Archieven

Monthly Archives: February 2009

Niet opgeslaan bestand terughalen

V. Ik heb een bestand niet opgelagen. Kan ik dat alsnog terughalen?

A. In het kort: neen. Als je bij afsluiten van een programma zegt dat je niet wil opslaan, worden alle tijdelijke gegevens weggegooid waarmme dat bestand zou kunnen worden opsgelasg. De enige uitzondering is een stroomonderbreking en andere manier om computer accidenteel af te sluiten, en Word. Maar niet echt aan te raden.

Presentatie delen

V. Kan ik mijn Powerpointpresentatie delen met vakcollega’s?
A. Jazeker. Je kan ze publiceren op een site als Klascement, maar je kan ook terecht bij SlideShare (http://www.slideshare.net/).

IE8 video’s op Channel9

Op Channel 9 zijn er en aantal video’s over Internet Explorer 8 gepubliceerd:

Op MSDN is er een video over AJAX navigatie beschikbaar gekomen.

Presentatie online zetten

V. Kan ik mijn Powerpoint-presentatie online zetten?
A. Ja. Je kan converteren naar HTML (webpagina) maar het is veel eenvoudiger om op te slaan (of te hernoemen) als PPS bestand, en dat PPS bestand in je website op te nemen.

Update voor IE8 op Windows 7

Als je Windows 7 test en je hebt problemen met Internet Explorer 8 (zoals crashes, problemen met Flash, met afdrukken, met herdimensioneren van het venster), kan deze update misschien een aantal oplossingen aanbrengen:

An update is available that improves compatibility and reliability of Windows Internet Explorer 8 in Windows 7 Beta
http://support.microsoft.com/kb/962921

Kind regards

Hans

inodes overflow

V. In het control panel van mijn hosting staat vermeld dat het aantal inodes te groot is. Ik ken dat niet – ik ben Windows gewoon. Hoe komt dat? Wat kan ik doen?

A. Een inode is een blokje voorbehouden voor bestanden of bewerkingen. Hoe meer (verschillende) bestanden, hoe meer inodes in gebruik.

What is an inode?
http://kb.siteground.com/article/What_is_an_inode.html

Om de performantie zo hoog mogelijk te houden (en problemen met de hosting bedrijf te vermijden), houd dat je dat aantal best zo laag mogelijk.

How to reduce the number of inodes my account uses? http://kb.siteground.com/article/How_to_reduce_the_number_of_inodes_my_account_uses.html

Kan WordPress blog niet afdrukken

V. Ik kan mijn blog niet afdrukken zoals het hoort. Afdrukken en afdrukvoorbeeld geven iets heel anders dan op het scherm.

A. Dat ligt aan de template. Een WordPress template heeft aparte instructies voor het afdrukken. Zie http://codex.wordpress.org/Styling_for_Print

Als het jouw blog is, kan je dat stuk van de template aanpassen, of een nieuwe template kiezen. Als het over een andere bliog gaat, kan je misschien behelpen met een screenshot dat je kan plakken in Irfanview.

OpenOffice vs MS Office

V. Een vriend van me zegt dat OpenOffice even goed is als Microsoft Office. Wat vind je daar van?

A. Dat is absoluut niet waar. Het is waar dat OpenOffice gratis is en bv. alle talen direct bevat, en DOC/XLS/PPT bestanden opent, maar

 • Gebruikers klagen toch over compatibiliteit. Zelf heb ik nooit problemen gehad, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de problemen niet bestaan.
 • Het kan niet overweg met DOCX / PPTS / XLSX. Er zijn workarounds, maar dat zijn geen oplossingen.
 • Het pakket bevat absoluut niet die hoeveelheid en kwaliteit van templates.
 • Het is openbron: gratis, maar uiteindelijk is niemand verantwoordelijk voor bv. beveiligingsupdates of termijnen.
 • Als er een probleem is met OpenOffice, kan je niet terugvallen op de documentatie en het gebruiklersplatfom dat MS Office heeft.

GIMP 2.6.5

Een goede week geleden is versie 2.6.5 van GIMP gepubliceerd.

http://www.gimp.org/

De details van nieuwigheden zijn samengebracht op http://developer.gimp.org/NEWS-2.6

Galerijen in WordPress

V. Kan ik verschillende beelden in één keer opnemen in een post?

A. Ja hoor: druk op de knop Add an Image, en dan Choose file om het na het andere beeld te uploaden. Al die beelden komen terecht in de lijst Gallery, die je kan terugvinden onder die tab.

Van hier kan je die beelden toevoegen aan de media library (Save all changes) of als gallerij toevoegen aan je post (Insert gallery into post).

Kan je goed zoeken?

Hoe goed kan je zoeken? Het vinden van de goede zoekwoorden is een kwestie van logica (materiële logica, wel te verstaan) en van ervaring. Je kan je daarin trainen door op internet te werken.

Maar ook met dit spel van het Live.com team, waarbij je een opagina wordt aangeboden en je moet proberen de zoektermen te vinden waarbij dei pagina als eerste tevoorschijn komt.

Kan geen bestanden kopiëren

V. Als ik bestanden kopieer via Windows Verkenner en vooral veel en grote bestanden (met name voor het maken van een backup) blijft het kopiëren na een hele tijd hangen met “Access denied” en moet ik opnieuw beginnen. Wat is de oplossing?

A. Gebruik het DOS commando XCOPY. Start, Run, CMD (en enter). Dan

xcopy oorsprong doel /s

bijvoorbeeld: xcopy c:\users\naam\map\*.* d:\backup /s

Zie http://support.microsoft.com/kb/289483 voor het gebruik en de switches (opties).

Foutmelding bij het verzenden van berichten

V. Ik krijg een foutmelding bij het verzenden van berichten in Outlook Express. Iets van 0800CCC0E.

A. Het kan veroorzaakt zijn doordat de poorten 25 (bij de verzendende server, de SMTP server) of 110 (bij de ontvangende server, de POP3 server) geblokkeerd zijn. Het kan ook het effect zijn van al te ijverige beveiligingssoftware.
Exchange Server client receives an error message when it tries to send or receive e-mail: “Socket error: 10061, Error Number: 0x800ccc0e”
http://support.microsoft.com/kb/191687

Verder: als je en oude versie hebt (versie 5), kan het probleem veroorzaakt zijn door MSN. Outlook Express updaten is de boodschap.

Internet link kopiëren

V. Als ik een internet link kopieer komt het icoon niet mee en ik krijg een foutmelding.

A. Dat klopt. Het icoon dat je ziet (favicon) zit immers in de cache van de browser, en als je kopieert naar een bv. USB stick is het niet zeker dat dat icoon ook kan getoond worden. Als je die USB stick elders insteekt, kan het zijn dat die map van favorieten niet toegankelijk is.

Technisch gezien wordt het icoon (favicon) toegevoegd aan het bestand van de snelkoppeling, en alleen het bestand kan gekopieerd worden – niet de toevoeging.

Outlook opstarten in veilige modus

V. Hoe kan ik Outlook opstarten in Safe mode?
A. Soms is het een goed idee om Outlook in safe mode te starten – met name als een invoegtoepassing het correct functioneren tegenhoudt.
Houd Ctrl ingedruk terwijl je op het Outlook icoon dubbelklikt. Of Start, Run, outlook /safe

Sourceforge

Interessant op Sourceforge de afgelopen week:

WatiN (pronounced “what-in”) stands for Web Application Testing in dotNet. Inspired by Watir, WatiN enables web application testing, through Internet Explorer on a Windows platform, expressed in any .Net language.
http://sourceforge.net/projects/watin/

QLNet is a financial library written in c# for the Windows enviroment derived primarily from its C++ counterpart, Quantlib, which has been used as a base reference for modelling of various financial instruments.
http://sourceforge.net/projects/qlnet/

Verborgen tekst in Word

V. Wat is dat, verborgen tekst in Word? Wat kan ik daar mee doen?

A. Verborgen tekst is tekst die in het document zit maar -afhankelijk van de instellingen – al dan niet kan afgedrukt worden.

 • Je kan tekst verbergen door hem te selecteren en ctr+shift+H te drukken.
 • Je kan verborgen tekst al dan niet afdrukken door in het afdrukscherm (Ctrl+P) verborgen tekst al dan niet aan te vinken.

Dat is handig voor het maken van vragenbladen waarbij de oplossing bij opslaat, om later te kunnen herwerken of om als oplossingenblad mee te geven ter correctie.

No add-ons mode

V. Blijkbaar moet ik IE starten in no-addons mode om een foutmelding te vermijden?

A. Dat kan: add-ons (hulpprogramma’s) voor IE geven soms fouten. Meestal is dat omdat de versienummers niet meer overeenkomen na een update van Windows, en moet je gewoon de add-on in kwestie updaten tot de laatste versie.

Om IE te starten zonder add-ons, vind je een apart icoon in het startmenu, onder Bureau-accessoires, Systeemtools.

Nieuwe API’s voor IE7 add-ons

Sinds de laatste update beschikklen de ontwikkelaars van add-ons over nieuwe API’s voor IE7 en IE8 om dialoogvensters te laten, openen in een nieuwe tab, waardoor opstaande dialooggvensters (met de invoer van de gebuiker) niet meer verdwijnen.

A new set of public APIs lets Internet Explorer 7 add-ons add a “peer” tab thread for opening dialog boxes without unintended dialog suppression

http://support.microsoft.com/kb/958585

Live updaten?

V. Als ik Internet Explorer 8 opstart, klaagt hij dat ik Live.com moet updaten.

A. Dat klopt: Internet Explorer 8 RC1 vereist een bijwerking van de Live.com componenten. Je kan die downloaden van http://download.live.com 

Wees niet verwonderd als die vraag een hele tijd nadat je RC1 geïnstalleerd hebt: een update van Windows kan een odnerdeleel van IE8 aanpassen, waardoor het alsnog de laatste versie van de Live.com ActiveX componenten vraagt.

Beveiligsupdate MS09-002

Er is een nieuwe beviligingsupdate beschikbaar voor Windows en Internet Explorer.
MS09-002: Cumulative security update for Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/961260

Rechtsklikken om naam van bestand(en) te kopiëren

V. Een artikel in het laatste nummer van PC Magazine deed me eraan herinneren dat er vroeger een manier was om bij rechtsklikken de naam van een betsand, of de bestanden van een map, te kopiëren naar het klembord. Dat kan niet niet meer, naar het schijnt. Of toch?

A. Inderdaad, die mogelijkheid is er niet meer. Maar er is toch een oplossing: bijgevoegd ZIP bestand bevat een EXE (programmabestand) dat de klus klaart. Plaats in je SendTo map (zie http://www.raymond.cc/blog/archives/2007/11/06/how-to-access-sendto-folder-in-windows-vista/ voor info) dit EXE bestand of een snelkoppeling ernaar, en je kan rechtsklikken, Verzenden naar en krijgt de naam van het bestand op het klembord. Als je een map neemt, krijg je de lijst van bestanden op het klembord.

copynames

Headers en footers (niet) afdrukken in IE

V. Hoe heb je die webpagina zonder die teksten bovenaan en onderaan? Ik zou dat ook graag op die manier doen met mijn Hotpotatoes kruiswoordraadsels.

A. Dat zijn headers en footers. Je kan die instellen via File, Page Setup.

 • In Internet Explorer 7 kan je codes gebruiken:   

      

   

    &w titel van de pagina
  &u url (adres) van de pagina
  &d datum in korte notatie
  &D datum in lange notatie
  &t tijd in standaardnotatie  
  &T tijd in 24u formaat
  &p nummer van huidige pagina
  &P totaal aantal pagina’s

 •  

   De tekst is links uitgelijnd, maar je kan hem centreren (met &b) of rechts uitlijnen (met &b&b

 • Meer info op http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa969429(VS.85).aspx
 • Internet Explorer 8 is gebruiksvriendelijker en geeft je keuzemogelijkheden:

Kan geen nieuwe tab maken

V. Als ik op Ctrl+T druk om een nieuwe tab te maken, gebeurt er niets. Een bug?

A. Heb je niet toevallig een PDF document openstaan in die tab? Als er een PDF document opsnstaat, probeert Adopbe reader die Ctrl+T te verwerken, maar die kan geen nieuwe tab openen.

Affiche maken in Powerpoint

V. Kan ik een affiche maken in Powerpoint? Hoe gaat dat dan?

A. Maak een dia staand (in Powerpoint 2007 via Ontwerpen, Afdrukstand).

Nadien kan je tekstvakken, grafieken, WordArt en SmartArt toevoegen.

FTPen met Internet Explorer

V. Kan ik niet meer FTP’en met Internet Explorer? Ik zet in de adresregel ftp:://username:paswoord@ftp.server.net, maar dat gaat niet.

A. Jawel, dat gaat zeker. Maar:

 • je moet het adres intikken in de adresregel van Windows Verkenner (niet Internet Explorer);
 • en je mag het paswoord niet meegeven, je moet dat ingeven als er naar gevraagd wordt (dus ftp://username@ftp.server.net);
 • en als het FTP scherm wit blijft, rechtsklik en kies Login as.

Spellingscontrole Spaans?

V. Is er een manier om aan Spaanse spellingscontrole te geraken voor Word?

A. Ja: koop de Proofing Tools.

Een alternatief is Openoffice installeren. http://www.openoffice.org . Dat gratis pakket heeft alle spellingen onmiddelllijk aan boord. Je kan je tekst in OpenOffice openen om de spelling te checken, of je kan het er in plakken.

GoDaddy of het verhaal van de supportdienst die niet kan lezen

Het was me bekend dat heldpesks (te) veel werken met voorgekauwde antwoorden (boilerplates) maar dit tart alle verbeelding (of toch de mijne). Dit verhaal wil ik u zeker niet onthouden. Het gaat ongeveer als volgt:

 • Can I transfer my domain to you?
 • Of course, you’re welcome. 
 • I did the transfer but can’t find how to enter the transfer code.
 • Go to screen A and press button 2, then fill in the transfer code.
 • There is no button 2 on screen A.
 • Go to screen A and press button 2, then fill in the transfer code.
 • But I tell you there is no such button!
 • Go to screen A and press button 2, then fill in the transfer code.
 • Please take the time to read what I wrote: there is no such button!!
 • Go to screen A and press button 2, then fill in the transfer code.
 • Please take the time to read what I wrote: there is no such button!!
 • Reinitiate the transfer.
 • But now my domain isn’t listed any more.
 • You’re time to transfer has expired…

Conclusie: dit is geen bewijs dat GoDdady geen degelijk bedrijf zou zijn. Maar wel een bewijs dat áls je een probleem hebt, je er absoluut, helemaal alleen voor staat. Hun supporttdienst is blind en kan je vraag niet eens lezen… Antwoorden is helemaal uitgesloten.

Dubbele interlinie in Word 2007

V. Word 2007 geeft een dubbele witruimte als ik op enter druk. Hoe geraak ik daar van af?

A. Gebruik het opmaakprofiel Geen afstand dat je op de Start tab vindt.

ip-location