Archieven

Monthly Archives: July 2009

Voortgangsbalk onder Powerpointpresentatie

V. Ik heb een presentatie gezien waaronder een voortgangsbalk werd geafficheerd. Dat is mooier dan nummers op slides. Hoe wordt zo iets gedaan?

A. Dat kan in VBA (Visual Basic for Applications) . Er is code beschikbaar op de http://pptfaq.com/FAQ00597.htm.

Online virusscanner

V. Ik heb een virusbesmetting opgelopen en vertrouw mijn virussccnner niet meer. Kan ik mijn systeem online laten scannen?

A. Ja, dat kan. Begin echter toch maar met een update van je eigen antivirus en laat dat je computer grondig scannen. Online scannen kan bv. met

http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/pages/default/check.html?n=1244987033669
http://www.f-secure.com/en_EMEA/security/security-lab/tools-and-services/online-scanner/index.html
http://www.eset.eu/eset-online-scanner

EPD op PDA

V. Bestaan er electronische patiëntendossiers op PDA?

A. Ja. Het principe is dat er een database is die consulteerbaar / wijzigbaar is van op afstand met draagbaar apparaat
Qua producten is er bv. http://e-medtools.com/ (electronische formulieren op PDA), http://www.newtel.be en
http://www.caresolutions.be (het bekende woon-zorgdossier).

Artikels voor IE Developers

De blog van het Internet Explorer team meldt dat er nieuwgheden zijn in de MSDN artikels voor ontwikkelaars: voor HTML en CSS.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd565622(VS.85).aspx

PPS zoeken en wijzigen

V. Hoe kan ik zo snel mogelijk een PPS bestand editen? Ik weet dat ik een presentatie gemaakt heb over een thema, maar weet niet precies waar het staat.
A. In Vista: Start, zoekvak – tik een of meerdere woorden in die in die presentatie staan. Als de presentatie verschijnt in de lijst van gevonden bestanden, rechtsklik, Verzenden naar, Bureaublad. Dan wordt er een snelkoppeling op het bureaublad gemaakt.
Start Powerpoint. Open een bestand (Ctrl+O) en selecteer die snelkoppeling. Nu kan je editen.

Excel wijzigt gegevens bij kopiëren

V. Ik selecteer een cel en sleep met het zwarte vierkantje om gegevsn te kopiëren. En tóch wijzigt Excel die gegevens in plaats van gewoon te kopiëren?

A. Waarschijnlijk denkt Excel dat je graag een reeks wil maken. Klik op het knopje dat verschijnt vlak na de muisbewerking: daar vind je de opdrachten voor kopiëren en reeks doorvoeren.

xl-copyorfill

Let op leuke opties zoals bv. weekdagen, waarme jee aan Excel kan vragen om een reeks van dat te maken en de de weekends weg te laten uit die reeks van data.

Functietoetsen in Word

V. Heb je een lijst van alle functietoetsen in Word?

A. Ja – die lijst staat op http://support.microsoft.com/kb/290938

Hoofdletters CTRL+SHIFT+A
Aantekening ALT+CTRL+M
Toepassing maximaliseren ALT+F10
Formaat toepassing herstellen ALT+F5
Kop1 toepassen ALT+CTRL+1
Kop2 toepassen ALT+CTRL+2
Kop3 toepassen ALT+CTRL+3
Opsommingsteken toepassen CTRL+SHIFT+L
AutoOpmaak ALT+CTRL+K
AutoTekst F3 of ALT+CTRL+V
Vet CTRL+B of CTRL+SHIFT+B
Bladwijzer CTRL+SHIFT+F5
Bladeren naar volgende CTRL+PAGE DOWN
Bladeren naar vorige CTRL+PAGE UP
Bladeren met selectie ALT+CTRL+HOME
Annuleren ESC
Alinea centreren CTRL+E
Hoofdlettergebruik SHIFT+F3
Teken links LINKS
Tekens links uitbreiden SHIFT+LINKS
Teken rechts RECHTS
Teken rechts uitbreiden SHIFT+RECHTS
Wissen DELETE
Sluiten of Afsluiten ALT+F4
Deelvenster sluiten ALT+SHIFT+C
Kolomeinde CTRL+SHIFT+ENTER
Kolom selecteren CTRL+SHIFT+F8
Kopiëren CTRL+C of CTRL+INSERT
Opmaak kopiëren CTRL+SHIFT+C
Tekst kopiëren SHIFT+F2
AutoTekst maken ALT+F3
Menu toevoegen aanpassen ALT+CTRL+=
Toetsenbord aanpassen ALT+CTRL+NUM +
Menu verwijderen aanpassen ALT+CTRL+-
Knippen CTRL+X of SHIFT+DELETE
Datumveld ALT+SHIFT+D
Woord links verwijderen CTRL+BACKSPACE
Woord verwijderen CTRL+DELETE
Woordenlijst ALT+SHIFT+F7
Klikken in veld ALT+SHIFT+F9
Document sluiten CTRL+W of CTRL+F4
Document maximaliseren CTRL+F10
Document verplaatsen CTRL+F7
Formaat document herstellen CTRL+F5
Formaat document aanpassen CTRL+F8
Document splitsen ALT+CTRL+S
Dubbele onderstreping CTRL+SHIFT+D
Einde van kolom ALT+PAGE DOWN
Einde van kolom ALT+SHIFT+PAGE DOWN
Einde van document uitbreiden CTRL+SHIFT+END
Einde van document CTRL+END
Einde van regel END
Einde van regel uitbreiden SHIFT+END
Einde van rij ALT+END
Einde van rij ALT+SHIFT+END
Einde van venster ALT+CTRL+PAGE DOWN
Einde van venster uitbreiden ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Nu eindnoot invoegen ALT+CTRL+D
Selectie uitbreiden F8
Veldtekens CTRL+F9
Veldcodes ALT+0
Zoeken CTRL+F
Lettertype CTRL+D of CTRL+SHIFT+F
Tekengrootte selecteren CTRL+SHIFT+P
Nu voetnoot invoegen ALT+CTRL+F
Ga terug SHIFT+F5 of ALT+CTRL+Z
Ga naar CTRL+G of F5
Tekengrootte verhogen CTRL+SHIFT+.
Tekengrootte één punt verhogen CTRL+]
Verkeerd-om inspringing CTRL+T
Koppeling koptekst/voettekst ALT+SHIFT+R
Help F1
Verborgen CTRL+SHIFT+H
Hyperlink CTRL+K
Inspringen CTRL+M
Cursief CTRL+I of CTRL+SHIFT+I
Alinea uitvullen CTRL+J
Alinea links uitlijnen CTRL+L
Regel omlaag DOWN
Regel omlaag uitbreiden SHIFT+DOWN
Regel omhoog UP
Regel omhoog uitbreiden SHIFT+UP
Lijstnummerveld ALT+CTRL+L
Velden vergrendelen CTRL+3 of CTRL+F11
Macro ALT+F8
Controle Afdruk samenvoegen ALT+SHIFT+K
Afdruk samenvoegen – Gegevensbron bewerken ALT+SHIFT+E
Afdruk samenvoegen naar document ALT+SHIFT+N
Afdruk samenvoegen naar printer ALT+SHIFT+M
Citaat markeren ALT+SHIFT+I
Indexvermelding markeren ALT+SHIFT+X
Inhoudsopgavevermelding markere n  ALT+SHIFT+O
Menumodus F10
Samenvoegveld ALT+SHIFT+F
Microsoft Script Editor ALT+SHIFT+F11
Microsoft Systeeminfo ALT+CTRL+F1
Tekst verplaatsen F2
Nieuw CTRL+N
Volgende cel TAB
Volgende veld F11 of ALT+F1
Volgende spelfout ALT+F7
Volgende object ALT+DOWN
Volgende venster CTRL+F6 of ALT+F6
Standaard ALT+CTRL+N
Opmaakprofiel Standaard CTRL+SHIFT+N of ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
Openen CTRL+O of CTRL+F12 of ALT+CTRL+F2
Alinea boven openen of sluiten CTRL+0
Ander deelvenster F6 of SHIFT+F6
Lijst met meerdere niveaus ALT+CTRL+O
Lijst met meerdere niveaus samenvoegen ALT+SHIFT+- of ALT+SHIFT+NUM –
Degraderen in lijst met meerdere niveaus ALT+SHIFT+RIGHT
Lijst met meerdere niveaus uitvouwen ALT+SHIFT+=
Lijst met meerdere niveaus uitvouwen ALT+SHIFT+NUM +
Omhoog verplaatsen in lijst met meerdere niveaus ALT+SHIFT+OMLAAG
Omlaag verplaatsen in lijst met meerdere niveaus ALT+SHIFT+OMHOOG
Promoveren in lijst met meerdere niveaus ALT+SHIFT+LINKS
Eerste regel weergeven van lijst met meerdere niveaus ALT+SHIFT+L
Overschrijven INSERT
Pagina ALT+CTRL+P
Pagina-einde CTRL+ENTER
Pagina omlaag PAGE DOWN
Pagina omlaag uitbreiden SHIFT+PAGE DOWN
Paginaveld ALT+SHIFT+P
Pagina omhoog PAGE UP
Pagina omhoog uitbreiden SHIFT+PAGE UP
Alinea omlaag CTRL+OMLAAG
Alinea omlaag uitbreiden CTRL+SHIFT+OMLAAG
Alinea omhoog CTRL+OMHOOG
Alinea omhoog uitbreiden CTRL+SHIFT+OMHOOG
Plakken CTRL+V of SHIFT+INSERT
Opmaak plakken CTRL+SHIFT+V
Vorige cel SHIFT+TAB
Vorig veld SHIFT+F11 of ALT+SHIFT+F1
Vorig object ALT+OMHOOG
Vorig venster CTRL+SHIFT+F6 of ALT+SHIFT+F6
Afdrukken CTRL+P of CTRL+SHIFT+F12
Afdrukvoorbeeld CTRL+F2 of ALT+CTRL+I
Controle F7
Opnieuw ALT+SHIFT+BACKSPACE
Opnieuw of Herhalen CTRL+Y of F4 of ALT+ENTER
Zoeken herhalen SHIFT+F4 of ALT+CTRL+Y
Vervangen CTRL+H
Teken herstellen CTRL+SPATIEBALK of CTRL+SHIFT+Z
Alinea herstellen CTRL+Q
Revisiemarkeringen aan/uit CTRL+SHIFT+E
Alinea links CTRL+R
Opslaan CTRL+S of SHIFT+F12 of ALT+SHIFT+F2
Opslaan als F12
Alles selecteren CTRL+A of CTRL+CLEAR (NUM 5) of CTRL+NUM 5
Tabel selecteren ALT+CLEAR (NUM 5)
Alles weergeven CTRL+SHIFT+8
Alle koppen weergeven ALT+SHIFT+A
Kop1 weergeven ALT+SHIFT+1
Kop2 weergeven ALT+SHIFT+2
Kop3 weergeven ALT+SHIFT+3
Kop4 weergeven ALT+SHIFT+4
Kop5 weergeven ALT+SHIFT+5
Kop6 weergeven ALT+SHIFT+6
Kop7 weergeven ALT+SHIFT+7
Kop8 weergeven ALT+SHIFT+8
Kop9 weergeven ALT+SHIFT+9
Tekengrootte verlagen CTRL+SHIFT+,
Tekengrootte één punt verlagen CTRL+[
Kleine hoofdletters CTRL+SHIFT+K
Regelafstand 1 CTRL+1
Regelafstand 1,5 CTRL+5
Regelafstand 2 CTRL+2
Prikker CTRL+SHIFT+F3 of CTRL+F3
Begin van kolom ALT+PAGE UP
Begin van kolom ALT+SHIFT+PAGE UP
Begin van document uitbreiden CTRL+SHIFT+HOME
Begin van document CTRL+HOME
Begin van regel HOME
Begin van regel uitbreiden SHIFT+HOME
Begin van rij ALT+HOME
Begin van rij ALT+SHIFT+HOME
Begin van venster ALT+CTRL+PAGE UP
Begin van venster uitbreiden ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
Opmaakprofiel CTRL+SHIFT+S
Subscript CTRL+=
Superscript CTRL+SHIFT+=
Symbol-lettertype CTRL+SHIFT+Q
Synoniemenlijst SHIFT+F7
Tijdveld ALT+SHIFT+T
Andere veldweergave SHIFT+F9
Schakelen tussen hoofd- en subdocumenten CTRL+\
Extra SHIFT+F1
Verkeerd-om inspringing verkleinen CTRL+SHIFT+T
Alinea-inspringing links verwijderen CTRL+SHIFT+M
Onderstrepen CTRL+U of CTRL+SHIFT+U
Ongedaan maken CTRL+Z of ALT+BACKSPACE
Velden ontkoppelen CTRL+6 of CTRL+SHIFT+F9
Velden ontgrendelen CTRL+4 of CTRL+SHIFT+F11
AutoOpmaak bijwerken ALT+CTRL+U
Velden bijwerken F9 of ALT+SHIFT+U
Bron bijwerken CTRL+SHIFT+F7
VBCode ALT+F11
Vorige webpagina ALT+LINKS
Volgende webpagina ALT+RECHTS
Woord links CTRL+LINKS
Woord links uitbreiden CTRL+SHIFT+LINKS
Woord rechts CTRL+RECHTS
Woord rechts uitbreiden CTRL+SHIFT+RECHTS
Woord onderstrepen CTRL+SHIFT+W

Medpedia

Medpedia is een medische encyclopedie voor professionals volgens cooperatief model.

Medpedia is applying a new collaborative model to the collection, sharing and advancement of medical knowledge that, over time, will produce the world’s most comprehensive resource.

Nog wat jong, maar er zit zeker toekomst in.

http://www.medpedia.com/

IE8 in een groot venster opstarten

V. Ik heb net geüpdate van IE7 naar IE8. Als ik de browser open, is hij niet meer zo groot als hij vroeger was.

A. Zorg dat je maar één venster van Internet Explorer open hebt, en versleep de randen tot bijna het hele scherm bedekt is (zonder te maximaliseren). Sluit dat IE venster.

Alternatief: rechtsklik op het icoon waarmee je Internet Explorer 8 start, en stel bij de eigenschappen in dat je wil dat het programma gemaximaliseerd start.

Waar vind ik COMDLG32.ocx?

V. Ik heb hier een oud pakket geschreven in VB5 of VB6 maar dat belangrijk is voor mij. Vandaag werkt dat opeens niet meer omdat comdlg32.ocx mist of niet geïnstaleerd is. Ik download dat en probeer te registeren, maar dat gaat niet. Wat kan ik doen?

A. http://support.microsoft.com/kb/168917 beschrijft een manier om die Common dialog te downloaden en meteen te installeren. Je moet een HTML pagina bouwen als de bijgevoegde (die het overigens perfect zal doen – je hoéft niet echt na te bouwen).

ocx

Voorwaardelijke opmaak van strings in Excel 2007

V. Kan ik een string (letterreeks) opmaken met een regel voor voorwaardelijke opmaak?

A. Ja, maar het is een beetje tricky. Kies voorwaardelijke opmaak, dan Markeringsregels.

xl1condformstrings

Kies voor “Tekst met …

xl2condformstrings

Webslices in Drupal

Ook in het bekende content managementsysteem Drupal kan je webslices inbouwen. Code daarvoor is te vinden op http://www.maxiorel.com/web-slices-internet-explorer-8-and-drupal.

Op dit moment is er nog geen component beschikbaar die de zaak automatiseert.

WordPress installeren via Fantastico

Fantastico is een supplementair onderdeel van de cPanel beheersmodule. Je kan er op een heel eenvoudige manier webapplicaties mee installeren, upgraden en verwijderen. Op deze manier kan je een WordPress blog op je domein installeren:

Op hlrnet.net hebben we meer referenties over webapplicaties die via Fantastico kunnen geïnstalleerd worden.

cPanel, hoe werkt dat?

cPanel is een beheerdmodule voor je domein dat gehost is. Je kan er alle asopecten van je website beheren: subdomeinen, e-mail, FTP accounts, je bestanden zelf, statistieken en meer.
Een kleine screencast:

YouTube heeft uiteraard nog meer voorbeelden.

Webslices toevoegen aan Joomla

Op deze manier kan je webslices voor Internet Explorer 8 toevoegen aan je Joomla website:

  • Download de plugin van de website pcte.ch
  • Log in in de backend van je Joomla website
  • Installeer de plugin
  • Activeren via Plugin Manager
  • Preview: nu staan er webslices op alle artikels

We hebben een en ander proberen te verduidelijken en illustreren in deze screencast:

Cuánto placer se obtiene del conocimiento inútil