Archieven

Monthly Archives: March 2009

Sourceforge

Interessant op sourceforge afgelopen week:

On-the-Fly .NET Compiler – tool or library for compilation CLR language in real time, also in memory, and following execution. This can be used for desktop and web scripting, remote compilation, etc. It’s free, written on C# and multiplatform.
http://sourceforge.net/projects/fly/

Joomla 1.5.10

Joomla 1.5.10 is uitgebracht. Het gaat om een security release.

The Joomla Project announces the immediate availability of Joomla 1.5.10 [Wohmamni]. This is a security release and users are strongly encouraged to upgrade immediately.
This release contains 66 bug fixes, one low-level security fix, and one moderate-level security fix. It has been 11 weeks since Joomla 1.5.9 was released on January 10, 2009. The Development Working Group’s goal is to continue to provide regular, frequent updates to the Joomla community. 

http://www.joomla.org
http://www.hlrnet.com/intjoomla.htm

Google forms enquête wijzigen

V. Ik heb een enquête gemaakt via Google docs (docs.google.com) – New, Form. Kan ik die enquête niet meer wijzigen nadien?

A. Jawel. Klik op het formulier in het overzicht. Je krijgt de resultaten van de enquête te zien in spreadsheet formaat. Klik op Form – van daar uit kan je het formulier wijzigen.

Overigens: je kan daar ook de grafische voorstelling van de resultaten opvragen.

Excel: muis doet raar bij slepen

V. De muis doet raar bij het slepen in Excel. Wat is er aan de hand?

A. Waarschijnlijk doe je iets verkeerd. Je kan op drie manieren slepen met de muis

 • Na klikken op de binnenkant van een cel (muisaanwijzer is wit kruis) – selecteren
 • Na klikken op de rand van een cel (muisaanwijzer is vier pijltjes) – verplaatsen
 • Na klikken op het zwarte vierkantje rechts onderaan – cel wordt gekopieerd of reeks wordt doorgevoerd.

Verstuur ik spam?

V. Een aantal van mijn correspondenten zegt dat ze spam krijgen met mijn naam en mailadres op. Kan dat?

A. Ja, dat kan. Als er in het TO veld nog andere mensen uit jouw adresboek staan, enkele tips:

 • Maak in je adresboek een entry met als naam 0000 (een reeks nullen, geen mailadres). Dan komt er een foutmelding als iets nog probeert mail te verturen naar iedereen in je mailadres.
 • Update je virusscanner en scan je systeem volledig.
 • Laat Microsoft Malicious Software Removal Tool je PC opkuisen – http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.mspx
 • Installeer Spybot en laat je systeem checken – http://www.spybot.info

Echter: het kan zijn dat je mailadres fake is. Iedereen kan gelijk welke mail versturen en gelijk wie of wat in het FROM veld laten verschijnen.

Paginanummer verwijderen

V. Ik kan in een Word document wel een paginanummer invoegen, maar hoe krijg ik het er weer uit?

A. Dubbelklik op de koptekst of voettekst waar het paginanummer in staat (in Word 2007) of ga naar kop- of voettekst via het menu Beeld (eerdere versies). Selecteer het paginanummer en verwijder het.

Lange blanco’s

V. Ik heb zo’n lange blanco ‘s in sommige teksten.

A. Die komen van het uitvullen van je tekst (Ctrl+J). Oplossing is automatische woordsplitsing (of woordafbreking). In Word 2007 vind je die onder Pagina-indeling, in eerdere versies onder Extra, Taal.

Verder: als je uitvult, mag je Shift+Enter (regeleinde) niet gebruiken. Zo’n regeleinde dat geen alinea-einde is, laat de lijn immers helemaal uitlopen naar rechts.

IE8 vraagt vanalles bij installatie

V. Ik installeer Internet Explorer 8 en hij is vanalles komen vragen. Waarover ging dat allemaal?

A. Het eerste scherm is een welkomstscherm.

ie8-inst-welcome

De tweede vraag gaat erover of je gebruik wil maken van Suggested Sites, een hulpmiddel waarmee je  makkelijk(er) een site zal vinden als je bv. het correcte adres nbiet weet, of een site met geralteerde inhoud die de informatie die je nu aan het leen bent, aanvult.

ie8-inst-suggestedsites

Het derde scherm vraagt naar je voorkeuren: zoekmachine, vertaler enz.

ie8-inst-settings

Al deze instellingen kan je nadien wijzigen. De Tools knop op de command bar bevat de instructie om Suggested Sites aan- of uit te zetten, en de toegang naar Internet Options waarin de andere  settings kunnen gewijzigd worden.

Map verwijderen van SkyDrive

V. Hoe kan ik een map verwijderen uit Skydrive of Live Photos?

A. Onder de map Meer… staat de opdracht voor het verwijderen van een map.

Tabellen voor opmaak?

V.  Wat kan ik met tabellen doen in Word?

A. Tabellen zijn ideaal om tekst naast andere tekst (of illustraties naast tekst) te plaatsen. Het kan ook het onder elkaar plaatsen van elementen (zoals tekst bij illustraties) ernstig vereenvoudigen. Als je klast hebt met tabellen, zoek je waarschijnlijk naar een van de volgende elementen:

 • Je kan tabellen invoegen via Invoegen.
 • Je kan de randen uitzetten.
 • Tabellen hebben een tekstomloop eigenschap die je kan instellen na rechtsklikken.
 • Je kan een rij bijvoegen met tab op de laatste cel.
 • Wil je een tabel samenhouden? Maak je tabel in een tekstvak.
 • Je kan kolomkoppen gebruiken: rij(en) selecteren, eigenschappen, Herhalen als veldnamenrij. De geslecteerde rij zal telkens herhaald worden aan het begin van een nieuwe pagina.

Beelden verkleinen voor gebruik in Word

V. Ik heb een reeks beelden die ik wil gebruiken in een Word document of een Powerpoint presentatie. Echter: het bestand wordt veel te groot. Kan ik die beelden niet verkleinen voor ik ze invoeg, en liefst zo eenvoudig mogelijk?

A. Ja hoor. Als alle beelden al zijn ingevoegd kan je (in Word 2007) een beeld selecteren, en in het lint veschijnt de opdracht Compress picture. Als je dat wil, kan je alle beleden ineens comprimeren.

Download en installeer Irfanview (http://www.irfanview.com). Dan kan je beeld per beeld verkleinen via Image, Resize/Resample.

Of je kan kiezen om een hele reeks beelden in één keer te verkleinen, (bv. met een bepaald percentage, of terugbrengen tot een bepaalde breedte en hoogte) via File, Batch conversion/rename. Zorg er in dat geval zeker voor dat je de verhoudingen respecteert.

Nadien kan je gewonn plakken of invoegen zoals je dat van plan was.

AntiVirusTrigger

V. Wat is deze virusscanner?

A. Dit is geen virusscanner, dit is een bekende malware. Je kan die verwijderen met Microsoft Malicious Software Removal Tool of met SpyHunter (http://www.411-spyware.com/antivirus-trigger). Een andere mogelijkheid is Malwarebytes Anti-malware (http://www.bleepingcomputer.com/malware-removal/remove-antivirustrigger).

Paginanummers

Je voegt een paginanummer in, maar er staat niet wat je verwacht? Insert, Page numer, Format page number
– klik op continue from previous / start at xx.

Internet Explorer 8 is gereleased

De definitieve versie van Internet Explorer 8 is net gepubliceerd.

http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx

Nederlands, Frans en Spaans staan tussen de beschikbare talen.

Privé gegevens wissen

V. Ik ga mijn computer doorgeven. Hoe kan ik vermijden dat mijn privé informatie (en bv. bankgegevens) leesbaar zijn voor de volgende gebruiker?
A. Dat hangt af van de manier waarop de bank je toegang verschaft. Als het dat alleen met een paswoord is, moet je op zijn minst alle tijdelijke internet bestanden en alle paswoorden wissen. In Internet Explorer is dat Tools, Internet Options, Browsing History, Delete. Kruis alles aan en bevestig. In Firefox is dat Tools, Clear Private Data.

Echter: er zal op die computer meer staan waar de volgende gebruiker beter niet aan kan. Daarom deze twee radicalere manieren:

 • Bij je PC is een restore-CD meegegeven (die je trouwens moet meegeven aan de volgende gebruiker, zoniet is het als een auto meegeven maar niet de sleutel). Start op met die restore CD en laat het programma alles wissen van de schijf en de PC terugzetten naar de oorspronkelijke staat.
 • Of: ga naar Control Panel, en via Add or Remove Programs verwijder je alle programma’s die jij hebt toegevoegd. Maak via User Accounts een nieuwe gebruiker en maak die administrator. Dan log je in als die nieuwe gebruiker, en je verwihjdert alle andere gebruikers. Zeg JA als Windows je vraagt of alle bestanden van die gebruikers mogen gewist worden.

Presentatierampen vermijden

V. Ik moet iets gaan vertellen voor een publiek, en ik ben zenuwachtig. Mijn presentatie- en ander materiaal is klaar. Wat kan ik doen?

A. Neem ook alles mee in PDF formaat. Zorg voor een USB stick. Zet ook nog eens alles online op een website of een Skydrive ruimte.

UAC en Vista

Naar aanleiding van de sessie Understanding UAC and make it working for you van Tom Decaluwé, enkele beschowuingen:

 • Ja, misschien haat jij ook dat bevestigingsscherm als je een instelling van Windows verandert of iets installeert. Maar zet UAC niet uit – onder geen enkel beding.
 • UAC berust op een dubbel token – een met de maximale rechten die je hebt, en een als gewone gebruiker. Als de gebruiker niet mag doen wat je wil doen, krijg je dat scherm te zien. Uitschakelen berekent dat gelijk welk stukje software gelijk wat mag doen op je computer zonder dat je het weet.
 • Vind je dat vervelend? Een betere setting is dan misschien quiet mode. http://tweak-uac.com/home/ kan je daar bij helpen akls je via Control Panel, Gebuikers niet vindt wat je zoekt.
 • Tom stelde dat 90% van de rommel via Internet Explorer komt. Dat is niet waar – of toch niet correct geformuleerd. Is je deur onveilig omdat de dieven langs daar binnen komen? Zonder deur kan je niet in je huis.

Code voorstellen

Op Techdays gezien: er zijn op zijn minst vier totaal verschillende manieren om code in een demo te gebruiken.

 • Het project volledig klaarzetten, met alles op en aan. 
 • Stukjes code eruit laten, en die ter plekke schrijven.
 • De code in Notepad opslaan, en kopiëren en plakken uit Notepad.
 • SnippetManager van http://scorbs.com/2008/03/18/snippetmanager/

Microsoft’s Future Vision Series: Microsoft’s Future Vision on Health Care

Getoond op MIX09: deze video over wat de toekomst van gezondheidsinformatica ons kan brengen.

RSS feeds tonen in blog

V. Ik heb een aantal interssante RSS feeds die ik wil aanbieden aan mijn collega’s of studenten. Kan ik die rechtstreeks tonen in mijn blog?

A. Ja, in WordPress maar ook bijvoorbeeld in Blogger.

http://www.ehow.com/how_2050575_add-rss-feed-blogger.html

VB10

Ook gezien op TechDays: de volgende versie van Visual Basic, VB10. Wat ik onthouden heb:

 • De IDE is herschreven in WPF (Windows Presentation Foundation) en ziet er behoorlijk anders uit, ook al zijn de constitutieve elementen behouden.
 • Er komt een Parallel framewerk voor het werken met multicore computers.
 • Een array kan declaratief aangemaakt worden, zonder .Add nodig te hebben.
 • Maar ook: je kan een matrix bouwen, en hoeft niet langer eerst alle rijen te maken om die samen te voegen. En als de matrix onregelmatige afmetingen heeft, komt VB je helpen.
 • Je kan zeer snel een eigenschap maken met:
  Public Property nr As Integer
  zonder verdere code – VB maakt impliciet een pribvate variabele _nr aan.
 • Op een aantal locaties is de underscore niet langer nodig als line continuator.
 • Intellisense filters niet alleen meer in het begin van het te vinden woord – open vindt niet alleen meer de woorden die met open beginnen
 • Ctrl+komma geeft een Quick search. Die laten alle gevonden instanties oplichten.
 • Het wordt makkelijker om Office objecten aan te spreken en parameters mee te geven.
 • Er zal ook een Express editie van VB10 zijn, en er is een toekomst voor VBA.
 • Verdere toekomst? De VB compiler wordt herschreven in … VB. Bedoeling is om de VB compiler aanspreekbaar te maken door third-parties producten.

Meer info over VB 10 op:

Inspringen en randen

V. Als ik in Word een stuk tekst omrand heb en ik spring in, verspringt de rand. Is dat op te lossen?

A. Ja. De oplossing bestaat uit twee delen:

 • Zet in autocorrectie het inspringen met tab af. Je kan dat doen met de knop die verschijnt na de autocorrectie, of in de autocorrectie-opties.

 • Doe de inspringing met TAB op de eerste regel en dan Ctrl+T (het hangend inspringen)

TechDays 2009

TechDays 2009 zit er op. Veel nieuwe en veel technische info, maar er ik heb ook dingen gezien die direct voor het onderwijs bruikbaar zijn:

 • Er zijn heel wat boeken virtueel consulteerbaar op de website van de British Library – http://www.bl.uk
 • Photosynth (http://photosynth.net/, reeds eerder vermeld op deze blog) waar gebruikers foto’s uploaden die nadien worden omgezet in 3D modellen. Hoe meer foto’s, hoe beter de reconstructie.

Ik zet de komende dagen nog meer dingen over de TechDays op mijn blog.

Wat is het Klembord?

V. Wat is het klembord?

A. Het klembord is een stukje van het geheugen van de computer waarop je iets kan plaatsen (“kopiëren”, meestal met Ctrl+C) dat je nadien elsders kan hergebruiken (“plakken”, meestal met Ctrl+V).

Paswoord plakken in Windows Live Mail

V. Ik kan geen paswoord plakken in Windows Live Mail? Ik heb een account op een private newsserver waarvan het paswoord elke maand veranderd. Maar het dialoogvenster van Windows Live mail laat me niet toe om te plakken, dus het is telkens opnieuw een heel gedoe.

A. Je kan het paswoord ook instellen bij de eigenschappen van de nieuwsserver. Daar kan je onder probleem plakken.

Link te lang

V. Als ik links plak in een bericht, zijn die te lang en lopen over in de navigatie rechts. Is dat op te lossen?

A. Ja.

 • Maak je tekst in Notepad.
 • Schakel Word wrap af in Notepad. Selecteer alles en kopieer (Ctrl+A, Ctrl+C).
 • Plak in WordPress terwijl je in VISUAL mode bent.
 • Ga haar HTML mode. Nu moet je de overtollige stukken van de links manueel missen. Voor elk van de links (www.url.be/map/submap1/submap12/deeltje/bestand.aspx) selecteer je het laatste stuk van de link dat tussen > en </a> staat. Vergis je niet welk stuk je selecteert, of de link gaat niet meer werken. Druk nu op DEL. Switch terug naar VISUAL. Een alternatief is om symbolen of zo te gebruiken voor de bronnen die je het meest aanhaalt.

Presentatie vinden

V. Kan ik ergens presentaties vinden die ik zelf mag gebruiken of verwerken?
A. Ja, in het materiaal dat gepubliceerd is onder de Creative Commons licentie. Er is een zoekmachine voor CC materiaal op http://search.creativecommons.org/ .

Kan geen tekst / beelden kopiëren en plakken

V. Als ik tekst of beelden kopieer en plak, komen ze soms niet door.

A. Kopiëren doet soms raar. Sommige applicaties kunnen niet plakken (met name NVU heeft daar last mee), andere gebruiken intern blijkbaar het klambord waardoor de inhoud gewist wordt. Een mogelijke workaround is om tekst even te plakkken in Notepad en van daar te kopiëren, en beelden even in IrfanView te plaatsen.

MP3 of WAV op CD branden?

V. Ik wil een CD maken. Moet ik MP3 of WAV bestanden op de CD branden?

A. Dat hangt er van af welk soort CD je wil maken. Als je een data CD wil maken kies je best voor MP3. Die zijn behoorlijk wat kleiner dan WAV bestanden. Je kan die dan nadien lezen in een CD lezer die MP3 verstaat. Dat is ook de beste keuze als het veel bestanden zijn.

Als je de CD wil gebruiken in een CD lezer, moet je kiezen voor aucio cd maken bij het aanmaken van de CD. Hoe en wat hanght uiteraard af van de brander en de brandersoftware.

Geluidsbestanden samenvoegen

V. Weet je niets om geluidsbestanden samen te voegen?

A. Als het MP3 bestanden zijn, kan ik MP3 MakeitOne aanraden (gratis van http://www.makeitone.net/). Je sleept de MP3 bestanden naar dat venster en je kan beginnen. Enige nadeel is dat je de naam van de bestanden niet meer kan zien.

Presentatie beveiligen

V. Kan de inhoud van mijn presentatie “gestolen” worden?
A. Ja. Het is eenvoudig om de tekst en de beelden uit je presentatie te halen. Een mogelijke beschermingsmaatregel is om je presentatie om te zetten in PDF. Als je geen virtuiele printer hebt die PDF kan genereren, download en installeer PDF Creator of Cute PDF.Geef Powerpoint de opdracht af te drukken, kies de PDF printer, vraag één slide per pagina en je hebt een bestand dat kan getoond of gelezen worden in een PDF lezer. Je kan ook gebruik makenvan de ingebouwde beveiligingen van Office, zoals paswoord of IRM. Zie http://www.microsoft.com/netherlands/artikelen/veiligheid/documenten_beveiligen.aspx voor meer informatie.

ip-location