HTML: een inleidingHTML of Hypertekst Markup Language is de taal waarin Web-pagina's worden geschreven. De codes zijn eenvoudig. Het is de browser die deze codes leest, die ze in formattering moet omzetten.

De taal werkt met tags, in de vorm <TAG> ... </TAG>. Tags kunnen genest worden.


Dit is een voorbeeld van een paragraaf.

Een paragraaf met een stuk vet.

Een paragraaf met een stuk onderlijnd.

Een paragraaf met een stuk cursief.

Er bestaan ook twee soorten lijsten.
Dit is een genummerde lijst, met voorbeelden van speciale tekens in HTML:

  1. , , , ,
  2. , ,
  3. ,
  4. , , enz.
Dit is een niet genummerde lijst met andere tags:

Meestal worden er HTML-editors gebruikt om dit soort pagina's aan te maken. Die kan je vinden bijBedankt voor opmerkingen.
hlrnet.com