiveX compatibility patch for Mshtml.dll
http://support.microsoft.com/kb/917425

Multilingual Menus and Dialog Boxes for Internet Explorer Are Not Restored After Uninstall
http://support.microsoft.com/kb/298622

You cannot log on to a Web site or complete an Internet transaction, or you receive an HTTP 500 (Internal Server Error) Web page
http://support.microsoft.com/kb/831167

ActiveX controls are inactive when you access a Web page by using Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/929864

Description and availability of Internet Explorer Error Reporting tool
http://support.microsoft.com/kb/276550

How to reinstall or repair Internet Explorer in Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/318378

How to troubleshoot script errors in Internet Explorer on Windows-based computers
http://support.microsoft.com/kb/308260

Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8 stop responding intermittently
http://support.microsoft.com/kb/2175840

Internet Explorer 8 crashes when you view a website that uses the “Prototype.js” JavaScript framework
http://support.microsoft.com/kb/2351146

Internet Explorer 8 may crash intermittently if you enable SmartScreen Filter
http://support.microsoft.com/kb/982087

A memory leak occurs when you use the WinINet API in an application to send HTTPS requests to a server
http://support.microsoft.com/kb/2437070

MS02-009: Incorrect VBScript Handling in Internet Explorer Can Allow Web Pages to Read Local Files
http://support.microsoft.com/kb/318089

MS07-016: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/928090

MS10-035: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/982381

Preventing Internet Explorer and Outlook Express Cross-Site Scripting Security Issues
http://support.microsoft.com/kb/2531173

The “Load time” fields of some BHOs are blank in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/982372

You cannot open a web folder by using the httpFolder behavior from a webpage in Internet Explorer 8 on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2
http://support.microsoft.com/kb/2221763

Verschillende IE versies naast elkaar

In de IEblog bijdrage op http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/02/04/testing-multiple-versions-of-ie-on-one-pc.aspx Ted Johnson beschrijft hoe een Windows 7 gebruiker verschillende versies van Internet Explorer naast elkaar kan hebben om bv. een wbesite te testen, door verschillende Windows XP modes naast elkaar te zetten.

Het kan natuurlijk ook met Superpreview (http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8e6ac106-525d-45d0-84db-dccff3fae677&displaylang=en). Ind at geval ken je wel geen aparte omgevingsfactoren instellen (add-ons, taal, …).

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste (updates van) artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

An Internet Explorer 7 browser window does not open on an alternative desktop on a Windows Vista-based computer
http://support.microsoft.com/kb/948140/

Automatic configuration does not support certain file types in Internet Explorer 8.0
http://support.microsoft.com/kb/971740/

Back Button Causes a GET Request Instead of Using the Cache
http://support.microsoft.com/kb/327584/

BUG: A script that uses the execCommand function together with the SaveAs command does not save a Web page in Internet Explorer 7 on a Windows Vista-based computer
http://support.microsoft.com/kb/934817/

Certain special characters are not allowed in the URL entered into the address bar of Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/969869/

Error message when you call the window.open method from a Web page to open an active document in Internet Explorer: “permission denied”
http://support.microsoft.com/kb/934365/

Error message in Internet Explorer when you click a hyperlink that links to a file whose name contains UTF-8-encoded characters: “The page cannot be displayed”
http://support.microsoft.com/kb/941052/

FIX: The Setup program does not respond when you deploy a ClickOnce application over the Internet or over an intranet and a user clicks Install or Run on a published page in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/922774/

Frequently Asked Questions (FAQ) about the structure of.NET Framework-specific configuration options in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/969218/

Guidelines and requirements for add-ons that extend Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/973764/

How Internet Explorer uses the cache for DNS host entries
http://support.microsoft.com/kb/263558/

How to Delete the Contents of the Temporary Internet Files Folder
http://support.microsoft.com/kb/260897/

How to disable automatic proxy caching in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/

How to fix the Cooliris add-on and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/969057/

How to fix the PC Confidential 2008 and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/970367/

How to fix the UPromise TurboSaver and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/970900/

Information about the Windowed SELECT control and about the Windowless SELECT control in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/927377/

MS09-014: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/963027/

The PDFCreator toolbar add-on may not be compatible with Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/968916/

Port Numbers Are Missing from URL of Web Sites Assigned to Security Zones
http://support.microsoft.com/kb/296287/

Separation of Internet Explorer 7 from the Windows shell
http://support.microsoft.com/kb/928675/

SharePoint Ribbon tabs are too small and text is truncated when using the Zoom feature in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2062185/

“There is a problem with this website’s security certificate” when you try to visit a secured website in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/931850/

VML element is not displayed in strict standards-compliant mode in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/932175/

A webpage that uses CSS styles does not render correctly in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/262161/

When you install Windows Internet Explorer 8 or Internet Explorer 9, you receive a message that the Internet Explorer Developer Toolbar does not work
http://support.microsoft.com/kb/949039/

You cannot visit a Web site if you pass the address through an ActiveX control that accepts extended characters as parameters in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/930268/

[NL]

Er treedt een fout op wanneer u Windows Internet Explorer 8 of Windows Internet Explorer 7 gebruikt voor het weergeven van een website: Internet Explorer kan de webpagina niet weergeven.
http://support.microsoft.com/kb/2293762
[FR]

Comment faire pour supprimer le contenu du dossier Temporary Internet Files
http://support.microsoft.com/kb/260897/fr

[ES]

Aparece el mensaje de error “No se puede mostrar la página” en Internet Explorer cuando hace clic en un hipervínculo a un archivo cuyo nombre contiene caracteres codificados con UTF-8
http://support.microsoft.com/kb/941052/es-es

Cómo deshabilitar el almacenamiento en caché automático de proxy de Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/es-es

Cómo eliminar el contenido de la carpeta de archivos temporales de Internet
http://support.microsoft.com/kb/260897/es

Cómo utiliza Internet Explorer la caché para entradas de host DNS
http://support.microsoft.com/kb/263558/es-es

Faltan números de puerto de la dirección URL de sitios Web asignados a zonas de seguridad
http://support.microsoft.com/kb/296287/es-es

Mensaje de error cuando se llame al método window.open desde una página Web para abrir un documento activo en Internet Explorer: “permiso denegado”
http://support.microsoft.com/kb/934365/es-es

MS09-014: actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/963027/es-es

REVISIÓN: La configuración de programa no responde al implementar una aplicación ClickOnce a través de Internet o de una intranet y un usuario hace clic en instalar o ejecutar en una página publicada en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/922774/es-es

Una página Web que utiliza estilos CSS no procesa correctamente en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/262161/es-es

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste MSKB artikels over Internet Explorer:

[EN]

How to troubleshoot issues when you use Internet Explorer to view a single website or to access webmail
http://support.microsoft.com/kb/2483955

Internet Explorer error “connection timed out” when server does not respond
http://support.microsoft.com/kb/181050/en-us

Microsoft Security Advisory: Vulnerability in Internet Explorer could allow remote code execution
http://support.microsoft.com/kb/2488013/en-us

[NL]

Er is een update beschikbaar voor Windows HTTP Services en voor Internet Explorer voor Windows Embedded CE 6.0 (december 2010)
http://support.microsoft.com/kb/2267634/nl

[ES]

Error de Internet Explorer “agotado el tiempo de conexión” al servidor no responde
http://support.microsoft.com/kb/181050/es-es

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste (updates van) MSKB artikels over Internet Explorer:

[EN]

How to programmatically upload files using WebDav on Internet Information Services 7.0 using the WinInet API
http://support.microsoft.com/kb/2001156/

Enabling Policy “Deploy default Accelerators” in Internet Explorer causes profile data to not be deleted at logoff
http://support.microsoft.com/kb/2485866

Outlook 2003 crashes when you open a long email message on a computer that has Windows Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/kb/2422556

You must authenticate again when you open a new tab or a new window when you are connected to Outlook Web Access in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/2486120

Nothing happens when you click a link in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/175775

Some Web sites may not be displayed correctly or work correctly in Internet Explorer 8 or in Internet Explorer 9 Beta
http://support.microsoft.com/kb/956197

[NL]

Microsoft Security Advisory: beveiligings probleem in Internet Explorer kan leiden tot vrij geven van informatie
http://support.microsoft.com/kb/980088/nl

[FR]

Comment faire pour désactiver la mise en cache automatique du proxy dans Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/fr

RSS feed kan niet worden weergegeven

V. Ik heb hier een website (www.sudpresse.be) met RSS feed, maar Internet Explorer zegt:

Internet Explorer cannot display this feed

 

  Internet Explorer does not support feeds with DTDs.
 

 

 

 

This feed contains a DTD (Document Type Definition). DTDs are used to define a structure of a webpage. Internet Explorer does not support DTDs in feeds.

Wat kan ik doen?

A. Je kan niets doen – een RSS feed hoort geen DTD (Document Type Definition) te hebben. IE ondersteunt die RSS feeds niet. Overigens: Google reader ook niet.

Geen Flash player voor 64 bit platform

V. Sommige websites werken helemaal niet op mijn Internet Explorer 8. Ik gebruik Windows 64 bit.

A. Er zijn websites die Flash gebruiken en Flash player nodig hebben aan de kant van de browser.

Echter: er is geen Flash player voor het 64-bit platform.

Flash Player on 64-bit operating systems
http://kb2.adobe.com/cps/000/6b3af6c9.html

Je kan die sites correct belijken als je de 32 bit versie van Internet Explorer gebruikt die ook op je 64 bit geïnstalleerd is. Over het wat, waar en hoe, bekijk

32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/32-bit-and-64-bit-Windows-frequently-asked-questions

Dat geldt ook voor Firefox – ook daarvan moet je een 32 bit versie gebruiken om Flash animaties te kunnen zien.

Inzoomen in Sharepoint website, Compatibility list

Dit zijn de laatste artikels over Internet Explorer in de Microsoft Knowledge Base:

SharePoint Ribbon tabs display too small and text truncated when IE 8 using Zoom feature
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;2062185

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: May 25, 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;982632

Hotfixes voor IE8 en IE7

Dit zijn de laatste MSKB artikels over Internet Explorer:

The COLS attribute incorrectly calculates the width of frames in Internet Explorer 8
Hotfix
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;981303

An application that uses the Ieframe.dll module does not work after you install Internet Explorer 7
Hotfix
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980342

MSKB artikels over Internet Explorer

Dit zijn de laatste gepubliceerde / bijgewerkte artikels over Internet Explorer in de  Microsoft Knowledge Base:

INTERFACE AND BEHAVIOR

Custom Toolbar Close Dialog
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;981744

The “Allow the printing of background colors and images” Group Policy setting does not take effect on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980077

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: March 23, 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980302

The taskbar is displayed as blank when you run Internet Explorer 7 after you install security update 976325 (MS09-072)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979964

You are prompted to provide authentication again when you open a new tab or a new window in a SSL Web site in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;977417

Error message when you view a Web page in Internet Explorer 8: “Unexpected call to method or property access”
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979887

The option to select an alternative file source does not display when you use Internet Explorer 8 to view a PDF document that contains an embedded media
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979942

Internet Explorer 8 stops responding after the DllRegisterServer function takes more than five minutes to respond
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979960

Focus is lost when the Print Picture option is selected in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980073

A text block moves together with the mouse pointer when you click the LEFT ARROW key or the RIGHT ARROW key in a Microsoft SharePoint Web application in

Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979898

SECURITY

MS10-018: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/980182

Internet Explorer 8 may crash intermittently if you enable the SmartScreen Filter after you install security update 976325
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980344

A Web site does not run in the expected security zone in Internet Explorer 7 after you install hotfix KB939940
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980136

CODING

“Operation aborted” error message when you open a Web page that uses the appendChild method in Internet Explorer 8 or in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974322

The history.length value is calculated incorrectly in Internet Explorer 8 when the Automatic Crash Recovery feature is enabled
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979926
The selected item moves out of view in a drop-down list in Excel Web Access on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980025

Table column width shrinks when you use the table-layout:fixed attribute in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979896

The Window.focus method does not work in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979954

Internet Explorer 9: wat is er al bekend?

Na onze bijdrage van gisteren over de IE9 preview platform, is het misschien wel interessant om een korte lijst te maken van wat er al meegedeeld is over Internet Explorer 9.

Ce fut comme une apparition