Archieven

Monthly Archives: December 2009

Online enquêtes afnemen

V. Hoe kan ik online enquêtes afnemen?

A. Daar bestaat aparte software voor, waarvan ik een lijstje bijhoud op http://www.hlrnet.com/tecapxl.htm.

Een speciale vermelding verdienen zeker Google docs, Surveymonkey en phpESP (voor gebruik op einegn webserver).

Bij Google docs maak je een nieuuw document van het type Formulier, je definieert de vragen en mogelijke antwoorden en het resultaat is een URL (adres) dat je kan doorgeven.

Geparkeerd domein

V. Ik heb een hele tijd gelden een domein aangekocht bij GoDaddy, en als ik dat nu opvraag, zie ik “Domain parked”. Heeft GoDaddy het ingepikt?

A. Bij een whois service (zoals http://www.whois.net) kan je opvragen op wiens naam dat domein staat en wanneer het vervalt.

Een geparkeerd domein is een domein dat niet gehost is (=waarvoor geen DNS servers zijn opgegeven). Als je een ndomein registreert bij GoDaddy, wordt het “gratis geparkeerd”. Het domein wordt getoond om te donen dat het er is, maar dat er niets méér te tonen is.

GoDaddy pikt niet zo maar domeinen in (niet zoals anderen, en met name NetSol). Maar andere mensen (en met name reclamemensen van dubieus alooi) pikken wel domeinen in van het moment dat ze vervallen, en wel om de bezoekers aan die domeinen in te pikken als lezers van HUN reclame (of malware).

Samenwerken aan onderzoek

V. Kunnen we niet samen aan een paper schrijven?

A. Ja, daarvoor zijn er wel wat tools. Naast de tools om documenten te delen, willen we zeker vermelden dat het mogelijk is om samen te werken aan een bibliografie, en/of notities te maken bij bibliografische bronnen

  • CiteUlike: free service for managing and discovering scholarly references
  • Connotea: free online reference management fo researchers, clinicians and scientists
  • Zotero

Vergeet niet dat internet (of toch het web) in eerste instantie ontstaan is uit die behoefte.

Upgrade naar WordPress 2.9 mislukt

De ingebouwde automatiche upgrade naar van WordPress 2.8.6 naar 2.9 lukt niet altijd. Soms komt er een foutmelding

Fatal error: Call to undefined function is_admin() in /xx/user/wp-includes/vars.php

(gedocumenteerd op http://wordpress.org/support/topic/343684)

Meestel helpt het om de 2.9 bestanden te downloaden van WordPress.org, en via FTP te publiceren. Sommige gebruikers melden echter dat ze moeten teruggaan naar 2.8.6.

Als je bang bent van problemen en de nieuwe features van 2.9 (security en wat mij betreft vooral de editor die urls niet langer opeet) niet direct nodig hebt, is het versandting om enkele dagen te wachten tot het probleam is aangepakt.

Laatste MSKB artikels

Het laatste MSKB artikel over Internet Explorer:

An ActiveX control is partially blank when you run Internet Explorer 7 in full-screen mode to view a Web page over multiple monitors
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;976428

VB RichTextBox: bestanden openen / vet

V. Ik heb problemen met de RichtextBox in Visual Basic 2008. Ik probeer bestanden te openen met RichTextBox1.LoadFile(bestandsnaam), mùaar er gebeurt niets. En ik probeer tekst in vet te zetten met RichTextBox1.SelectionFont.Bold =Not RichTextBox1.SelectionFont.Bold, maar krijg de melding dat Bold ReadOnly is.

A. Als je een bestand wil openen, moet je eerst weten welk soort bestand dat is. Check de extensie met een functie:

If extensie(OpenFileDialog1.FileName) = “txt” Then RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.PlainText)
If extensie(OpenFileDialog1.FileName) = “rtf” Then RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.RichText)

Public Function extensie(ByVal pad As String) As String
Return LCase(Mid(pad, Len(pad) – 2, 3))
End Function

Om vet om te keren, moet je een object Font maken:

If richTextBox1.SelectionFont IsNot Nothing Then
Dim currentFont As System.Drawing.Font = richTextBox1.SelectionFont
Dim newFontStyle As System.Drawing.FontStyle

If richTextBox1.SelectionFont.Bold = True Then
newFontStyle = FontStyle.Regular
Else
newFontStyle = FontStyle.Bold
End If

richTextBox1.SelectionFont = New Font( _
currentFont.FontFamily, _
currentFont.Size, _
newFontStyle _
)
End If

 

Notes op Smartphone

V. Blijkbaar geeft OneNote problemen bij synchronisatie van de Smartphone met Windows. Kan ik dan op de ene of de andere manier de ingebouwde Notes gebruiken?

A. Ja, dat kan. Notities die je met Notes maakt, vind je bij het aankoppelen van de Smartphone onder My Documents\My Notes. Het zijn tekstbestanden die je kan lezen en wijzigen.

Je kan die vanop je desktop wijzigen maar niet opslaan op de Smartphone: je moet ze osplaan en kan ze nadien terug op de doellocatie plakken.

ImageList.ImageCollection.Item

Het laatste artikel over Visual Basic in de MSKB (Microsoft Knowledge Base):

Memory usage increases for a .NET Framework 2.0-based application when you use the ImageList.ImageCollection.Item property to obtain an image or when you call the ImageList.ImageCollection.GetEnumerator method
http://support.microsoft.com/?kbid=975849

MSKB artikels IE

[EN]

Dit zijn de laatste artikels over Internet Explorer inde  Microsoft Knowledge Base (MSKB):

Microsoft default content links are not removed from Internet Explorer 8 on Windows 7
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;2007064

[NL]

PC Talk – Het is niet mogelijk het Internet Explorer pictogram of e-mail software pictogram te vinden in het startmenu in Windows 7
http://support.microsoft.com/kb/976584/nl

WordPress: geen uploads mogelijk

WordPress (op zijn minst 2.8.x en 2.9) staan geen uploads toe als ze geïnstalleerd zijn in de root van een domein met liggende streepjes (-): uploads van beelden geven rode kruisen (x). In een submap van zo’n domein blijkt het wel te gaan.

WordPress 2.9

WordPress 2.9 is nu beschikbaar. Bij de nieuwigheden:

  • Een vuilnisbak waar je per ongeluk gewiste items kan uithalen
  • Een image editor
  • Batch plugin update
  • Makkelijker invoegen van video’s

http://wordpress.org/development/2009/12/wordpress-2-9/

Zelf plug-ins (beginnen) maken voor Internet Explorer

V. Er zijn massa’s plug-ins voor Internet Explorer te vinden. Maar hoe begin ik daar nu zelf aan?

A. Een mogelijk goed startpunt is SpicIE – Simple plugin creator for Internet Explorer (http://code.msdn.microsoft.com/SpicIE). Daarmee kan je event handlers, toolbar buttons, menu entries, context menu entries, explorer bars en toolbars maken.

Pen tijdens presentatie

V. Hoe geraak ik aan de notitiepen tijdens een Powerpoint-presentatie?

A. Er is een kleine werkbalk linksbeneden, maar je kan ook Ctrl+P gebruiken.

Internetadressen opgegeten door Mesh?

V. Vroeger schreef ik interessante links op een bladje, met fouten tot gevolg. Of ik mailde interessante URLs naar mezelf. Nu sla ik ze op (File, Send, Shortcut to Desktop. Die snelkoppelingen wil ik opslaan op een Mesh folder die ik daarvoor gemaakt heb. Echter: nogal eebs komen die snelkoppelingen door als bestanden met een naam abc[1] bestanden zonder extensie (soms ASPX of HTML extensie). Wat is er aan de hand?
A. Dat is het gevolg van de Upload functionaliteit van Mesh. Installeer de Mesh AcrtiveX control, dan gebeurt dat niet – de snelkoppelingen komen dan mooi door.
Als het niet mogelijk is de ActiveX control te gebruiken (bv. in een netwerkomgeving waarin ActiveX niet toegelaten is, of met Firefox) zip dan even je snelkoppelingen.
Wat je met die abc[1] bestanden kan doen, is Notepad openen en die daar één voor één naar toeslepen. Je krijgt stukken van de HTML code te zien, waarodner waarschijnlijk de titel, waarmee je de url waarschijnlijk kan terugvinden.

Excel grafiek embedden in Powerpoint

V. Ik kan een Excel grafiek plakken in Powerpoint, maar achteraf die gegevens niet meer aanpassen. Ik heb Insert, Object, from file geprobeerd, maar dan kom ik niet uit bij de grafiek. Wat kan ik doen?

A. In Powerpoint zijn er multifunctionele tekstvakken – klik op een grafiek. Of voeg een grafiek in. Excel wordt gestart, en in die instantie van Excel kan je alles doen wat nodig is.

Cuánto placer se obtiene del conocimiento inútil