Archieven

Internet Explorer 8 voor developers

Internet Explorer 10 naast oudere versies

V. Kan ik naast IE10 oudere versies van Internet Explorer installeren op mijn Windows 7 of Windows 8? Gewowon installeren dus, niet in een Virtual Machine.

A. Neen, dat gaat niet – tenzij in een Virtual Machine.

Maar Internet Explorer bevat wel de developer tools (F12). Eén van die tools is Browser switch, waarmee je je de pagina kan laten weergeven als was het in IE10 modus / IE10 compatibitibliteitsweergave / IE9 / IE8 / IE7.

ie10browsermode

Let op: dit is niet echt de rendering in die oudere browsers. Dit is voornamelijk het wijzigen van de user agent string, waardoor de webpagina gelooft dat het over zo’n browser gaat.

Méér nodig? Misschien moet je eens kijken naar Superpreview, onderdeel van Expression Web 4. Die emuleert naast IE6-IE7-IE8-IE9 ook FF3-3.6.

Informatie over de functie SuperPreview in Expression Web 4.0
http://support.microsoft.com/kb/2445851/nl

Pff – weer een Java, een Flash en een aantal Windows updates

V. Weeral een Java update. Kunnen ze ons niet gewoon gerust laten?

A. Ja, er is een update – zie http://freecode.com/projects/sunjdk en http://www.freewarefiles.com/Java-Runtime-Environment-JRE-7_program_71985.html

En neen, ze mogen je niet gerust laten Ja, admin rechten zijn vereist, en dat kan een probleem zijn – maar terwijl elke gebruiker medeverabntwoordelijk is voor de security van de toestellen, software en gegevens waar hij/zij mee werkt, is de admin eindverantwoordelijke voor security. Het is zijn job.

Overigens: er is een update voor Internet Explorer (9.0.7 komt via Windows Update).

Internet Explorer op Linux

V. Kan ik Internet Explorer installeren op Linux?

A. Neen, niet rechstreeks. Maar als je IE op een Linux machine wel, kan je de browser installeren in een virtuele omgeving. Het kan ook in Virtualbox, en de installers die je vindt op https://github.com/xdissent/ievms zullen je daar zeker bij helpen.

Adwords

V. Ik gebruik Internet Explorer 8. Nu blijkt dat ik het Adwords scherm niet meer kan raadplegen.

A. Inderdaad, dat probleem blijkt bekend te zijn (zie http://www.google.nl/support/forum/p/adwords/thread?tid=12bf2be6cbbfedd6&hl=nl). Mogelijke oplossingen: upgraden naar IE9, of Adwords raadplegen in IE8’s compatibiliteitsmodus.

MSKB artikels IE

Bij de laatste lichting vernieuwde MSKB artikels over Internet Explorer behoorlijk wat oudere dingen:

[EN]

MS11-003: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2482017

An update rollup is available for Internet Explorer for Windows CE 5.0 (January 2011)
http://support.microsoft.com/kb/2464611

New command missing in Windows Explorer
http://support.microsoft.com/kb/180257

Internet Explorer ActiveX compatibility patch for Mshtml.dll
http://support.microsoft.com/kb/917425

Multilingual Menus and Dialog Boxes for Internet Explorer Are Not Restored After Uninstall
http://support.microsoft.com/kb/298622

You cannot log on to a Web site or complete an Internet transaction, or you receive an HTTP 500 (Internal Server Error) Web page
http://support.microsoft.com/kb/831167

ActiveX controls are inactive when you access a Web page by using Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/929864

Description and availability of Internet Explorer Error Reporting tool
http://support.microsoft.com/kb/276550

How to reinstall or repair Internet Explorer in Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/318378

How to troubleshoot script errors in Internet Explorer on Windows-based computers
http://support.microsoft.com/kb/308260

Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8 stop responding intermittently
http://support.microsoft.com/kb/2175840

Internet Explorer 8 crashes when you view a website that uses the “Prototype.js” JavaScript framework
http://support.microsoft.com/kb/2351146

Internet Explorer 8 may crash intermittently if you enable SmartScreen Filter
http://support.microsoft.com/kb/982087

A memory leak occurs when you use the WinINet API in an application to send HTTPS requests to a server
http://support.microsoft.com/kb/2437070

MS02-009: Incorrect VBScript Handling in Internet Explorer Can Allow Web Pages to Read Local Files
http://support.microsoft.com/kb/318089

MS07-016: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/928090

MS10-035: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/982381

Preventing Internet Explorer and Outlook Express Cross-Site Scripting Security Issues
http://support.microsoft.com/kb/2531173

The “Load time” fields of some BHOs are blank in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/982372

You cannot open a web folder by using the httpFolder behavior from a webpage in Internet Explorer 8 on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2
http://support.microsoft.com/kb/2221763

Verschillende IE versies naast elkaar

In de IEblog bijdrage op http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/02/04/testing-multiple-versions-of-ie-on-one-pc.aspx Ted Johnson beschrijft hoe een Windows 7 gebruiker verschillende versies van Internet Explorer naast elkaar kan hebben om bv. een wbesite te testen, door verschillende Windows XP modes naast elkaar te zetten.

Het kan natuurlijk ook met Superpreview (http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8e6ac106-525d-45d0-84db-dccff3fae677&displaylang=en). Ind at geval ken je wel geen aparte omgevingsfactoren instellen (add-ons, taal, …).

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste (updates van) artikels in de Microsoft Knowledge Base over Internet Explorer:

[EN]

An Internet Explorer 7 browser window does not open on an alternative desktop on a Windows Vista-based computer
http://support.microsoft.com/kb/948140/

Automatic configuration does not support certain file types in Internet Explorer 8.0
http://support.microsoft.com/kb/971740/

Back Button Causes a GET Request Instead of Using the Cache
http://support.microsoft.com/kb/327584/

BUG: A script that uses the execCommand function together with the SaveAs command does not save a Web page in Internet Explorer 7 on a Windows Vista-based computer
http://support.microsoft.com/kb/934817/

Certain special characters are not allowed in the URL entered into the address bar of Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/969869/

Error message when you call the window.open method from a Web page to open an active document in Internet Explorer: “permission denied”
http://support.microsoft.com/kb/934365/

Error message in Internet Explorer when you click a hyperlink that links to a file whose name contains UTF-8-encoded characters: “The page cannot be displayed”
http://support.microsoft.com/kb/941052/

FIX: The Setup program does not respond when you deploy a ClickOnce application over the Internet or over an intranet and a user clicks Install or Run on a published page in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/922774/

Frequently Asked Questions (FAQ) about the structure of.NET Framework-specific configuration options in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/969218/

Guidelines and requirements for add-ons that extend Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/973764/

How Internet Explorer uses the cache for DNS host entries
http://support.microsoft.com/kb/263558/

How to Delete the Contents of the Temporary Internet Files Folder
http://support.microsoft.com/kb/260897/

How to disable automatic proxy caching in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/

How to fix the Cooliris add-on and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/969057/

How to fix the PC Confidential 2008 and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/970367/

How to fix the UPromise TurboSaver and Internet Explorer 8 incompatibility
http://support.microsoft.com/kb/970900/

Information about the Windowed SELECT control and about the Windowless SELECT control in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/927377/

MS09-014: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/963027/

The PDFCreator toolbar add-on may not be compatible with Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/968916/

Port Numbers Are Missing from URL of Web Sites Assigned to Security Zones
http://support.microsoft.com/kb/296287/

Separation of Internet Explorer 7 from the Windows shell
http://support.microsoft.com/kb/928675/

SharePoint Ribbon tabs are too small and text is truncated when using the Zoom feature in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/2062185/

“There is a problem with this website’s security certificate” when you try to visit a secured website in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/931850/

VML element is not displayed in strict standards-compliant mode in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/932175/

A webpage that uses CSS styles does not render correctly in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/262161/

When you install Windows Internet Explorer 8 or Internet Explorer 9, you receive a message that the Internet Explorer Developer Toolbar does not work
http://support.microsoft.com/kb/949039/

You cannot visit a Web site if you pass the address through an ActiveX control that accepts extended characters as parameters in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/kb/930268/

[NL]

Er treedt een fout op wanneer u Windows Internet Explorer 8 of Windows Internet Explorer 7 gebruikt voor het weergeven van een website: Internet Explorer kan de webpagina niet weergeven.
http://support.microsoft.com/kb/2293762
[FR]

Comment faire pour supprimer le contenu du dossier Temporary Internet Files
http://support.microsoft.com/kb/260897/fr

[ES]

Aparece el mensaje de error “No se puede mostrar la página” en Internet Explorer cuando hace clic en un hipervínculo a un archivo cuyo nombre contiene caracteres codificados con UTF-8
http://support.microsoft.com/kb/941052/es-es

Cómo deshabilitar el almacenamiento en caché automático de proxy de Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/es-es

Cómo eliminar el contenido de la carpeta de archivos temporales de Internet
http://support.microsoft.com/kb/260897/es

Cómo utiliza Internet Explorer la caché para entradas de host DNS
http://support.microsoft.com/kb/263558/es-es

Faltan números de puerto de la dirección URL de sitios Web asignados a zonas de seguridad
http://support.microsoft.com/kb/296287/es-es

Mensaje de error cuando se llame al método window.open desde una página Web para abrir un documento activo en Internet Explorer: “permiso denegado”
http://support.microsoft.com/kb/934365/es-es

MS09-014: actualización de seguridad acumulativa para Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/963027/es-es

REVISIÓN: La configuración de programa no responde al implementar una aplicación ClickOnce a través de Internet o de una intranet y un usuario hace clic en instalar o ejecutar en una página publicada en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/922774/es-es

Una página Web que utiliza estilos CSS no procesa correctamente en Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/262161/es-es

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste MSKB artikels over Internet Explorer:

[EN]

How to troubleshoot issues when you use Internet Explorer to view a single website or to access webmail
http://support.microsoft.com/kb/2483955

Internet Explorer error “connection timed out” when server does not respond
http://support.microsoft.com/kb/181050/en-us

Microsoft Security Advisory: Vulnerability in Internet Explorer could allow remote code execution
http://support.microsoft.com/kb/2488013/en-us

[NL]

Er is een update beschikbaar voor Windows HTTP Services en voor Internet Explorer voor Windows Embedded CE 6.0 (december 2010)
http://support.microsoft.com/kb/2267634/nl

[ES]

Error de Internet Explorer “agotado el tiempo de conexión” al servidor no responde
http://support.microsoft.com/kb/181050/es-es

MSKB artikels over Internet Explorer

De laatste (updates van) MSKB artikels over Internet Explorer:

[EN]

How to programmatically upload files using WebDav on Internet Information Services 7.0 using the WinInet API
http://support.microsoft.com/kb/2001156/

Enabling Policy “Deploy default Accelerators” in Internet Explorer causes profile data to not be deleted at logoff
http://support.microsoft.com/kb/2485866

Outlook 2003 crashes when you open a long email message on a computer that has Windows Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/kb/2422556

You must authenticate again when you open a new tab or a new window when you are connected to Outlook Web Access in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/kb/2486120

Nothing happens when you click a link in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/175775

Some Web sites may not be displayed correctly or work correctly in Internet Explorer 8 or in Internet Explorer 9 Beta
http://support.microsoft.com/kb/956197

[NL]

Microsoft Security Advisory: beveiligings probleem in Internet Explorer kan leiden tot vrij geven van informatie
http://support.microsoft.com/kb/980088/nl

[FR]

Comment faire pour désactiver la mise en cache automatique du proxy dans Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/271361/fr

RSS feed kan niet worden weergegeven

V. Ik heb hier een website (http://www.sudpresse.be) met RSS feed, maar Internet Explorer zegt:

Internet Explorer cannot display this feed

 

  Internet Explorer does not support feeds with DTDs.
 

 

 

 

This feed contains a DTD (Document Type Definition). DTDs are used to define a structure of a webpage. Internet Explorer does not support DTDs in feeds.

Wat kan ik doen?

A. Je kan niets doen – een RSS feed hoort geen DTD (Document Type Definition) te hebben. IE ondersteunt die RSS feeds niet. Overigens: Google reader ook niet.

Geen Flash player voor 64 bit platform

V. Sommige websites werken helemaal niet op mijn Internet Explorer 8. Ik gebruik Windows 64 bit.

A. Er zijn websites die Flash gebruiken en Flash player nodig hebben aan de kant van de browser.

Echter: er is geen Flash player voor het 64-bit platform.

Flash Player on 64-bit operating systems
http://kb2.adobe.com/cps/000/6b3af6c9.html

Je kan die sites correct belijken als je de 32 bit versie van Internet Explorer gebruikt die ook op je 64 bit geïnstalleerd is. Over het wat, waar en hoe, bekijk

32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/32-bit-and-64-bit-Windows-frequently-asked-questions

Dat geldt ook voor Firefox – ook daarvan moet je een 32 bit versie gebruiken om Flash animaties te kunnen zien.

Inzoomen in Sharepoint website, Compatibility list

Dit zijn de laatste artikels over Internet Explorer in de Microsoft Knowledge Base:

SharePoint Ribbon tabs display too small and text truncated when IE 8 using Zoom feature
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;2062185

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: May 25, 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;982632

Hotfixes voor IE8 en IE7

Dit zijn de laatste MSKB artikels over Internet Explorer:

The COLS attribute incorrectly calculates the width of frames in Internet Explorer 8
Hotfix
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;981303

An application that uses the Ieframe.dll module does not work after you install Internet Explorer 7
Hotfix
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980342

MSKB artikels over Internet Explorer

Dit zijn de laatste gepubliceerde / bijgewerkte artikels over Internet Explorer in de  Microsoft Knowledge Base:

INTERFACE AND BEHAVIOR

Custom Toolbar Close Dialog
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;981744

The “Allow the printing of background colors and images” Group Policy setting does not take effect on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980077

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: March 23, 2010
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980302

The taskbar is displayed as blank when you run Internet Explorer 7 after you install security update 976325 (MS09-072)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979964

You are prompted to provide authentication again when you open a new tab or a new window in a SSL Web site in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;977417

Error message when you view a Web page in Internet Explorer 8: “Unexpected call to method or property access”
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979887

The option to select an alternative file source does not display when you use Internet Explorer 8 to view a PDF document that contains an embedded media
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979942

Internet Explorer 8 stops responding after the DllRegisterServer function takes more than five minutes to respond
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979960

Focus is lost when the Print Picture option is selected in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980073

A text block moves together with the mouse pointer when you click the LEFT ARROW key or the RIGHT ARROW key in a Microsoft SharePoint Web application in

Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979898

SECURITY

MS10-018: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/980182

Internet Explorer 8 may crash intermittently if you enable the SmartScreen Filter after you install security update 976325
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980344

A Web site does not run in the expected security zone in Internet Explorer 7 after you install hotfix KB939940
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980136

CODING

“Operation aborted” error message when you open a Web page that uses the appendChild method in Internet Explorer 8 or in Internet Explorer 7
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974322

The history.length value is calculated incorrectly in Internet Explorer 8 when the Automatic Crash Recovery feature is enabled
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979926
The selected item moves out of view in a drop-down list in Excel Web Access on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;980025

Table column width shrinks when you use the table-layout:fixed attribute in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979896

The Window.focus method does not work in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;979954

Internet Explorer 9: wat is er al bekend?

Na onze bijdrage van gisteren over de IE9 preview platform, is het misschien wel interessant om een korte lijst te maken van wat er al meegedeeld is over Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9 in aantocht

Internet Explorer 9 wordt voorbereid, met ondersteuning voor HTML5. Ontwikkelaars moeten zeker eens een blik werpen op de volgende bijdragen van het IE team:

HTML5, Hardware Accelerated: First IE9 Platform Preview Available for Developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/html5-hardware-accelerated-first-ie9-platform-preview-available-for-developers.aspx

About the Platform Preview
Today we’re excited to release the first ever Internet Explorer Platform Preview.
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/about-the-platform-preview.aspx

IE9 Platform Preview Feedback
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/IE9-Platform-Preview-Feedback.aspx

View, Source en Notepad

V. In Internet Explorer 8 opent View, Source niet langer het HTML bestand in Notepad. Wat kan ik doen?

A. F12 opent Developer Tools. In dat Tools menu vind je Customize Internet Explorer View Source – kies daar voor Notepad.

Zelf plug-ins (beginnen) maken voor Internet Explorer

V. Er zijn massa’s plug-ins voor Internet Explorer te vinden. Maar hoe begin ik daar nu zelf aan?

A. Een mogelijk goed startpunt is SpicIE – Simple plugin creator for Internet Explorer (http://code.msdn.microsoft.com/SpicIE). Daarmee kan je event handlers, toolbar buttons, menu entries, context menu entries, explorer bars en toolbars maken.

Code om IE te detecteren?

V. Ik heb een programma dat Internet Explorer nodig heeft om correct te functioneren. Hoe kan ik checken of IE effectief geïnstalleerd is?

A. Probeer een dir voor %programfiles%\Internet Explorer\iexplore.exe. Indien niet gevonden, is er geen Internet Explorer geïnstalleerd.

Updaten van Active X in IE8 lukt niet?

Active X controls zijn stukjes code die kunnen ingebed zijn in een webpagina en die het werken met de site kunen vergemakkelijken. Als zo’n Active X control wordt geüpdate krijg je bij je volgende bezoek de nieuwe versie te installeren. Soms mislukt dat echter, en krijg je de keer nadien toch nog de vraag om alsnog te updaten.  Dat is met name het geval als de ‘nieuwe’ versie dezelfde datum en bestandsgroote heeft dan de vorige.

Why does my ActiveX control fail to update in Internet Explorer?
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/why-doesn-t-my-activex-control-fail-to-update-in-internet-explorer.aspx

.NET control niet veilig?

V. Blijkbaar worden mijn .NET controls niet meer geladen in de medium-high security setting?

A. Klopt. IE8 heeft een interfaceloze functionaliteit ingebouwd om te testen of code gemanaged is, en omwille van veiligheidsredenen laden .NET controls niet meer met de standaard security settings. De oplossing is om het domein van waar de control komt, toe te voegen aan Trusted sites.

.NET control no longer loads in IE8 in Internet Zone
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/net-control-no-longer-loads-in-ie8-in-internet-zone.aspx

IE9 is in voorbereiding

Internet Explorer 9 is in voorbereiding. Het IE team meldt op hun blog dat er speciale aandacht besteed wordt aan

 • CSS 3 ondersteuning, met bv. afgeronde hoeken
 • een zo hoog mogelijke Acid3 compatibiliteit
 • een (nog) snellere scripting engine
 • meer vloeiende weergave van fonts

An Early Look At IE9 for Developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/11/18/an-early-look-at-ie9-for-developers.aspx

Control/add-on wil niet laden

V. Ik heb hier een ActiveX control die niet wil geladen worden zen zegt An add-on for this website failed to run.  Check the security settings in Internet Options for potential conflicts.. Wat kan dat zijn?

A. In elk geval: check de logfile die in de cache zit, en controleer de security-settings. Maar mogelijk bevat die ActiveX control Java code, en is die op een Java-wijze getekend. De programmeeur mùoet die tekenen als ActiveX control.

Signed ActiveX CAB Packages With Java Permissions Won’t Install
http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/05/22/signed-activex-cab-packages-with-java-permissions-won-t-install.aspx

MSKB

De laatste artikels over Internet Explorer in de Microsoft Knowledge Base:

MS09-054: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974455

MS09-055: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973525

You cannot upload a large file to the Windows Azure portal in Internet Explorer 8 on a computer that is running Windows Server 2008
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;976104

The application that hosts a WebBrowser control crashes when you use a custom MIME filter on a computer that has Internet Explorer installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;975169

Tables are displayed incorrectly in HTML pages in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;975170

Server error

V. Ik krijg een “500 – Server error” als ik mijn WordPress blog bekijk. Wat kan ik doen?

A. Vooreerst dit: zet de gebruiksvriendelijke foutmeldingen af in Internet Explorer. Tools, Advanced, kruisje weg bij “show friendly HTTP error messages”. Mogleijk is de foutmelding die je te zien krijgt “Error establishing a database connection”, en kan je van daar verder vertrekkende van bv. http://en.forums.wordpress.com/topic/error-establishing-a-database-connection-1

Internet Explorer 8 – Webslices and Accelerators Belux Contest is on!

Microsoft Belux organiseert een wedstrijd voor Internet Explorer 8 webslices en accelerators. Naast je fanatasie is de enige vereiste dat  ingediende accelerators een preview moeten hebben.
http://blogs.msdn.com/katriend/archive/2009/10/14/internet-explorer-8-webslices-and-accelerators-belux-contest-is-on.aspx

IE8 uitbreiden: wat kan en wat kan niet?

In het artikel Guidelines and requirements for add-ons that extend Internet Explorer (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973764) komen een aantal dingen aan bod die interessant zijn voor de ontwikkelaar die add-ons wil maken voor IE8. Deze richtlijnen zijn interessant om ergernissen van gebruikers te voorkomen.

 • Verberg geen bestaande functionaliteiten van IE – ook niet in geval van dubbel gebruik; in dat geval moet de gebruiker manueel kunnen uit- of inschalkelen
 • Gebruik alleen ondersteunde API’s van Internet Explorer
 • De gebruiker moet zijn zoekinstellingen kunnen beheren
 • De gebruiker moet zijn accelerators en settings kunnen beheren
 • De gebruiker moet zijn toolbars en add-ons kunnen beheren

Zie ook:
Guidelines for add-on developers
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/09/09/guidelines-for-add-on-developers.aspx

MSKB artikels

De laatste artikels over Internet Explorer in de  Microsoft Knowledge Base:

User profiles cannot be deleted after you configure the “Site to Zone Assignment List” policy by using a non-US domain on a computer that has Internet Explorer 8 installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;974277

A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: August 25, 2009
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973874

Pagina ziet er niet uit in (browser) (versie)

V. Mijn website ziet er niet uit bij gebruik van (browser) (versie).

A. Slechts één antwoord: testen.

 • Niet alle browsers en browserversies verstaan alle code op dezelfde manier. Daarom is het belangrijk je webpagina’s met verschillende browsers en browserversies te bezoeken. Maar misschien wil of kan je die niet allemaal installeren: dan zijn er deze twee handige hulpmiddelen
 • Expression Web Superpreview is een tool die verschillende versie van Internet Explorer emuleert. Eigenlijk kan deze tool van render-engine wisselen en de pagina an weergeven met een andere versie. De eerste gratis versie zet IE8, IE7 (IE8 compatibility mode) en IE6 naast elkaar.

  EW Superpreview
  Bijzonder handig is het om layout elementen te laten oplichten, om hun verschillende rendering goed te laten uitkomen.
  EW Superpreview
  De betalende versie (inbegrepen in Expression Web 3) kan meerdere verschillende browsers aan.

 • Lunascape is een browser met meerdere render-engines aan boord. Hij werkt met tabs en heeft een leuke RSS ticker.
  Hij is niet specifiek gebouwd voor webontwikkelaars, maar kan zeer nuttig zijn. Je kan een webpagina openen:
  Lunascape
  en nadien kan je met de knop linksonder de engine switchen (Trident=Internet Explorer, Gecko=Firefox/Mozilla, WebKit=Safari/Opera), of nog een pagina altijd met één bepaalde engine openen.
  Lunascape switchen

“Unknown Publisher” – “Always Ask Before Opening this File”

V. Ik heb hier een aantal programma’s die we binnen het bedrijf veel gebruiken, en telkens komt de melding “Unknown Publisher” – “Always Ask Before Opening this File”. Kan ik dat niet uitschakelen?

A. Ja, dat kan, je kan ervoor zorgen dat die applicaties worden uitgevoerd als low risk. Schakel Unblock uit bij de eigenschappen van het bestand (het bestand, niet de snelkoppeling), en geef de share of de URL op van waar het bestand oorsponlijk komt in Trusted Sites zone.

http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/06/19/how-to-bypass-the-security-warning-unknown-publisher-with-the-checkbox-always-ask-before-opening-this-file.aspx

F12 in mijn webapplicatie

V. Kan ik F12 niet aan mijn eigen applicatie toewijzen?

A. F12 opent de Developer Tools. En je kan die functietoets niet recupreren voor je eigen applicatie zolang “Allow websites to open windows without address bars or status bars” actief is. Omwille van veiligheid (zeer veel gebruikers herkennen kwaadaardige popups niet, en kunnen ze bv. niet onderscheiden van echte Windows meldingen) is het niet veilig die optie uit te schakelen.

Maar je kan je webapplicatie wel toevoegen (of toe laten voegen) aan Trusted Sites zone.

http://blogs.msdn.com/askie/archive/2009/06/09/ie8-developer-tools-why-can-t-i-cancel-the-f12-key.aspx

VB6 modale formulieren niet meer modaal na installatie IE8

Blijkbaar breekt de code die IE8 gebruikt voor het aanmaken van een nieuwe tab, een stuk code in de VB6 runtime voor het beheer van modale formulieren. Er is een hotfix beschikbaar (in de vorm van en VB6 runtime) om dat probleem op te lossen.

FIX: A Visual Basic 6.0 modal form is no longer modal when the form is displayed from a user control in Internet Explorer 8 (MSKB970157)

Sommigen melden dat er een gelijkaardig probleme is in IE7. Dit MSKB artikel bevat een link naar een hotfix om dat probleem op te lossen.

Artikels voor IE Developers

De blog van het Internet Explorer team meldt dat er nieuwgheden zijn in de MSDN artikels voor ontwikkelaars: voor HTML en CSS.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd565622(VS.85).aspx

Webslices in Drupal

Ook in het bekende content managementsysteem Drupal kan je webslices inbouwen. Code daarvoor is te vinden op http://www.maxiorel.com/web-slices-internet-explorer-8-and-drupal.

Op dit moment is er nog geen component beschikbaar die de zaak automatiseert.

Webslices toevoegen aan Joomla

Op deze manier kan je webslices voor Internet Explorer 8 toevoegen aan je Joomla website:

 • Download de plugin van de website pcte.ch
 • Log in in de backend van je Joomla website
 • Installeer de plugin
 • Activeren via Plugin Manager
 • Preview: nu staan er webslices op alle artikels

We hebben een en ander proberen te verduidelijken en illustreren in deze screencast:

Webslices in WordPress

Om de IE8 webslices (als je wil: inline RSS feeds) toe te voegen aan je WordPress blog, ga je als volgt te werk:

 • Voeg de plugin toe. Zoeken naar webslices en selecteer webslicer. Installeer en activeer
 • Stel de opties in (vervaltermijn: 60) en bekijk het voorbeeld van code
  webslices-code
 • Maak een nieuwe post of pagina met die code.
 • Bekijk nu je blog en je ziet de groene knop van de webslice verschijnen. Als je die post of pagina wijzigt, zal na het verstrijken van de vervaltermijn, de webslice ververst worden.

We hebben een en ander proberen te illustreren en verduidelijken met deze screencast.

Webslices en accelerators in CMS / blogsystemen

Accelerators (snelkoppelingen in IE8 onder de blauwe knop na het selecteren van een stukje tekst) en webslices (in een webpagina ingebedde RSS feeds) zijn nieuwe features ingebouwd in Internet Explorer 8. Wat kan je daar nu nu mee doen als webmaster, als je gebruik maakt van een bestaand CMS? Daar willen we even op ingaan.

Het eerste voorbeeld dat we willen geven is WordPress. Omdat het gaat over een blogsysteem, is het nuttig om daarvoor een accelerator te maken die de geselecteerde tekst naar je blog verstuurt. Dat kan zo:

Dat is alles! Nu kan je tekst selecteren en rechtstreeks versturen naar je WordPress blog.

Accelerator-categorieën

Accelerators zijn snelkoppelingen naar toepassingen die je rechtstreeks van in de browser kan starten na het selecteren van een tekst of afbeelding. Je kan bv. iets naar je blog versturen, of tekst opzoeken. Die accelerators staan in een lijst, verdeeld in groepen die gescheiden zijn door een streepje.

acceleratorcategories

Dit zijn de categorieën die op voorhand gedefinieerd zijn in de meegeleverde accelerators:

 • Blog (verzenden naar een blog)
 • Map (opzoeken op een kaart)
 • Send (verzenden)
 • Translate (vertalen)

Bij de andere accelerators die te vinden zijn, komen o.m. volgende categorieën voor:

 • Bookmark (plaats boekenlegger)
 • Email (verstuur via mail)
 • Find  (zoek op)
 • Share (deel)

Maar andere zijn mogelijk. Als ontwikkelaar is het een goed idee om deze lijst even te overlopen als er een nieuwe accelerator wordt gemaakt.

Gebruikers en beheerders kunnen een accelerator in een andere categorie plaatsne dan de categorie die is meegegeven. In Tools, Manage Add Ons, Accelerators kan je de categorie wijzigen.

Chopsticks over Internet Explorer 8

MSDN (Microsoft Developer Network) België heeft enkele chopsticks van mijn hand gepubliceerd:

Hopelijk vind je er iets nuttig tussen.

Chat met het Internet Explorer team

Het Internet Explorer team houdt regelmatig chatsesies open voor het grote publiek. Dit zijn de volgende data die gepland zijn:

23.04 19h http://www.microsoft.com/communities/chats/vcs/09_0423_ez_IE8.ics
21.05 19h http://www.microsoft.com/communities/chats/vcs/09_0521_ez_IE8.ics
18.06 19h http://www.microsoft.com/communities/chats/vcs/09_0618_ez_IE8.ics

Website testen gaat niet meer – IE8 deelt cookies?

V. Ik heb een website waarop de gebruikers moeten inloggen, en ik wil die testen. Vroeger had ik een venster waarin ik admin was, en een venster waarin ik gebruiker was. Nu gaat dat niet meer. Moet ik een andere browser installeren?

A. Ja, een andere browser installeren kan helpen. Maar eerst iets over de oorzaak: IE8 deelt (omwille van performantie) de cookies – onafgezien van of je in een nieuwe tab dan wel een nieuw venster werkt. Oplossingen?

 • Gebruik in de InPrivate modus. In die modus worden geen cookies gedeeld.
 • Of maak een IE8 instantie aan met de nomerge optie. Start, Uitvoeren,
  iexplore -nomerge
  en enter

Je kan ook een snelkoppeling maken met de -nomerge optie: kopieer een bestaande snelkoppeling, rechtsklike, Eigenschappen – en voeg -nomerge toe na het iexplorer.exe stuk.

Internet Explorer 8 is gereleased

De definitieve versie van Internet Explorer 8 is net gepubliceerd.

http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx

Nederlands, Frans en Spaans staan tussen de beschikbare talen.

IE8 video’s op Channel9

Op Channel 9 zijn er en aantal video’s over Internet Explorer 8 gepubliceerd:

Op MSDN is er een video over AJAX navigatie beschikbaar gekomen.

Nieuwe API’s voor IE7 add-ons

Sinds de laatste update beschikklen de ontwikkelaars van add-ons over nieuwe API’s voor IE7 en IE8 om dialoogvensters te laten, openen in een nieuwe tab, waardoor opstaande dialooggvensters (met de invoer van de gebuiker) niet meer verdwijnen.

A new set of public APIs lets Internet Explorer 7 add-ons add a “peer” tab thread for opening dialog boxes without unintended dialog suppression

http://support.microsoft.com/kb/958585

IE8 RC 1 uit

Versie RC1 (Release Candidate 1) van Internet Explorer 8 is zonet gepubliceerd.

 • De features zijn afgewerkt en stabiel.
 • Er is gewerkt aan de verbetering van betrouwbaarheid, performance en compatibiliteit.
 • En uiteraard ook aan veiligheid.

Gebruikers worden opgeroepen om deze versie te installeren en feedback te geven, zodat zoveel mogelijk gebeuikeservaing kan meegenomen worden in de afwerking van het eindproduct.

http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/01/26/internet-explorer-8-release-candidate-now-available.aspx

http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/beta/default.aspx

IE8 User-Agent

De user-agent is de string waarmee de browser kan geïdentificeerd worden. Internet Explorer 8 is een nieuwe versie en heeft dus ook een nieuwe user-agent string. Op Vista is dat

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)

Ook in compatibility mode is IE8 identificeerbaar: de versie is wel 7, maar er staat ook Trident bij.

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)

http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/01/09/the-internet-explorer-8-user-agent-string-updated-edition.aspx

Conclusie voor de webontwikkelaars: ga er niet van uit dat je alle user agent strings van alle browsers kent. En als je toch exclusief wil testen, neem deze beiden dan op.

IE8 on Windows Vista

Meerdere CSS op één pagina

Het is mogelijk om aan één pagina meerdere stylesheets te hangen en de gebruiker te laten kiezen welke stylesheet effectief gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, als je met IE8 surft naar  en klikt op Page, Style, krijg je de volgende keuzelijst te zien:

Hoe is dat gedaan? Voor elk van de stylesheets is er een lijn gemaakt in de HEAD sectie die er uit ziet als
<link rel=”alternate stylesheet” title=”Gold (left, fixed) + navbar” href=”../../threepart-left-f.css”>
<link rel=”alternate stylesheet”title=”Gold (right, fixed)” href=”../../threepart-nobanner-f.css”>
<link rel=”alternate stylesheet”title=”Gold (left, fixed)” href=”../../threepart-left-nobanner-f.css”>

IE blog geeft toe dat dit weinig verspreid is omdat IE tot nu toe deze mogelijkheid niet ondersteunde. Maar misschien is het moment nu aangebroken voor de webmasters opm te gaan experimenteren.

Accesibility in IE8

Internet Explorer 8 heeft een aantal accessibility features die de moeite waard zijn:

 • De onvolprezen accelerators. Vertalen is hier al aan bod gekomen, en zal voor veel gebruikers onmisbaar worden.
 • Bij het zoeken (Ctrl+F) licht de gevonden tekst in het geel op. We kennen dat al van Google toolbar, maar zijn heel blij dat vanaf nu het in IE zelf zit.
 • Het contectuele menu komt op bij het indrukken van de menu-toets
 • Caret browsing: na het indrukken van F7 kan je een stuk tekst selecteren zoals je dat in Word zou doen. Heel handig bij het kopiëren.

Verder vindt de professional nog:

 • Nieuwe support voor Accessible Rich Internet Applications
 • IAccessibleEx support
 • Nieuwe WinEvents in DHTML: EVENT_OBJECT_REORDER, EVENT_OBJECT_STATECHANGE,
  EVENT_OBJECT_LOCATIONCHANGE, EVENT_OBJECT_VALUECHANGE

http://blogs.msdn.com/ie/

11.12 Add-on-Con

Op 11 decemeber wordt Add-on-Con gehouden, conferentie waarbij Microsoft, Google en Mozilla samen overleggen over add-ons.
http://www.add-on-con.com/

IE8: wat is de planning?

Microsoft plant na de huidige beta 2 nog één preview versie (RC – release candidate) uit te brengen in de eerste trimester van 2009, en dan nadien het definitieve product.

http://blogs.msdn.com/ie

ip-location