Archieven

Monthly Archives: December 2009

Online enquêtes afnemen

V. Hoe kan ik online enquêtes afnemen?

A. Daar bestaat aparte software voor, waarvan ik een lijstje bijhoud op http://www.hlrnet.com/tecapxl.htm.

Een speciale vermelding verdienen zeker Google docs, Surveymonkey en phpESP (voor gebruik op einegn webserver).

Bij Google docs maak je een nieuuw document van het type Formulier, je definieert de vragen en mogelijke antwoorden en het resultaat is een URL (adres) dat je kan doorgeven.

Geparkeerd domein

V. Ik heb een hele tijd gelden een domein aangekocht bij GoDaddy, en als ik dat nu opvraag, zie ik “Domain parked”. Heeft GoDaddy het ingepikt?

A. Bij een whois service (zoals http://www.whois.net) kan je opvragen op wiens naam dat domein staat en wanneer het vervalt.

Een geparkeerd domein is een domein dat niet gehost is (=waarvoor geen DNS servers zijn opgegeven). Als je een ndomein registreert bij GoDaddy, wordt het “gratis geparkeerd”. Het domein wordt getoond om te donen dat het er is, maar dat er niets méér te tonen is.

GoDaddy pikt niet zo maar domeinen in (niet zoals anderen, en met name NetSol). Maar andere mensen (en met name reclamemensen van dubieus alooi) pikken wel domeinen in van het moment dat ze vervallen, en wel om de bezoekers aan die domeinen in te pikken als lezers van HUN reclame (of malware).

Samenwerken aan onderzoek

V. Kunnen we niet samen aan een paper schrijven?

A. Ja, daarvoor zijn er wel wat tools. Naast de tools om documenten te delen, willen we zeker vermelden dat het mogelijk is om samen te werken aan een bibliografie, en/of notities te maken bij bibliografische bronnen

 • CiteUlike: free service for managing and discovering scholarly references
 • Connotea: free online reference management fo researchers, clinicians and scientists
 • Zotero

Vergeet niet dat internet (of toch het web) in eerste instantie ontstaan is uit die behoefte.

Upgrade naar WordPress 2.9 mislukt

De ingebouwde automatiche upgrade naar van WordPress 2.8.6 naar 2.9 lukt niet altijd. Soms komt er een foutmelding

Fatal error: Call to undefined function is_admin() in /xx/user/wp-includes/vars.php

(gedocumenteerd op http://wordpress.org/support/topic/343684)

Meestel helpt het om de 2.9 bestanden te downloaden van WordPress.org, en via FTP te publiceren. Sommige gebruikers melden echter dat ze moeten teruggaan naar 2.8.6.

Als je bang bent van problemen en de nieuwe features van 2.9 (security en wat mij betreft vooral de editor die urls niet langer opeet) niet direct nodig hebt, is het versandting om enkele dagen te wachten tot het probleam is aangepakt.

Laatste MSKB artikels

Het laatste MSKB artikel over Internet Explorer:

An ActiveX control is partially blank when you run Internet Explorer 7 in full-screen mode to view a Web page over multiple monitors
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;976428

VB RichTextBox: bestanden openen / vet

V. Ik heb problemen met de RichtextBox in Visual Basic 2008. Ik probeer bestanden te openen met RichTextBox1.LoadFile(bestandsnaam), mùaar er gebeurt niets. En ik probeer tekst in vet te zetten met RichTextBox1.SelectionFont.Bold =Not RichTextBox1.SelectionFont.Bold, maar krijg de melding dat Bold ReadOnly is.

A. Als je een bestand wil openen, moet je eerst weten welk soort bestand dat is. Check de extensie met een functie:

If extensie(OpenFileDialog1.FileName) = “txt” Then RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.PlainText)
If extensie(OpenFileDialog1.FileName) = “rtf” Then RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.RichText)

Public Function extensie(ByVal pad As String) As String
Return LCase(Mid(pad, Len(pad) – 2, 3))
End Function

Om vet om te keren, moet je een object Font maken:

If richTextBox1.SelectionFont IsNot Nothing Then
Dim currentFont As System.Drawing.Font = richTextBox1.SelectionFont
Dim newFontStyle As System.Drawing.FontStyle

If richTextBox1.SelectionFont.Bold = True Then
newFontStyle = FontStyle.Regular
Else
newFontStyle = FontStyle.Bold
End If

richTextBox1.SelectionFont = New Font( _
currentFont.FontFamily, _
currentFont.Size, _
newFontStyle _
)
End If

 

Notes op Smartphone

V. Blijkbaar geeft OneNote problemen bij synchronisatie van de Smartphone met Windows. Kan ik dan op de ene of de andere manier de ingebouwde Notes gebruiken?

A. Ja, dat kan. Notities die je met Notes maakt, vind je bij het aankoppelen van de Smartphone onder My Documents\My Notes. Het zijn tekstbestanden die je kan lezen en wijzigen.

Je kan die vanop je desktop wijzigen maar niet opslaan op de Smartphone: je moet ze osplaan en kan ze nadien terug op de doellocatie plakken.

Bedreigingen gemeld door Kaspersky

V. Ik heb Kaspersky geïnstalleerd, en die meldt bedreigingen. Echter: er is geen manier om die bedreigingen te verwijderen of hoe dan ook in te grijpen.

A. Uit http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=68831&st=0&p=633369&#entry633369 blijkt dat threats geen bedreigingen of meldingen van malware zijn – het zijn programma’s die je moet updaten.

Misschien is Secunia waard om even te bezoeken (http://secunia.com/vulnerability_scanning/): dat is een scanner die checkt welke geïnstalleerde applicaties verouderd zijn, en die meldt hoe je ze kan updaten.

ImageList.ImageCollection.Item

Het laatste artikel over Visual Basic in de MSKB (Microsoft Knowledge Base):

Memory usage increases for a .NET Framework 2.0-based application when you use the ImageList.ImageCollection.Item property to obtain an image or when you call the ImageList.ImageCollection.GetEnumerator method
http://support.microsoft.com/?kbid=975849

MSKB artikels IE

[EN]

Dit zijn de laatste artikels over Internet Explorer inde  Microsoft Knowledge Base (MSKB):

Microsoft default content links are not removed from Internet Explorer 8 on Windows 7
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;2007064

[NL]

PC Talk – Het is niet mogelijk het Internet Explorer pictogram of e-mail software pictogram te vinden in het startmenu in Windows 7
http://support.microsoft.com/kb/976584/nl

Adresboek gekaapt

V. Iemand zegt me dat hij een mail van mij gekregen heb, maar ik ben er heel zeker van dat ík die niet gestuurd heb. Wat is er aan de hand?

A. Mogelijk is je adresboek gekaapt. Zie

Hijacked Address Book: How did it happen and what to do?
http://blogs.techrepublic.com.com/helpdesk/?p=542

Concreet:

 • Wees voorzichtig.
 • Surf veilig: zorg voor up to date Windows en applicaties, update je antivitus en antimalware.
 • Laat geen paswoorden rondslingeren.
 • Beantwoord noout spamberichten (zeker ook niet om uit te schrijven) en stuur geen kettingbrieven door.

WordPress: geen uploads mogelijk

WordPress (op zijn minst 2.8.x en 2.9) staan geen uploads toe als ze geïnstalleerd zijn in de root van een domein met liggende streepjes (-): uploads van beelden geven rode kruisen (x). In een submap van zo’n domein blijkt het wel te gaan.

WordPress 2.9

WordPress 2.9 is nu beschikbaar. Bij de nieuwigheden:

 • Een vuilnisbak waar je per ongeluk gewiste items kan uithalen
 • Een image editor
 • Batch plugin update
 • Makkelijker invoegen van video’s

http://wordpress.org/development/2009/12/wordpress-2-9/

Zelf plug-ins (beginnen) maken voor Internet Explorer

V. Er zijn massa’s plug-ins voor Internet Explorer te vinden. Maar hoe begin ik daar nu zelf aan?

A. Een mogelijk goed startpunt is SpicIE – Simple plugin creator for Internet Explorer (http://code.msdn.microsoft.com/SpicIE). Daarmee kan je event handlers, toolbar buttons, menu entries, context menu entries, explorer bars en toolbars maken.

Pen tijdens presentatie

V. Hoe geraak ik aan de notitiepen tijdens een Powerpoint-presentatie?

A. Er is een kleine werkbalk linksbeneden, maar je kan ook Ctrl+P gebruiken.

Internetadressen opgegeten door Mesh?

V. Vroeger schreef ik interessante links op een bladje, met fouten tot gevolg. Of ik mailde interessante URLs naar mezelf. Nu sla ik ze op (File, Send, Shortcut to Desktop. Die snelkoppelingen wil ik opslaan op een Mesh folder die ik daarvoor gemaakt heb. Echter: nogal eebs komen die snelkoppelingen door als bestanden met een naam abc[1] bestanden zonder extensie (soms ASPX of HTML extensie). Wat is er aan de hand?
A. Dat is het gevolg van de Upload functionaliteit van Mesh. Installeer de Mesh AcrtiveX control, dan gebeurt dat niet – de snelkoppelingen komen dan mooi door.
Als het niet mogelijk is de ActiveX control te gebruiken (bv. in een netwerkomgeving waarin ActiveX niet toegelaten is, of met Firefox) zip dan even je snelkoppelingen.
Wat je met die abc[1] bestanden kan doen, is Notepad openen en die daar één voor één naar toeslepen. Je krijgt stukken van de HTML code te zien, waarodner waarschijnlijk de titel, waarmee je de url waarschijnlijk kan terugvinden.

Excel grafiek embedden in Powerpoint

V. Ik kan een Excel grafiek plakken in Powerpoint, maar achteraf die gegevens niet meer aanpassen. Ik heb Insert, Object, from file geprobeerd, maar dan kom ik niet uit bij de grafiek. Wat kan ik doen?

A. In Powerpoint zijn er multifunctionele tekstvakken – klik op een grafiek. Of voeg een grafiek in. Excel wordt gestart, en in die instantie van Excel kan je alles doen wat nodig is.

Voorbeelden en testinstallaties van ASP .NET webapplicaties

V. Tot voor kort waren er ASPX / ASP .NET proefinstallaties op http://www.opensourcecms.com, niet? Ik vind die niet meer.

A. Klopt: de website stelde naast PHP webapplicaties ook ASPX webapplicaties voor. Helaas is die mogelijkheid geschrapt, en zelfs de melding van die schrapping is bijna niet zichtbaar…

aspx-opensourcecms

Helaas ken ik geen alternatief.

MSKB artikels

De laatste artikels over Internet Explorer in de Microsoft Knowledge Base (MSKB):

MS09-072: Cumulative security update for Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/976325

Cascading pop-up windows overlap incorrectly in Internet Explorer 8
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;978019

Beveiligingsbulletin, Bing maps Silverlight control, Windows 7 development

Interessant en belangrijk op de Microsoft sites afgelopen week:

Microsoft-beveiligingsbulletin MS09-072 – Kritiek
Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer (976325)
http://www.microsoft.com/netherlands/technet/security/bulletin/ms09-072.mspx

Microsoft Security Bulletin MS09-072 – Critical
Cumulative Security Update for Internet Explorer (976325)
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-072.mspx

Learn More About Bing Maps Silverlight Control SDK 1.0
Learn key features of the Bing Maps Silverlight control, which include data binding, support for multiple languages, Expression Blend, and more.
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/3fb4372b-cb8c-410b-a665-993017b15875

New – Microsoft Silverlight 1.0: An SDL Implementation Story
Learn how the Microsoft Silverlight team met and exceeded the Security Development Lifecycle (SDL) requirements for every phase of the Silverlight 1.0 release.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c7751ad-1f74-4dce-83e7-3a3d4c9e966a&displaylang=en

Windows 7: Build Innovative Applications
Discover new developer features in the Windows 7 operating system with these online resources. Attend a live webcast and learn about using Jump Lists, how to improve robustness and performance, or how the Windows PowerShell–based platform lets you easily monitor multiple data sources. Step into a virtual lab and explore Shell Libraries, Windows Taskbar, and Windows Ribbon, among other features. Watch videos that demonstrate the Windows Touch and handwriting recognition capabilities. Dive into this content today to start learning about Windows 7.
http://www.microsoft.com/events/series/msdnwindows7.aspx

New – Preventing Security Development Errors: Lessons Learned at Windows Live by Using ASP.NET MVC
Learn how the Windows Live team applied the Security Development Lifecycle (SDL) while developing new Windows Live services with ASP.NET MVC.
http://go.microsoft.com/?linkid=9700805

Waar is gearchiveerde mail?

V. Onze organisatie gebruikt een Gmail interface voor webmail. Ik heb op Archiveren gedrukt, en nu vind ik dat gearchiveerd bericht nergens terug. Hoe kan ik dat toch terughalen?

V. Druk op All mail.

whereisarchivedmail0

Als All mail niet zichtbaar is, activeer het even in de opties (Settings).

whereisarchivedmail1

Nieuwe tabs openen traag in Internet Explorer

V. Die nieuwe tabs openen zo traag in Internet Explorer 8. Wat is er toch aan de hand?

A. Als er een tab wordt aangemaakt (dat is: in een nieuw gereserveerde geheugenruimte) worden de add-ons voor die tab geïnitialiseerd. Sommigen (en met name Skype, maar er zijn er meer) vereisen een verbinding en wachten.
IEblog: How to make IE open new tabs faster
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2009/07/18/how-to-make-ie-open-new-tabs-faster.aspx
New tabs open slowly in Internet Explorer 8 with the Skype 4.1 add-on installed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;973818

Powerpoint: Notities op apart scherm

V. Is het niet mogelijk om notities van een Powerpoint presentatie op het scherm te projecteren zonder dat het publiek die ziet?

A. Ja, maar je moet wel twee schermen aansluiten op de presentatiecomputer.

http://www.pragmaticmarketing.com/publications/magazine/1/2/presnote

WordPress menu zeer smal

V. Ik heb op iets geklikt waardoor het WordPress menu links versmald is. Kan ik dat weer uitplooien?

A. Ja, klik op de >> juist onder het icoon voor Dashboard. Klikken op << plooit het menu samen.

VB:decimaal naar binair, binair naar decimaal

V. Hoe kan ik in VB .NET decimale notatie omzetten in binaire, en omgekeerd?

A. VB had dvroeger de Bin functie, maar die is nu vervangen. Probeer:

Convert.ToInt64(value, 2) om van binair naar decimaal te gaan (http://www.devx.com/vb2themax/Tip/18809 )

en

Convert.ToString(11, 2) om naar binair te gaan (http://www.devx.com/vb2themax/Tip/19416)

Code om IE te detecteren?

V. Ik heb een programma dat Internet Explorer nodig heeft om correct te functioneren. Hoe kan ik checken of IE effectief geïnstalleerd is?

A. Probeer een dir voor %programfiles%\Internet Explorer\iexplore.exe. Indien niet gevonden, is er geen Internet Explorer geïnstalleerd.

Screen recording

V. Ik heb gehoord dat je met Camtasia video opnames kan maken van een programma, om bv. een demo of tutorial te maken. Zijn er nog andere?

A. Ja hoor. Uit mijn lijstje op http://hlrnet.com/aw.htm wil ik graag citeren:

ip-location